I 2017 blev reglerne på elmarkedet lavet om, så du ikke får den nedsatte afgift på el til varme, hvis det ikke er registret, at din bolig varmes op med el som primær opvarmningsform - fx elvarme eller varmepumpe. Det kan koste dig tusindvis af kroner hvert år, hvis du har et stort varmeforbrug.

Hvis dit hus er registreret korrekt i BBR, får du en reduktion pr. kWh i elafgiften for den del af dit forbrug, der er højere end 4.000 kWh om året.

I første omgang gjaldt reglerne kun for helårsboliger, men fra 1. februar 2019 gælder de også for sommerhuse, der ikke er registreret som helårsbolig, og ferielejligheder til eget brug.

Fakta om elvarmeafgift

Hvis det er registreret i BBR, at din bolig har el/elvarme/varmepumpe som primær opvarmningsform, kan du få en nedsat afgiftssats på elafgiftssatsen - den såkaldte elvarmeafgift - for den del af elforbruget i helårsboliger og sommerhuse, som opvarmes ved elektricitet, der overstiger 4.000 kWh årligt. Det betyder, at du i stedet for de 76.3 øre, som elafgiftssatsen er pr. kWh i andet halvår af 2022, skal betale 0,8 øre pr. kWh (ekskl. moms).

Derudover nedsættes elafgiftssatsen, som du betaler for alt el, gradvist. Fra 1. juli 2022 bliver den nedsat til 76,3 øre pr. kWh, i 2023 til 73,1, i 2024 til 70,1, i 2025 til 63,9 og endelig til 62,9 øre i 2030.

Kilde: Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter og aftale om lempelse af elafgiften

Elvarmeafgiften er nedsat til 0,8 øre i 2021

Som følge af en politisk aftale er elvarmeafgiften blevet nedsat i 2021, og er endt på 0,8 øre pr. kWh. Dermed bliver der endnu flere penge at spare. Værd at tage med, da elvarme er en dyrere opvarmningsform end andre opvarmningsformer. 

Men for at få besparelsen, skal du selv tage affære, råder Tue Patursson, fagekspert i Videncentret Bolius.

- Elselskaberne ved det ikke automatisk, og de går ikke nødvendigvis ind og undersøger det selv. Derfor er der formentlig en del boligejere, der ikke har fået det gjort, siger Tue Patursson.

At din opvarmningsform skal registreres korrekt i BBR-registret, før du er berettiget til en nedsat afgift, fremgår af Skatteministeriets bekendtgørelse om afgiftsberigtigelse af elektricitet til opvarmning af helårsboliger.

Så meget kan du spare på nedsat elvarmeafgift

Ifølge beregninger, Videncentret Bolius har lavet, for et almindeligt parcelhus fra 1960'erne-1970'erne på 130 kvadratmeter med et gennemsnitligt strøm- og varmeforbrug, vil besparelsen være omkring 11.765 kr. om året, hvis du udelukkende har el-radiatorer som opvarmningsform.

Har du en luft til vand-varmepumpe, er besparelsen 3.360 kr.

Omkring hvert femte danske sommerhus - ca. 40.000 sommerhuse - skønnes at kunne blive omfattet af den lempede elvarmeafgift for elforbrug på mere end 4.000 kWh årligt. I gennemsnit vurderes det, at de kan spare ca. 3.000 kr. om året,

Det er ikke givet, at du kan få rabatten med tilbagevirkende kraft. Videncentret Bolius har ringet rundt til forskellige selskaber for at høre, om de har en tilbagevirkende ordning. For de store elselskaber gælder, at det i vid udstrækning er op til det enkelte elselskab at fastlægge sin politik på området.

De mindre el-selskaber kan ikke selv afgøre, om ordningen skal være med tilbagevirkende kraft. 

Tjek din opvarmningsform i BBR

Først skal du finde ud af, om din opvarmningsform er korrekt registreret i BBR. Det kan du finde ud af ved at: 

  1. Gå ind på BBR.dk
  2. Indtast din adresse
  3. Scroll ned til 'Varme og energi' og tjek, at der står el/elvarme/varmepumpe som primær opvarmningsform

Sådan registrerer du elvarme i BBR

Hvis det ikke fremgår af din BBR-meddelelse, at du har elvarme som primære opvarmningskilde, kan du selv rette i BBR på BBR.dk.

Ret dine BBR-oplysninger her

Før din primære opvarmningsform er ændret, kan din elleverandør ikke registrere dig som en kunde med elvarme.

Gode muligheder for afgiftsnedsættelse

Ifølge Dansk Energi kan de fleste kunder, der har elvarme eller varmepumpe, få den nedsatte afgift, selvom der kan være tvivlstilfælde, hvis man både er erhverv og privat.

Omkring 93.000 danske boliger har elvarme, mens ca. 70.000 boliger bliver opvarmet med varmepumpe, anslår Dansk Energi.

50.000 sommerhuse skønnes at have et elforbrug på mere end 4.000 kWh om året.

Er din opvarmningsform registreret korrekt, skal du sende din BBR-meddelelse til din elleverandør. Dernæst skal din elleverandør bekræfte, at de har modtaget din BBR-meddelelse og registreret dig korrekt.

Når formaliteterne er på plads, vil afgiftsreduktionen fremgå af din næste elregning som et selvstændigt punkt. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du allerede får reduktionen, kan du derfor nøjes med at tjekke din seneste elregning.