I 2017 blev reglerne på elmarkedet lavet om, så du ikke får den nedsatte afgift på el til varme, hvis det ikke er registret, at din bolig varmes op med el som primær opvarmningsform - fx elvarme eller varmepumpe. Det kan koste dig tusindvis af kroner hvert år, hvis du har et stort varmeforbrug.

Hvis dit hus er registreret korrekt i BBR, får du en reduktion pr. kWh i elafgiften for den del af dit forbrug, der er højere end 4.000 kWh om året.

I første omgang gjaldt reglerne kun for helårsboliger, men fra 1. februar 2019 gælder de også for sommerhuse, der ikke er registreret som helårsbolig, og ferielejligheder til eget brug.

Elvarmeafgiften er nedsat til 1 øre frem til og med 2023

Som følge af en politisk aftale er elvarmeafgiften til forbruget udover 4.000 kWh blevet nedsat i 2021, og er endt på 1 øre pr. kWh frem til og med 2023. Dermed bliver der endnu flere penge at spare. Det er værd at tage med, da elvarme er en dyrere opvarmningsform end andre opvarmningsformer.

Men for at få besparelsen, skal du selv tage affære, råder Tue Patursson, fagekspert i Videncentret Bolius.

- Elselskaberne ved det ikke automatisk, og de går ikke nødvendigvis ind og undersøger det selv. Derfor er der formentlig en del boligejere, der ikke har fået det gjort, siger Tue Patursson.

At din opvarmningsform skal registreres korrekt i BBR-registret, før du er berettiget til en nedsat afgift, fremgår af Skatteministeriets bekendtgørelse om afgiftsberigtigelse af elektricitet til opvarmning af helårsboliger.

Fakta om elvarmeafgift

Hvis det er registreret i BBR, at din bolig har el/elvarme/varmepumpe som primær opvarmningsform, kan du få en nedsat afgiftssats på elafgiftssatsen - den såkaldte elvarmeafgift - for den del af elforbruget i helårsboliger og sommerhuse, som opvarmes ved elektricitet, der overstiger 4.000 kWh årligt. Det betyder, at du i stedet for de 95,4 øre, som elafgiftssatsen er pr. kWh i andet halvår af 2022, skal betale 1 øre pr. kWh. 

Den generelle elafgift

Helt ekstraordinært besluttede Folketinget i efteråret 2022 at sænke den generelle elafgift midlertidigt til EU's minimumsafgift på 1 øre pr. kWh. i 1. halvår af 2023. Resten er 2023 er afgiften i 2023 87,1 øre pr. kWh.

I 2024 stiger afgiften til 88,8 øre, og falder derefter gradvist til 81 øre i 2025-2027, 79 øre i 2028, 77,1 øre i 2029 og 70,1 øre i 2030.

Alle afgifter er opgivet inkl. moms. 

Kilde: Skatteministeriet

Tjek din opvarmningsform i BBR

Først skal du finde ud af, om din opvarmningsform er korrekt registreret i BBR. Det kan du finde ud af ved at: 

  1. Gå ind på BBR.dk
  2. Indtast din adresse
  3. Scroll ned til 'Varme og energi' og tjek, at der står el/elvarme/varmepumpe som primær opvarmningsform

Sådan registrerer du elvarme i BBR

Hvis det ikke fremgår af din BBR-meddelelse, at du har elvarme som primære opvarmningskilde, kan du selv rette i BBR på BBR.dk.

Ret dine BBR-oplysninger her

Før din primære opvarmningsform er ændret, kan din elleverandør ikke registrere dig som en kunde med elvarme.

Gode muligheder for afgiftsnedsættelse

Ifølge Dansk Energi kan de fleste kunder, der har elvarme eller varmepumpe, få den nedsatte afgift, selvom der kan være tvivlstilfælde, hvis man både er erhverv og privat.

Ifølge Danmarks Statistik har omkring115.000 boliger elvarme, mens ca. 130.000 boliger bliver opvarmet med varmepumpe.

Er din opvarmningsform registreret korrekt, skal du sende din BBR-meddelelse til din elleverandør. Dernæst skal din elleverandør bekræfte, at de har modtaget din BBR-meddelelse og registreret dig korrekt.

Når formaliteterne er på plads, vil afgiftsreduktionen fremgå af din næste elregning som et selvstændigt punkt. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du allerede får reduktionen, kan du derfor nøjes med at tjekke din seneste elregning.