Gulvvarme med el - hvordan installeres det?

El-gulvvarme er varme i gulvet, der er baseret på strenge bestående af elektriske tråde, som bliver varme, når der løber strøm igennem dem. Trådene kan enten støbes ind i slidlaget ovenpå dit betongulv eller lægges på et fast undergulv, begge lidt i samme stil som vandbaseret gulvvarme.

De elektriske tråde er typisk gjort fast til et net eller måtter, der rulles ud, hvor varmen i gulvet skal være. Trådene har en tykkelse på omkring 2-4 mm. Der findes forskellige typer afhængigt af til hvilket undergulv og gulvbelægning det skal monteres på.

Hvilke regler gælder for el-gulvvarme?

Det er ikke lovligt at etablere el som den primære opvarmningskilde, med el-radiatorer og/eller el-gulvvarme, i et hus, der ligger i et område, som er forsynet med enten gas eller fjernvarme. Det er ca. 75 procent af alle boliger i Danmark, og primært er der tale om boliger i byerne. Fritliggende huse på landet har som regel deres egen varmekilde som indgår i centralvarmeanlægget.

Det er visse undtagelser, hvor du godt må bruge el til opvarmning og dermed elektrisk gulvvarme:

 • Hvis der allerede var elvarme i din bolig i 1988, da reglerne trådte i kraft.
 • I en tilbygning til et hus med elvarme, hvor der ikke etableres et nyt opvarmningssystem.
 • Hvis der er byggetekniske forhold, som gør det uforholdsmæssigt bekosteligt at installere en mere miljørigtig varmekilde.
 • Som supplerende varmekilde fx til opvarmning af yderrum, loftsrum eller lokaler, der sjældent benyttes.
 • I sommerhuse, fritidshuse, kolonihavehuse m.v.
 • Begrænset elvarme i badeværelsesgulve, såkaldt komfortvarme, der som oftest suppleres af en radiator.

Hvilke fordele og ulemper er der ved el-gulvvarme?

Der er både fordele og ulemper ved el-baseret gulvvarme.

Fordele

 • Gulvet er behageligt og lunt at gå på. 

 • Gulvet kan også være varmt om sommeren, hvor den vandbaserede gulvvarme normalt ikke kører, fordi centralvarmeanlægget er sommerslukket. 

 • Det er nemt og relativt billigt at installere el-gulvvarme. 

 • Det fylder ikke ret meget i højden, så det kan ofte lægges oven på et eksisterende gulv. 

 • Varmen kommer nedefra, så rummet føles varmere end den aktuelle stuetemperatur. 

Ulemper

 • Elbaseret gulvvarme er to-tre gange så dyr i drift som vandbaseret gulvvarme. 

 • Elbaseret gulvvarme modvirker ikke kuldenedfald ved vinduer. For at undgå kuldenedfald anbefales en radiator under vinduet. 

 • Gulvet bliver hurtigere varmt endvandbaseret gulvvarme. 

 • Man behøver ikke varmefordelingsplader eller et tykt betonlag ovenpå, for at få en jævn varme, som ved vandbåret gulvvarme. 

 • Går el-gulvvarmesystemet i stykker, er det forholdsvist dyrt og besværligt at reparere, da gulvet skal brydes op. 

 • Hvis der vælges elvarmekabler med for stor ydelse, eller hvis kablerne lægges tættere end foreskrevet, kan gulvet blive meget varmt, da termostaten ikke kan nå at følge med og lukke for varmen. 

 • I dårligt isolerede gulve vil en stor del af varmen gå til spilde, da konstruktionen under gulvet vil nedkøle gulvvarmen. 

Hvor kan du etablere gulvvarme?

I princippet kan du etablere gulvvarme under de fleste typer hård gulvbelægning, men det egner sig typisk til klinke-, flise- og trægulve.

Du kan både etablere el-gulvvarme oven på beton og på gulvplader på trælægter (strøer).

Elvarme i badeværelsesgulve 

En elmåtte til elektrisk gulvvarme fylder ikke ret meget i højden og bliver derfor ofte brugt i lette badeværelsesgulve, typisk på 1. sal. Her ligger varmetrådene som regel oven på en vandfast plade i et 6 mm tykt lag spartelmasse – eller i selve fliseklæberen under fliserne. 

Trådene skal ligge tæt for at sikre en jævn overfladetemperatur på gulvet. 

Eltrådene skal ikke varme så meget materiale op, da de er støbt ind i et forholdsvis tyndt lag spartelmasse, og det tager derfor kort tid at regulere temperaturen på gulvet. 

Elvarme i trægulve 

Du kan også lægge el-gulvvarme under trægulve, der enten ligger oven på beton eller på strøer af træ. 

Hvis gulvet ligger oven på beton, støbes eltrådene typisk ind i et tyndt slidlag oven på  betonpladen. 

Til sammenligning ligger plastslanger til vandbaseret gulvvarme typisk nederst eller i midten af betonpladen. 

Hvis eltrådene støbes ind i betonen, skal de varme hele betonpladen op på lige fod med den vandbaserede gulvvarme. Det betyder, at varmen er længe om at reagere, når du skruer op eller ned for termostaten. 

Ligger gulvet på trælægter (strøer), skal varmekablerne lægges på et hønsenet eller et armeringsnet, der placeres frit svævende over isoleringen mellem lægterne med en afstand på min. 3 cm til strøer og gulvbelægning. 

Hvis du vælger at lægge el-gulvvarme under et trægulv, må gulvets overfladetemperatur ikke overstige 25-27 grader, da varmen kan beskadige trægulvet. Man kan derfor indbygge en føler i gulvet, der skruer ned for varmen, hvis temperaturen bliver for høj. 

Etablering af el-gulvvarme ved renovering 

Det er meget normalt at lægge el-gulvvarme i forbindelse med renovering af badeværelser eller andre gulve med klinke- eller flisebelægning, hvor det eksisterende gulv ikke bliver brudt op. 

El-gulvvarmen har den fordel, at det ikke fylder så meget og kan lægges ovenpå det eksisterende gulv, så gulvet typisk kun bliver hævet ca. 1 cm. Gør du det, skal el-trådene lægges tættere, end hvis de lægges i slidlagetpå et betongulv. Ellers bliver varmefordelingen på gulvets overside meget ujævn. 

Nogle producenter vil måske hævde, at du kan lægge el-gulvvarme oven på eksisterende trægulve. Her skal du dog tænke dig godt om. Et trægulv kan nemlig give sig, når det bliver påvirket af varme og fugt. Et trægulv, som "arbejder" spiller ikke særligt godt sammen med elvarmetråde, som ikke giver sig, når de er støbt ind i fx en spartelmasse. 

Bemærk, at det kan være en dyr fornøjelse at lægge el-gulvvarme oven på et gammelt og dårligt isoleret gulv, da der vil være et stort varmetab ned igennem gulvet. 

Hvor får du mest glæde af el-gulvvarme?

Du har størst glæde af el-gulvvarme under gulve med klinker eller fliser. Elvarmen vil give dig et varmere og mere behageligt gulv året rundt. 

Du bør ikke etablere gulvvarme baseret på el, hvis det er muligt at etablere vandbaseret gulvvarme. Vandbaseret gulvvarme er meget billigere i drift, selvom det kan være lidt dyrere at anlægge. Den lidt dyrere anlægsudgift tjenes hurtigt hjem igen i form af sparet elektricitet. 

Man kan vælge at have begge løsninger, så man slukker for el-gulvvarmen om vinteren, hvor den vandbaserede gulvvarme kører, og tænder el-gulvvarmen om sommeren, hvor der normalt er slukket for den vandbaserede gulvvarme. Hvis rummet har den ønskede temperatur, vil termostaten på gulvvarmen slå denne fra. I det tilfælde vil gulvene således være kolde alligevel.  

En mere bæredygtigløsning er at udnytte varmen fra solen. Ved hjælp af solvarme kan du nærmest gratis få opvarmet vandet til den vandbaserede gulvvarme – og så kan du nøjes med en installation i gulvet.