At lave et nyt badeværelse er både dyrt, tidskrævende og kompliceret. Især set i forhold til, hvor få kvadratmeter det egentlig drejer sig om. Det skyldes, at der stilles særligt høje krav både til materialer og udførelse, fordi der i badeværelset er overflader og installationer, der dagligt udsættes for både vand og fugt. Desuden kræver badeværelset hyppigere rengøring end de fleste andre steder i boligen. 

Hvis badeværelset ikke er i orden, kan der hurtigt opstå alvorlige skader, som kan være temmelig dyre at udbedre. Selv små skader, mangler eller fejl, fx i opbygningen af badeværelsesgulvet, kan blive alvorlige og svære at udbrede. 

Tre faser til renovering af badeværelse

For at få overblik over den lange række af beslutninger, der skal tages for at lave et nyt badeværelse, kan det være en god idé at dele projektet op i tre forskellige faser, som her er opstillet i en nogenlunde kronologisk rækkefølge:

 • Planlægningsfasen, hvor du skal have styr på, hvordan dit badeværelse skal fungere og se ud, du skal finde rådgivning og priser, have styr på regler og forsikring og ikke mindst få udarbejdet tilbud og aftaler med håndværkere.
 • Den praktiske udførelse, hvor det ikke er ligegyldigt, i hvilken rækkefølge, de forskellige håndværkere udfører opgaverne på.
 • Afleveringsforretning, hvor en byggeteknisk gennemgang skal hjælpe til at vurdere, om der er evt. fejl og mangler, som skal udbedres.

Planlægningsfasen: Få overblik over din badeværelsesrenovering

Elementer i planlægningsfasen

 • Egne overvejelser
 • Tjek af krav og regler - og muligheder
 • Eventuel undersøgelse af sundhedsskadelige stoffer som asbest i eksisterende bygningsdele
 • Valg af rådgivere og tilbud fra håndværkere
 • Udarbejdelse af projekt (og evt. byggetilladelse)
 • Valg af materialer og installationer
 • Overslag på samlet pris
 • Budget og afklaring med banken
 • Forsikring
 • Endeligt valg og aftale med håndværkere

Overvejelser og prioritering

Før du hyrer håndværker, køber materialer og går i gang med dit nye badeværelse, bør du gøre dig en lang række overvejelser. Det er nemlig både dyrt og besværligt at lave tingene om, hvis du vælger forkerte, upraktiske eller ulovlige løsninger.

Her er nogle af de spørgsmål, du bør overveje i planlægningsfasen:

 • Hvad der er årsagen til, at du vil renovere dit badeværelse - er det fx indretningen, der ikke fungerer eller er overfladerne eller installationerne slidte og umoderne?
 • Skal du blot modernisere det eksisterende badeværelse, eller skal du renovere rummet mere grundlæggende og have alle de gamle fliser, sanitet osv. ud? Eller skal du i stedet vælge at lave et nyt, ekstra badeværelse et andet sted i boligen?
 • Skal du bruge det eksisterende rum, som det er? Eller skal du gøre rummet større ved at flytte vægge i boligen og inddrage kvadratmeter fra andre rum?
 • Hvordan fungerer det eksisterende badeværelse? Hvad er godt, og hvad savner du i det daglige? Er der fx brug for mere opbevaringsplads eller et badekar?
 • Passer indretningen af rummet, fx placering af bad, håndvask og toilet, til jeres hverdag og vaner?
 • Hvilke vaner har du og din familie, når det gælder badeværelset? Skal der være plads til flere personer på badeværelset på én gang, eller benytter I rummet hver for sig? 
 • Hvad er et realistisk budget for dine planer? Lav en realistisk prioritering af ønskerne, og husk at lovpligtige ikke kan spares væk.

Asbest i fliseklæb

Hvis fliserne i dit badeværelse eller køkken er sat op før 1985, er der risiko for, at de er opsat med fliseklæb (også kendt som fliseklæber eller fliselim), der indeholder asbest. Det er ikke alle typer fliseklæb fra denne periode, der indeholder asbest, men hvis du ikke har oplysninger om, hvilket specifikt produkt, der er benyttet, er der mistanke om asbest.

Man kan ikke se med det blotte øje, om der er asbest i en fliseklæb, og medmindre en analyse af materialet kan udelukke, at der er asbest i, skal fliserne fjernes af en professionel, der er uddannet i at håndtere materialet. Det skyldes, at indånding af asbeststøv beskadiger lungerne og kan give bl.a. lunge- og lungehindekræft.

Læs mere på asbest-huset.dk og på Arbejdstilsynets side om byggematerialer med asbest.

 • Hvis du vil renovere et badeværelse, der er opført i perioden 1962-1979, kan fliserne være opsat med en fliseklæb, der indeholder asbest. Dette bør undersøges, inden arbejdet sættes i gang. Læs mere i boksen.

Inspiration til renovering af badeværelse

Det vigtigste du skal fokusere på i planlægningen er det praktiske - også selvom det oftest er det kedeligste. Men du skal selvfølgelig også beslutte, hvilken stil dit nye badeværelse skal have. Du kan fx hente inspiration i bøger, blade, badeværelsesbutikker og på internettet.

Det kan være fristende at indrette et super moderne badeværelse i det sidste skrig inden for farver, stil og indretning. Men husk på, at jo mere trendy og fancy badeværelset er, jo større er risikoen for, at badeværelset kommer til at virke helt forkert, når moden skifter, hvilket kan gøre det nødvendigt at renovere hurtigere og gøre det sværere at sælge boligen.

Et meget personligt badeværelse i farvestrålende farver og mønstre efter eget design er sjovt og anderledes, men hvis du har planer om at sælge boligen inden for en overskuelig fremtid, er det nok mere sikkert at vælge en mere klassisk stil. Du kan med fordel vælge en stil, der passer til boligens stil, så størrelse, indretning og materialer er i harmoni. 

Vælg de rigtige rådgivere

Arkitekt eller indretningsarkitekt

Da badeværelset er rum med begrænset plads, men forskellige funktioner, er det vigtigt, at rummet bliver indrettet praktisk og funktionelt. For at opnår den mest optimale indretning af badeværelset, bør du søge hjælp hos fx en arkitekt eller en indretningsarkitekt. De kan bl.a. hjælpe med at få styr på krav og regler, hjælpe med den bedste økonomiske og praktiske løsning og give rådgivning til god indretning og opbygning.

Byggefaglig rådgivning

Det kan være en god idé at søge råd hos en byggefaglig rådgiver, så du kan sikre dig, at alle krav og regler bliver overholdt. Det kan fx være en arkitekt eller en bygningskonstruktør.

Når håndværkerne går i gang med badeværelset, kan det være yderst hensigtsmæssigt at have en byggeleder til at styre arbejdet undervejs. Der er mange forskellige håndværkere involveret i at lave et badeværelse, bl.a. murer, vvs-installatør, tømrer, maler. Deres arbejde skal koordineres, hvis der ikke skal blive for meget spildtid. Det kan en håndværker gøre som totalentreprenør, men vil du have en, der tager dit parti, skal du hyre en uvildig rådgiver.

Hvis du laver særskilte aftaler med hver enkelt håndværker, er det vigtigt at få en byggesagkyndig til at kontrollere, at en arbejdsopgave er løst korrekt, før det næste arbejde påbegyndes. Dette er vigtigt for at undgå skjulte fejl og mangler og bør prioriteres højt, da det er fx både upraktisk og dyrt, hvis du først finder ud, at faldet i brusenichen er forkert, når fliserne er lagt. 

Indretning af dit nye badeværelse

Foretrækker du at indrette selv, er der en række ting, du skal være opmærksom på.

Et badeværelses indretning afhænger af både det inventar du ser i rummet, men også af de bagvedliggende installationer som vand og afløb. Det kan sætte grænser for mulighederne - derudover skal stort set alt sættes fast i rummet og kan ikke flyttes efterfølgende. Derfor er det vigtigt at være omhyggelig med planlægningen af badeværelset fra start.

Tegn badeværelset op i en stor målestok (1:20) og klip alt inventar ud, så I kan flytte rundt på dem. Og husk - der skal ikke bare være plads til selve inventaret - det er lige så vigtigt med pladsen rundt om.

Her er nogle af de vigtigste mål:

 • Foran toilettet skal der være god plads. Ifølge bygningsreglementet skal der indrettes mindst et wc-rum i adgangsetagen. (Det anses normalt som opfyldt ved at der er 110 cm foran toilet og håndvask)
 • Wc-rum skal have håndvask
 • Langs med et badekar skal der være god plads
 • En bruseniche bør normalt ikke være under 80 – 90 cm på hver led. Foran brusenichen skal også være god tilgængelighed
 • Husk også plads ved siden af vask og toilet og andre genstande, så der er tilstrækkelig friplads til rengøring
 • En vaskemaskine og tørretumbler er normalt 60 x 60 cm, men der skal afsættes plads til installationer bagved.

Andre indretningstips: Placering af bad, brus m.v.

Husk, at der skal være mulighed for at hænge håndklæder tæt på brusekabine, håndvask og badekar. En håndklædetørrer kan i visse tilfælde bidrage til at holde luften varm og tør, så der undgås skimmelsvamp.

Vask og spejl skal placeres, hvor der er et godt naturligt lys - helst sidelys - dvs. med et vindue ved siden.

Vasken kan enten være en del af bordpladen (fx beton), være monteret i bordpladen eller stilles på bordpladen. Dette er både en æstetisk og praktisk vurdering, fx ift. nem rengøring. Såfremt vasken stilles på bordpladen, skal højden på bordplade og vask tilpasses. 

Hvis der skal være badekar, vil det være en fordel at placere det foran en evt. udsigt. Her kan det være en fordel at placere badekarret et par trin op, så det er lettere at se ud.

Overvej placeringen af brusenichen - kan den placeres, så bruseforhønget kan undgås eller at der ikke kræves særlig meget afskærmning, kan dette være medvirkende til at badeværelset virker større og mere rummeligt.

Måske skal der placeres et siddemøbel - en bænk eller blot et trin til badekarret.

Hvad koster det at renovere badeværelset?

For at få et overblik over, hvad det vil koste at lave et nyt badeværelse, må du lave et byggebudget, hvor du stiller alle udgifter op. Det er vanskeligt at vurdere, hvor lang tid hver enkel håndværker skal bruge, men prøv. Husk også at medregne alle andre udgifter lige fra nye rør og vådrumssikring til fliser og armaturer. 

I starten er du nødt til at arbejde med overslagspriser, men efterhånden som detaljerne i projektet falder på plads og tilbud fra håndværkerne indhentes, kan du lave et mere præcist budget for det nye badeværelse.

På et ret tidligt tidspunkt i projektet er det en god idé at tale med banken, så du kan få et overblik over, hvilke muligheder og begrænsninger din økonomi giver projektet. Tal evt. med banken, når du har drøftet dine idéer med en arkitekt og fået det første overslag på, hvor meget dit drømmebadeværelse vil koste.

Byggeprojekter bliver næsten altid dyrere end planlagt. Derfor er det vigtigt, at du sørger for, at der er lidt luft i budgettet. Som tommelfingerregel er det en god idé at sætte et beløb af til uforudsete udgifter, der svarer til 15-25 procent af projektets samlede pris.

Du skal også huske at sætte penge af til rådgivere, forsikringer og låneomkostninger.

Hvad spiller ind på prisen for et badeværelse?

Badeværelset er det rum i boligen, det koster mest pr. kvadratmeter at bygge om. Prisen varierer en del, da den både afhænger af, om det skal etableres i et rum, hvor der ikke tidligere har været badeværelse eller om det skal etableres i et rum, hvor der i forvejen er badeværelse.

Materialerne har ligeledes stor betydning for prisen. Det er fx væsentligt dyrere at vælge metalfliser, marmor eller andre natursten end at vælge keramiske fliser, men det har også stor betydning, hvor vanskeligt det er at sætte de valgte fliser op på netop dit badeværelse. Armaturer, toiletkummer og badeværelsesskabe findes ligeledes i mange forskellige design og kvaliteter og dermed til forskellige priser. 

De usynlige installationer og konstruktioner er også klart afgørende for prisen. Det er normalt ret dyrt, hvis du skal flytte afløb, vandrør, faldstammer og lign. Det er også dyrere at få et indbygget toilet, da det kræver, at gulv og væg brydes op. Ligeledes kan det også fordyre projektet, hvis du i processen støder på konstruktioner, der skal ændres eller udbedres, fx hvis skal ske forstærkning af de underliggende konstruktioner eller udbedring af skader herpå, før du kan gå videre med byggeriet.

Få styr på tilbud og aftaler med håndværkere

Et badeværelse er ikke gør det selv-arbejde. En stor del af arbejdet skal ifølge loven udføres af autoriserede håndværkere. Et godt råd er at få alt arbejde udført af professionelle håndværkere, måske lige med undtagelse af malerarbejdet. Hvis du udfører gør det selv-arbejde øger du risikoen for fejl og mangler - og de kan gøre projektet dyrere, da håndværkerne måske skal bruge længere tid på at rette dem op, eller give alvorlige skader på sigt.

Du bør så vidt muligt sørge for at få et fast tilbud fra håndværkerne, så der er klare aftaler om, hvad arbejdet koster. Hvis arbejdet bliver udført på timebasis, er det meget sværere at styre økonomien og bevare overblikket over omkostningerne.

Jo flere oplysninger du kan give om projektet, fx plantegning, beskrivelse af forhold og materialeliste, jo mere præcist tilbud kan håndværkerne give dig. Hvis projektet er for løst, får du priser, du ikke kan regne med holder.

Indhent gerne flere tilbud på arbejdet. På den måde får du en fornemmelse af, om prisen hos den foretrukne håndværker er rimelig. Når du sammenligner priser, skal du sikre dig, at alle tilbud er ens, dvs. at de indeholder de samme arbejdsopgaver og materialer. Du skal også sikre dig, at håndværkeren/byggefirmaet ikke har taget forbehold for dele af opgaven. Du kan have gavn af at have en byggefaglig rådgiver til at se tilbuddene igennem sammen med dig.

Håndværkere til badeværelset

Ved du hvilken håndværker du skal kontakte udførelse af de forskellige arbejder i badeværelset? Og hvilke arbejder du ikke selv må udføre? På det illustrerede badeværelse herunder kan du klikke på de forskellige punkter og udforske hvad du må gøre selv, hvad du skal have en håndværker til samt hvilken håndværker der skal bruges.

Forsikring ved ombygning

Det er altid en god ide at tegne en entrepriseforsikring, da den dækker de materialer, der ikke er indbygget i huset endnu. Men opstår der skader pga. dårligt udført håndværkerarbejde, er det håndværkerens forsikring, der skal dække disse skader.

Hvilke regler gælder for badeværelser?

Blot den mindste lille utæthed i badeværelset kan forårsage alvorlige fugt- eller vandskader i de bagvedliggende konstruktioner. Derfor stiller Bygningsreglementet ret strenge krav både til materialer og konstruktioner i badeværelset samt til arbejdets udførelse. Hos SBI findes anvisning 252 om vådrum, der beskriver forhåndsgodkendte byggetekniske opbygninger og materialer, der opfylder kravene i Bygningsreglementet.

En stor del af VVS-, kloak- og el-arbejdet skal udføres af autoriserede håndværkere. Det betyder, at du på normalvis både får brug for en autoriseret vvs-installatører og en autoriseret elinstallatør, når du laver badeværelse. Hvis der skal ændres i kloakinstallationer, skal du have fat i en autoriseret kloakmester.

Det kræver hverken anmeldelse af byggeri eller en byggetilladelse at ombygge eller opføre et nyt badeværelse, hvis du bor i et helt almindeligt enfamiliehus, hvis det indrettes i boligarealet. Hvis badeværelset skal opføres i en ny tilbygning eller en ubeboet 1. sal, som gør, at boligarealet øges, skal du søge byggetilladelse.

Hvis du bor i etageejendom og badeværelser indrettes i et andet rum eller eksisterende badeværelse udvides, kræves generelt tilladelse fra ejer af ejendommen, andels- eller ejerforening og Byggetilladelse i kommunen.

Rådfør dig med din kommune, hvis du er det mindste i tvivl om, hvorvidt dit byggeprojekt kræver en byggetilladelse.

Hvilke materialer skal du vælge til badeværelset?

Når du har lagt de overordnede rammer for dit nye badeværelse og har fundet ud af, hvilken stil det skal have, skal du til at vælge materialer og installationer.

Badeværelsesgulv og -vægge

Du skal være opmærksom på, at der er regler for hvilke materialer, der må anvendes i et badeværelse – det kan afhænge af forskellige forhold som bagvedliggende vægge og om det er vådzone, hvad der kan vælges som gulv- og væg overflade.

Fliser bruges ofte som overflade til vægge og gulve i badeværelset, især i de dele af rummet, som bliver mest våde. Fliser findes i mange forskellige størrelser, materialer og mønstre. Men du kan også bruge fx gipsplader som vægge. Du kan sågar bruge træ som vægbeklædning, sålænge det ikke er i vådrumszonen og det fungerer som et såkaldt offerlag, der nemt kan udskiftes.

Fliser

Fliserne udgør kun selve overfladen på vægge og gulve. Under fliserne skal væg- og gulvkonstruktionen også være i orden.

I den del af badeværelset, som er mest vandbelastet (vådzonen), skal konstruktionerne være helt vandtætte. Vådzonen omfatter hele gulvet, de nederste 10 cm af alle vægge samt vægge ved bruseniche, badekar og håndvask med brusearmatur. I mindre baderum under 3,25 m2 eller under 1,30 m brede er alle vægge helt til loft også vådzone.

Der ligger mange overvejelser til grund bag valg af fliser, fx æstetik og rengøring.

Installationer

Installationer i et badeværelse bruges ofte om toiletkummer, håndvaske, vandhaner, brusearmaturer, afløb, faldstamme og vandrør, gulvvarme, radiatorer, udsugningsanlæg osv.

Når det gælder valg af installationer til badeværelset, er der igen en masse spørgsmål, du må forholde dig til, bl.a.:

 • Skal toilettet hænge på væggen, eller skal det stå på gulvet?
 • Skal der være en eller to håndvaske? Hvor stor skal håndvasken være?
 • Hvilke slags vandhaner og brusearmaturer skal der være?
 • Hvor skal afløbet fra bruseniche og håndvaske være?
 • Skal der være gulvvarme eller almindelig radiator?
 • Skal der være en håndklædevarmer?
 • Hvordan skal badeværelset ventileres eller udluftes?

Belysning

Godt lys er også meget vigtigt i badeværelset. Lyset skal have en god kvalitet og naturlig farvegengivelse - især omkring spejlet, og der skal være et godt "arbejdslys", når man fx skal barbere sig eller lægge makeup.

Vær opmærksom på, at der stilles særlige krav til lamper, der skal sættes op i badeværelser. Lamper og spots skal være godkendt til vådrum, og en del installationer udføres af en autoriseret el-installatør.

Rengøring og vedligeholdelse

Når du vælger materialer til dit nye badeværelse, er det en god idé at tænke på, at rummet skal være nemt at rengøre. Nogle materialer er lettere at holde rene. De fleste glasserede keramiske fliser tåler fx almindelige rengøringsmidler og kalkfjerner, hvorimod nogle natursten som marmor og andre kalksten og terrazzo er mere sarte og ikke tåler syreholdige rengøringsmidler. Andre typer fliser kan kræve særlige rengøringsmidler- og metoder.

Et andet eksempel er glasvægge til brusenicher. Det kan være en flot og pladsbesparende løsning at have glasvægge i brusenichen, men tænk på, at glasset skal tørres af, hver gang badet har været brugt, hvis pladen skal blive ved at være blank og pletfri.

Du bør også tænke på, at det skal være nemt at reparere badeværelsets installationer, fx udskifte dele, når de er blevet slidt. Hvis du vælger almindelige og traditionelle installationer og løsninger, er det normalt både lettere og billigere at skaffe de nødvendige reservedele.

Bæredygtig renovering af badeværelse: Bevarende makeover og bæredygtige materialer

Det er ikke let at tænke bæredygtigt, når du bygger eller renoverer badeværelse. Den mest bæredygtige løsning er at bevare badeværelset så længe som muligt, og lave indgreb så små som muligt. 

Badeværelser er byggeteknisk komplekse, og der er særlige krav til materialerne, så det kan sjældent anvendes genbrugsmaterialer og materialerne kan efter nedtagning sjældent genbruges.

Vil du renovere, kan du overveje at begrænse pladsen og derfor have et mindre forbrug af materialer og ikke mindst sikre at badeværelset er udført så det både byggeteknisk, brugsmæssigt og æstetisk holder længe.

I praksis kan du sikre, at rummet passer harmonisk til boligens karakter, ved at vælge kvalitet og neutrale materialer og sikre, at de installationer, der forældes brugsmæssigt eller æstetisk, nemt kan udskiftes.

Inspiration til bevaring af badeværelse

Den praktiske udførelse

Udførelsen af et badeværelsesprojekt kan typisk opdeles i følgende hovedopgaver:

 • Eksisterende badeværelse rives ned. Det kan til dels gøres selv, men det kan anbefales at overlade det til professionelle, så du undgår skader og fejl. Husk at få afklaret, om der er asbest i den gamle fliseklæb.
 • Vvs-installatør etablerer nye rør og afløb. Er det afløb under jorden, skal du bruge en autoriseret kloakmester.
 • Elektriker fører el i væggen.
 • Murer ilægger armering, støber gulve, pudser vægge, påfører vådrumsmembran og monterer fliser m.m. Hvis der skal lægges vandbaseret gulvvarme, skal vvs-installatøren lægge rør til dette inden støbning.
 • Elektriker lægger evt. gulvvarme og Vvs-installatør trækker rør til radiator.
 • Vvs-installatør monterer armaturer, afløb, vaske, toiletkumme m.m. - og evt. også afløb.
 • Elektriker monterer lamper og tilslutter ventilation.
 • Tømrer laver loft.
 • Maler sætter væv op og maler.
 • Murer eller fugemand lægger silikonefuger i hjørner og omkring afløb.
 • Badeværelset er klart og der skal laves afleveringsforretning.

Selvom planlægningen og forarbejdet er gjort efter alle kunstens regler, er der mange ting, der kan gå galt under et byggeprojekt.

Den største garanti for et vellykket projekt uden uheld, ekstraregninger og forsinkelser har du, hvis du får udført arbejdet som en hovedentreprise, hvor en af håndværksmestrene har hovedansvaret for projektet, eller såfremt du har en byggerådgiver tilknyttet projektet.

Det er desuden meget vigtigt, at du har en klar aftale med håndværkerne, som i detaljer beskriver arbejdsopgaver, vilkår, tidsplaner, samt hvornår de forskellige rater af betalingen skal falde. Betal altid kun for arbejde, der er udført, og hvor kvaliteten er kontrolleret.

Det er en rigtig god idé at betale en uvildig rådgiver med erfaring inden for byggeri for at kontrollere, at arbejdet bliver udført i henhold til aftalen og i den aftalte kvalitet, samt at badeværelset overholder kravene i lovgivningen.

Afleveringsforretning

Afleveringsforretning foretages ved projektets afslutning. Her aftales, hvilke fejl der skal udbedres og hvornår. Betal aldrig hele regningen før arbejdet er helt afsluttet, men aftal, hvor meget af betalingen der kan tilbageholdes, indtil I er enige om at opgaven er løst.

Ved afleveringsforretningen skal I aftale præcis, hvilke eventuelle fejl der skal udbedres, og hvornår arbejdet skal være udført. 

Har en håndværker eller firma haft ansvar for hele projektet, laver du afleveringsforretning med dem. Ellers skal du selv gøre det med hver enkelt håndværkermester for hver gang et stykke arbejde er udført og inden næste håndværker går i gang. Overvej kraftigt at have en uvildig rådgiver med.