Må du selv lave dit nye badeværelse?

Mange af de tekniske og konstruktionsmæssige aspekter omkring badeværelser er temmelig komplicerede. Der er mange krav, der skal overholdes, og en del af arbejdsopgaverne skal udføres af autoriserede håndværkere for at være lovlige.

Ud over de områder, der kræver autorisation, dvs. el-, vvs- og kloakarbejde (og eventuel nedrivning af gamle materialer, der indeholder asbest), er der i princippet ikke noget i vejen for, at du laver resten af byggearbejdet i badeværelset selv. Men medmindre kvaliteten af dit arbejde og din viden er noget nær professionelt niveau, er det imidlertid ikke anbefalelsesværdigt. Der skal så lidt til, før det går galt i badeværelset, og følgerne af fejl er kostbare at udbedre. Du skal bl.a. sikre dig vandtæthed, hensigtsmæssigt indretning, vandafledning og korrekt materialevalg. Der findes flere krav og retningslinjer omkring dette, som skal følges.

Problematisk at være medbygger

I større badeværelsesprojekter vil der altså være tale om medbyg, dvs. at du kun må lave noget af arbejdet, mens andre dele skal laves af håndværkere, der har en autorisation til arbejdet med de faste installationer.

Der er flere faldgruber i forbindelse med at være medbygger. Hvis kvaliteten af dit arbejde alligevel ikke er helt, som det burde være, eller du laver direkte fejl på konstruktioner og med materialer, vil det kunne skabe problemer for de andre håndværkeres arbejde, og måske lever slutresultatet ikke op til forventningerne.

Tidsmæssigt kan du også hurtigt komme til at skabe problemer, hvis du på grund af travlhed på arbejdet eller børnenes fødselsdag alligevel ikke når det aftalte. Så ryger tidsplanen, og du risikerer at komme til at betale for håndværkernes spildte tid. Endelig vil det være meget svært at placere et ansvar, hvis noget går galt, og der opstår alvorlige fejl. For hvem var det lige, der havde ansvar for hvad?

Af samme årsager vil de fleste håndværksmestre være meget lidt begejstrede for at indgå i en aftale omkring medbyggeri. Hvis du endelig vil foretage dig noget selv, er det bedst at lægge din del af arbejdet i færdiggørelsen, når håndværkerne har afsluttet deres arbejde. Det kan fx være malerarbejde og opsætning af inventar, spejle og fittings.

Hvad må du selv lave?

Hvis du gerne selv vil lave en del af arbejdet på badeværelset, skal du være opmærksom på, at der er regler for, hvad du selv må udføre. Følgende må du IKKE selv:

 • Du skal have en autoriseret elinstallatør til at tage sig af de faste dele af elinstallationerne.
 • Du skal have en autoriseret vvs-installatør til at tage sig af de faste dele af vvs-installationerne.
 • Du skal have en autoriseret kloakmester til at tage sig af næsten alt kloakarbejde.

I byggemarkeder kan du købe en masse el-, vvs- og kloak-tilbehør, som du ikke selv må montere - så du kan altså ikke gå ud fra, at det er i orden at lave det selv, blot fordi du kan købe tingene.

Asbest i fliseklæb

Hvis fliserne i dit badeværelse eller køkken er sat op i perioden 1962-1979, er der risiko for, at de er opsat med fliseklæb (også kendt som fliseklæber eller fliselim), der indeholder asbest. Det er ikke alle typer fliseklæb fra denne periode, der indeholder asbest, men hvis du ikke har oplysninger om, hvilket specifikt produkt, der er benyttet, er der mistanke om asbest.

Man kan ikke se med det blotte øje, om der er asbest i en fliseklæb, og medmindre en analyse af materialet kan udelukke, at der er asbest i, skal fliserne fjernes af en professionel, der er uddannet i at håndtere materialet. Det skyldes, at indånding af asbeststøv beskadiger lungerne og kan give bl.a. lunge- og lungehindekræft.

Læs mere på asbest-huset.dk.

Risiko for asbest i gammel fliseklæb

Hvis der skal rives gamle fliser ned, før det nye badeværelse kan bygges, skal du være opmærksom på, at der kan være risiko for asbest, hvis fliserne er opsat i perioden 1962-1979. Hvis der er asbest i den fliseklæb, fliserne er opsat med, må du ikke selv rive dem ned. De skal nedtages af en håndværker med den rette uddannelse og tilladelse. Læs mere i boksen.

Håndværkere til badeværelset

Ved du hvilken håndværker du skal kontakte udførelse af de forskellige arbejder i badeværelset? Og hvilke arbejder du ikke selv må udføre? På det illustrerede badeværelse herunder kan du klikke på de forskellige punkter og udforske hvad du må gøre selv, hvad du skal have en håndværker til samt hvilken håndværker der skal bruges.

Hvilke typer vvs-arbejde må du selv lave?

Du må gerne selv:

 • Udskifte vandhaner og pakninger i vandhaner. Men kun hvis der er monteret afspærringsventiler (ballofixer) ved rørenderne af blandingsbatteriet.
 • Udskifte håndvaske med tilhørende vandlås, hvis vandlåsen er monteret synligt, og der ikke sker indgreb i den faste del af installationen.
 • Udskifte toiletter, hvis der er tale om et godkendt toilet med samme type tilslutning som det eksisterende, og der ikke sker indgreb i den faste del af installationen. Tilslutningsstykker m.m. skal være godkendt til formålet.
 • Udskifte vaskemaskinen, hvis den eksisterende vaskemaskine er tilkoblet en afspærringsventil, og der ikke sker indgreb i den faste installation. Du må også gerne installere en ny vaskemaskine, hvis installationen er forberedt til den.

Det må du ikke:
Alle nye vvs-installationer i boligen og alle former for indgreb i de eksisterende faste vand- og afløbsinstallationer skal udføres af autoriseret vvs-installatør.

  Hvilke typer elarbejde må du selv lave?

  Du må gerne selv:

  • Udskifte eller montere stikpropper og ledningsafbrydere, forlængerledninger, stikdåser og kontakter på apparater.
  • Udskifte ledning, fatning og lign. på elapparater og lamper.
  • Udskifte afbrydere og stikkontakter uden jord på normaltæt materiel, dvs. med mærkning IP20 eller uden mærkning. Du må også udskifte normaltætte stikkontakter med jord, hvis boligens elinstallation er forsynet med HFI- eller HPFI-afbryder.
  • Udskifte almindelige afbrydere til lysdæmpere eller afbrydere med tidsfunktion.
  • Opsætte og nedtage lamper, også lavvoltbelysning (spots), der leveres komplet med transformer, ledninger osv.
  • Ændre og reparere svagstrøms-, styrings- og reguleringssystemer, fx omprogrammering af intelligente styringer.

  Det må du ikke:

  • Lave nye installationer i boligen.
  • Udvide eksisterende elinstallationer såsom at sætte en stikkontakt op ved siden af en eksisterende.
  • Lave elarbejde på målertavle og gruppetavle.
  • Installere eller udskifte materiel med en spænding over 250 volt i boligens faste installation.
  • Opsætte lavvoltbelysning, hvor lamper, transformer og ledninger er købt hver for sig.

  Kan du selv købe materialerne til et nyt badeværelse?

  Bygning af nyt badeværelse involverer, ud over selve arbejdet, en stor mængde forskellige byggematerialer, sanitet, inventar, belysningsarmaturer og tilbehør. Måske foretrækker du selv at købe dele af det, enten fordi det, du ønsker, ikke er almindelig tilgængeligt, eller fordi du kan opnå særlige rabatter.

  Hvis alt arbejdet udføres af en entreprenør eller håndværker, er det imidlertid klart det bedste at lade ham stå for leveringen af alle materialer. Der vil muligvis være noget at spare ved selv at købe fliserne, og så lade mureren sætte dem op, men hvis en del af hans avance ligger i videresalget af materialerne, kan han blive nødt til at give et lidt højere tilbud for at få det hele til at hænge sammen på bundlinjen.

  Hvis entreprenøren leverer materialerne, skal de være af "sædvanlig god kvalitet", hvis der ikke er aftalt andet, og ikke mindst er han ansvarlig for kvaliteten af både arbejde og materialer, hvis der viser sig at være fejl og mangler. Har du selv skaffet et materiale eller element, som viser sig at være af ringe kvalitet eller fejlbehæftet, så skal du også selv klage til leverandøren eller producenten. Entreprenøren eller håndværkeren vil foretrække at arbejde med materialer, som han kender og kan stå inde for.

  Hvis der senere hen opstår problemer af den ene eller anden årsag, er din retsstilling væsentlig bedre, hvis ansvaret for både arbejde og materialer kan overlades til entreprenør eller håndværkere. I en eventuel klagesag vil det være meget sværere at afgøre, hvem der kan gøres ansvarlig for hvad, hvis det ikke fremgår klart fra starten.

  Dermed ikke sagt, at "bygherreleverancer" er helt udelukket - det kræver bare, at du har en meget klar aftale.

  Hvorfor er det en god idé at benytte en rådgiver?

  I mange tilfælde vil det være en god idé at hyre en rådgiver til at hjælpe med at få styr på projektet. Det kan være en bygnings- eller indretningsarkitekt eller anden byggesagkyndig med erfaring med badeværelser.

  Det er stadig vigtigt, at du gør dig dine egne tanker, men arkitekten kan hjælpe dig med at få styr på de mange muligheder og idéer, og rådgiveren vil måske også kunne afdække helt nye vinkler. En rådgiver vil også hurtigt kunne se, hvad der er mest praktisk rent teknisk og omkostningsmæssigt.

  Det koster selvfølgelig penge at hyre en rådgiver, men pengene er oftest godt givet ud, især når det drejer sig om større projekter, da du sparer en masse tid og besvær og i mange tilfælde undgår dyre og ærgerlige fejltagelser.

  En arkitekt arbejder meget fleksibelt, og du kan således vælge udelukkende at benytte vedkommende i en idé- og skitseringsfase og så gå videre med skitserne til en entreprenør eller et badeværelsesfirma. Du kan også vælge en løsning med totalrådgivning, hvor arkitekten står for skitsering, projektering, eventuel myndighedskontakt, indhentning af tilbud, byggestyring og projektopfølgning.

  En dreven arkitekt vil ofte kunne se muligheder, du måske ikke selv kan få øje på, og ikke mindst ligger der en betydelig tryghed i at få en professionel til at være ansvarlig for projekt- og økonomistyringen.

  Lige fra starten af planlægningen skal overvejelser om, hvordan bygningsreglementets krav opfyldes, med ind i billedet, og også her er rådgiverens erfaring og viden en stor fordel. Bor du i hus, skal du normalt ikke søge om byggetilladelse for at etablere nyt badeværelse, men kravene i bygningsreglementet skal stadig være opfyldt. Bor du i en etageejendom, skal der søges, hvis der er tale om etablering af et nyt badeværelse eller væsentlige forandringer af det eksisterende.