Du kan godt tørre tøj udenfor, når temperaturen er under nul, og det er frostvejr. Temperaturen påvirker tøjtørringen, men den er ikke afgørende for, om dit vasketøj bliver tørt, når du hænger det op udenfor. Det er i stedet mængden af fugt i luften.

Temperatur- og vindforhold påvirker kun den tid, det tager at tørre tøjet. Så i stedet for at se på termometret til udendørs brug, skal du hellere vurdere luftens fugtighed og vindens styrke.

Kan du tørre tøj om vinteren?

Dit tøj bliver ikke tørt om vinteren, når luftfugtigheden er under dugpunktstemperaturen.

Bliver luften koldere end denne grænse, træder fugt ud af luften som dis, tåge, dug, rim, regn eller sne. Dugpunktstemperaturen kaldes derfor også grænsetemperaturen.

Ligger luftens temperatur meget tæt på den kritiske dugpunktstemperatur, er luften næsten helt mættet med fugt.

Hænger du vasketøj ud på en sådan dag, tørrer det kun meget langsomt eller slet ikke. Luften kan ganske enkelt ikke aftage fugten i tøjet.

Hvornår er luften for fugtig til at tørre tøj i?

Luft kan indeholde fugt, også når vi hverken kan se eller mærke det.

Vi har både fugtige og tørre dage hele året rundt. Derfor kan vi også tørre tøj ude hele året rundt. På en rigtig kold og klar vinterdag er luften meget tør og meget velegnet til at tørre tøj i.

Jo højere luftfugtigheden er, jo længere tid tager det for vasketøjet at tørre. Hvis luftfugtigheden ligger på 100 procent, tørrer dit vasketøj ikke.

2 ud af 3 dage i Danmark er tørvejrsdage beregnet ud fra data i perioden 1980 til 2010. Det betyder, at der i gennemsnit er 244 tøjtørre dage om året.

Undersøg luftfugtigheden for i dag

Tjek, hvor fugtig luften er på "Vejret lige nu" på dmi.dk (tryk på "Luftfugtighed).

Bliver tøjet stift i frostvejr?

Når vi tørrer tøj i plusgrader, fordamper fugten ud af tøjet. Vandet i tøjet bliver til vanddamp, der forlader tøjet. Vand går fra fast form til gasform.

Når tøjet tørrer i frostvejr, sker det i flere trin. Lige når tøjet hænges ud, vil noget af vandet i tøjet fordampe, mens resten fryser til is i tøjet. Det gør tøjet helt stift.

Derefter sker resten af tørringen ved, at iskrystallerne i tøjet fordamper direkte ud i luften. Iskrystallerne i tøjet behøver ikke at smelte til flydende vand, før de kan fordampe ud i luften.

Når vand på fast form (is) går direkte til gasform (vanddamp), kaldes det sublimation. Når tøjet er helt tørt, forsvinder stivheden i det igen.

Blæst hjælper med at tørre tøj

Er luften meget tør, tørrer vasketøjet hurtigt. Hvis det blæser, går det endnu hurtigere.

Når det blæser, fjernes den fugt, der netop har forladt tøjet, ud i luften med det samme. Samtidigt kommer ny og mere tør luft hen til tøjet hele tiden. Det øger tørreprocessen.

Står luften helt stille, bliver luften meget tæt på tøjet mere og mere fugtig og får vanskeligere og vanskeligere ved at aftage mere fugt. Det sænker tørreprocessen.

Lad tøjet hænge til tørre udenfor - også for en kort stund

Da dagene ikke er så lange om vinteren, kan det ske, at vasketøjet ikke er nået at blive helt tørt, før det bliver mørkt.

Det delvist eller næsten helt tørre tøj kan tages ind og tørre færdigt i vaskekælderen eller i tørretumbleren, hvis du ikke ønsker at lade det hænge ude natten over.

Den resterende fugt i tøjet smelter i tøjet og fordamper derefter.

Den del ad tørreprocessen, der har været udenfor, forkorter eller fjerner helt tørretiden i tørretumbleren. Det gavner både din pengepung og miljøet.