Hvad er vandbaseret gulvvarme?

Vandbaseret gulvvarme kaldes også vandbåret gulvvarme. Med vandbaseret gulvvarme får du opvarmet din bolig ved hjælp af varmt vand i plastikslanger, som er tilsluttet boligens fyr, hvad enten opvarmningsformen er fjernvarme, naturgasholdige eller luft- til vand varmepumpe. Slangerne er placeret i selve gulvopbygningen under gulvbelægningen. De fleste nye huse har typisk gulvvarme, men du kan også supplere eller erstatte din boligs eksisterende radiatorer med gulvvarme. Det kræver, at du har mulighed for at udvide og ændre centralvarmeanlægget, og så må du må ændre på gulvopbygningen. Derfor kan det være lidt besværligt at få etableret i etageejendomme.

Gulvvarme kan være etableret ved, at varmeslanger er støbt ind i betonlaget under gulvbelægningen. Her opvarmes betonlaget og afgiver en ensartet varme på hele gulvfladen. Men det kan også være en gulvopbygning, hvor varmeslangerne placeres i sporplader af træ, eller ekspanderet polystyren (EPS). Oven på pladerne er placeret tynde plader i aluminium (varmefordelingsplader), som fordeler varmen ud over hele gulvfladen. Den sidste med varmefordelingsplader anvendes mere og mere, da den ikke kræver den tunge gulvopbygning med et betonlag.

Gulvvarme kan styres manuelt med en termostat på samme måde som radiatorer eller med trådløse rumfølere, som sender signal ud til en styringsenhed. Da det er et stort areal, som enten skal opvarmes eller afkøles, kan reguleringen opleves anderledes end med radiatorer. Især hvis slangerne ligger støbt ind i beton, tager det længere tid at opvarme rummet, da varmeslangerne først skal afgive varmen til betonlaget, inden den sendes videre op i gulvbelægningen. På samme måde vil gulvet også føles lunt længe, selvom der er blevet slukket for varmen, fordi betonlaget langsomt vil køle ned.

Hvorfor vælge vandbaseret gulvvarme?

Med vandbaseret gulvvarme i stedet for radiatorer opnår du nogle fordele. Varmen fordeles mere jævnt i boligens rum, og du undgår fodkulde. Begge dele forudsætter dog, at bygningen er velisoleret.
Hvis der er uisolerede og kolde ydervægge, kolde vinduer eller utætheder i bygningen kan det være nødvendigt at supplere med radiatorer eller - bedre - at efterisolere og skifte til moderne energiruder for at opnå den gode komfort og holde varmeregningen nede. Bygninger fra før 1950 er ofte dårligt isolerede, men det kan nyere bygninger også være, så få en fagmand eller bygningsrådgiver til at vurdere, om din bolig egner sig til gulvvarme.

Fordi gulvvarme ikke har behov for en høj fremløbstemperatur er det særligt oplagt, hvis din bolig opvarmes af en varmepumpe - luft til vand eller væske til vand (jordvarme) Dertil kommer, at en varmepumpe fungerer mest effektivt ved en lav fremløbstemperatur i rørene, som kan udnyttes godt i vandbaseret gulvvarme. Gulvvarmen fungerer også fint med fjernvarme, naturgas- eller oliefyr med en tilhørende energibesparelse. Har du solfanger , kan du også om sommeren have lune gulve, uden at det koster ret meget mere.

Trægulve må ikke opvarmes til mere end 25-27 grader, for så udtørres og ødelægges træet. Vandet i rørene må af den grund ikke blive varmere end maksimalt 35 grader.

Man vil derfor i bygninger med oliefyr, som leverer en relativt høj fremløbstemperatur, blande det varme vand fra oliefyrets kedel med køligt tilbageløbsvand. Det sker ved hjælp af en såkaldt shunt, der monteres sammen med rørfordeleren til gulvvarmen i de forskellige rum i bygningen.

Du kan vælge elgulvvarme i stedet for vandbaseret gulvvarme og opnå samme komfort, men den løbende udgift til opvarmning er 2-3 gange højere iflg. Energitjenesten. Elbaseret gulvvarme egner sig derfor kun til små rum, fx en entré eller et mindre badeværelse.

Hvordan etablerer du vandbaseret gulvvarme?

Mange nybyggede boliger leveres i dag med vandbaseret gulvvarme, fordi beboerne så kan indrette sig uden at skulle tage hensyn til radiatorer, og fordi gulvvarme giver større komfort end radiatorvarme. I nybyggede boliger skal installationen opfylde kravene i den seneste version af bygningsreglementet, samt i varmenormen DS 469:2013 - varme- og køleanlæg i bygninger.

Bor du i etageejendom skal du henvende dig til ejedomsadministrationen/andelsforeningen eller udlejer inden du begynder at planlægge. 

Du kan sagtens etablere vandbaseret gulvvarme i ældre boliger, hvis blot boligen er ordentligt isoleret og tæt. Der er flere måder at etablere  dette på. Overordnet kan du enten gøre det ovenpå eksisterende gulvbelægning, eller ved at fjerne det eksisterende.

Vil du lægge det ovenpå eksisterende, vil du være nødsaget til at hæve gulvet, hvilket kan være en udfordring ved døre, fodpaneler m.m. Der findes forskellige løsninger, hvor indbygningshøjden varierer afhængigt af hvilken gulvtype det eksisterende er.

I forbindelse med større eller mindre renoveringer, kan det være aktuelt at skifte det eksisterende gulv. Gulvvarmeslangerne kan enten støbes ind i et betongulv eller lægges under et nyt bræddegulv eller parketgulv.

Til trægulve kan man få skræddersyede systemer, som består af vandslanger og varmefordelingsplader, som lægges under gulvet mellem de strøer eller bjælker, som bærer gulvet. Der skal isoleres mellem gulvvarmeslangerne og underlaget.

Ved alle former for gulvvarme er det vigtigt, at der er isoleret mod varmetab nedad mod det faste underlag og ud til siderne mod soklen eller ydervæggen. Hvis ikke bliver økonomien i gulvvarmeanlægget dårlig.

Kontakter du en erfaren fagmand, skal han kunne anbefale den bedste løsning i dit tilfælde. Hvis du er i tvivl, bør du kontakte en uafhængig bygningsrådgiver. Det er trods alt en halvstor investering.

For den mest optimale udnyttelse af varmeslangerne skal de installeres i flere kredse. Sættes der individuelle følere på hver kreds, vil det være muligt at få så præcis en styring af rummets temperatur.

Hvis du observerer en utæthed eller andre defekter i forbindelse med gulvvarmen, skal du kontakte en vvs-installatør, som benytter en lækageindikator til at lokalisere skaden. Hvis der er utætheder, vil det være nødvendigt at bryde hul ned gennem gulvet for at kunne reparere. Den slags skader sker heldigvis sjældent ved korrekt udførte installationer, for de er ret bekostelige at udbedre.

Man skal være opmærksom på, at et gulvvarmeanlæg kan være utæt i lang tid, inden man kan observere fugtskader. Man kan få en fornemmelse af, om der er utætheder ved at kontrollerer, hvor mange gange årligt, man skal fylde vand på varmeanlægget. Skal man fylde vand på anlægget mere end 5 gange årligt, kan det være tegn på utætte gulvvarmeslanger.

Hvilke regler gælder for vandbaseret gulvvarme?

Arbejdet bør udføres af en vvs-fagmand med erfaring med vandbaseret gulvvarme. Hvis du har den nødvendige erfaring og viden, er der ingen regler, som forhindrer dig i selv at udføre arbejdet med at indstøbe varmeslanger eller at montere gulvvarme under et trægulv. Men du må ikke selv slutte slangerne til boligens varmeanlæg. Det skal gøres af en autoriseret vvs-installatør. Hvis bygningen er tilsluttet fjernvarme, bør du kontakte fjernvarmeselskabet, da det kan stille krav om at besigtige varmeslangerne, før du støber dem ind i beton.

Forsikringsselskaber forlanger normalt, at forsikringen udvides til at omfatte "udvidet rørskadedækning", når der etableres gulvvarme. Er du i tvivl, om du har denne dækning, bør du kontakte dit forsikringsselskab.

Generelt skal kravene i Varmenormen DS 469:2013 overholdes.

Hvordan ser økonomien ud for vandbaseret gulvvarme?

Vandbaseret gulvvarme er dyrere at etablere end elgulvvarme, men til gengæld noget gange billigere i drift. På større arealer bør du derfor altid vælge den vandbaserede løsning.

Prisen på et vandbaseret gulvvarmeanlæg kan ikke fastslås præcist. Det er normalt nødvendigt at fjerne et eksisterende gulv, lægge et nyt trægulv eller støbe betongulv, flytte rørføring, nedlægge radiatorer osv. Dertil kommer løn til etableringen af det nye anlæg.

Prisen på gulvvarme varierer meget. En cirkapris for materialer og arbejde med gulvvarme udført i varmefordelingsplader i spånplade med spor, UDEN gulvbelægning, er er omkring 1.700 kr. inkl moms og arbejdsløn.

Principielt er et vandbaseret gulvvarmeanlæg ikke meget billigere i drift ved en given rumtemperatur end radiatorer. Der skal den samme energimængde til at varme huset op. Men i praksis kan det være billigere - fordi rumtemperaturen kan sænkes en anelse, men også dyrere hvis der er en dårlig isolering omkring installationen eller i huset generelt. Du skal derfor primært vælge gulvvarme på grund af komforten - ikke økonomien i første omgang.

Det gælder dog ikke, hvis huset er nyt, og/eller opvarmes af en varmepumpe - luft til vand eller væske til vand (jordvarme). Så er der alt andet lige bedst økonomi i vandbaseret gulvvarme.

Som en god sideeffekt ved gulvvarme, kan man i nyere (lavenergi)huse have et behov for køling af huset om sommeren, og her kan man med fordel benytte gulvvarmesystemet til køling. Dette sker typisk ved brug af jordslanger (omvendt jordvarme).

Hvilke fordele og ulemper er der ved vandbaseret gulvvarme?

Fordele

  • Giver et behageligt indeklima med jævn fordeling af varmen i rummene og "varme fødder".
  • Du slipper for radiatorer, som måske ikke er så pæne, og så det er nemmere at indrette boligen.
  • Skal stort set ikke vedligeholdes - eller rengøres som radiatorer.
  • Lavere driftsomkostninger end ved elgulvvarme.
  • Giver god økonomi ved jordvarme.

Ulemper

  • Kræver måske, at boligen skal efterisoleres.
  • Vinduer skal måske tætnes eller forsynes med moderne energiglasruder.
  • Høj etableringspris.
  • Dyr og besværlig reparation.
  • Ændring af rumtemperaturen tager længere tid end med radiatorer.

Kilde: Alm. Brand.