Hvad er en varmepumpe?

En varmepumpe er et varmeanlæg, der udnytter varmen i luften eller jorden til at opvarme boligen. Selvom varmepumper bruger el, er de langt mere miljøvenlige og billigere i drift end almindelig elvarme. En varmepumpe bruger kun ca. en fjerdedel af den elektricitet, som en el-radiator bruger til at opvarme en bolig.

I princippet kan varmepumper anvendes i alle type bygninger. Anlægget er på størrelse med et køleskab og kan fx installeres i en kælder eller et bryggers. Ved luft-til-luft varmepumper er den største del af anlægget udendørs. Indvendigt sidder varme/blæse delen. Varmen der produceres, sendes ud i et vandbåret system (luft til vand eller væske til vand-varmepumper).

Det er vigtigt, at bygningen er velisoleret, når du anvender en varmepumpe som primær opvarmningskilde. Hvis bygningen ikke er velisoleret, vil varmepumpen ikke kunne køre stabilt og jævnt, og det er med til at forkorte dens levetid.

SE TEMA: Varmepumper

Hvilke typer varmepumper findes der?

Der findes 3 forskellige typer varmepumper:

 • Jordvarme (væske til vand).
 • Luft-til-vand.
 • Luft-til-luft.

Væske til vand varmepumpe

En væske til vand-varmepumpe udnytter den varme, der er i jordens øverste lag. Jordvarmen bliver ledt til varmepumpen gennem en lang væskefyldt slange, der er gravet ca. 1 meter ned i jorden. Selvom der kun er få graders forskel på temperaturen i slangen før og efter turen i jorden, er metoden så effektiv, at et jordvarmeanlæg uden problemer kan være bygningens eneste varmekilde - uanset årstid og boligstørrelse. Fra varmepumpen overføres jordvarmen via en varmeveksler til bygningens varmeinstallation. Varmen kan anvendes både til opvarmning af brugsvand og til rumopvarmning via radiatorer eller gulvvarme.

En jordvarmepumpe er som regel lidt mere effektiv end luft til vand varmepumper, men anlægget koster også mere at etablere, fordi slangen skal graves ned i haven.

I stedet for jord kan en sø anvendes. Her lægges slangerne ud på bunden af søen. Et sådan anlæg er noget billigere end jordvarmeanlægget.

Både jordvarmeanlægget og søvarme-anlægget kræver en tilladelse at etablere. Tilladelsen skal du søge hos din kommune.

Luft til vand varmepumpe

Hvis du ikke har plads til at grave jordslanger ned uden for din bolig, er en luft til vand varmepumpe et godt alternativ.

En luft til vand-varmepumpe bruger den varme luft, der allerede er i et rum eller udendørs til at lave mere varme. I princippet fungerer den på samme måde som en væske til vand varmepumpe. Varmen udvindes blot fra luften i stedet for fra jorden. Den er ikke helt så effektiv som en væske til vand varmepumpe, men kræver ikke særlig meget plads.

Luft til luft varmepumpe

En luft til luft-varmepumpe udnytter varmen i udeluften. I princippet fungerer den som et omvendt køleskab, hvor varmen "hives ud" af udeluften og hernæst cirkuleres rundt inde i huset. Den virker hele året.

En luft til luft varmepumpe kan med fordel kombineres med et udsugningsanlæg med en varmeveksler (varmegenvindingsanlæg). Anlægget genvinder varmen i den luft, der bliver suget ud af boligen og overfører den til indblæsningsluften. På den måde kan nye tætte bygninger blive luftet ud uden et særligt stort varmetab.

Luft til luft-varmepumpe anvendes ofte som opvarmning i sommerhuse.

Nogle luft til luft-varmepumper kan "vendes om", så de køler luften ned i stedet for at varme den op. På den måde kan de fungere som air-condition anlæg på en varm sommerdag.

Hvor meget kan du spare på varmeregningen ved at bruge en varmepumpe?

Du kan spare omkring 12.000 kr. om året på din varmeregning ved at skifte dit gamle olie- eller naturgasfyr ud med en ny varmepumpe. Hvis du har elvarme er besparelsen endnu større.

Besparelsen skyldes, at varmepumper udnytter den tilførte energi over 3 gange bedre end andre former for opvarmning. Du kan hente de største besparelser på varmeregningen med et væske til vand varmeanlæg, som er mest effektivt.

Husk at søge om tilladelse ved udskiftning af varmekilde.

Hvad koster det at etablere et varmepumpeanlæg?

Væske til vand varmeanlægget er noget dyrere at etablere end de luftbaserede varmepumpeanlæg. Et væske til vand varmeanlæg inkl. varmepumpe koster typisk mellem 80.000 og 130.000 kr. at etablere.

Et luft til vand varmeanlæg med varmepumpe koster typisk mellem 60.000 til 90.000 kr. at etablere, og en luft til luft varmepumpe koster ca. 15.000-20.000 kr (opstillet).

Alle priser inkl. moms, arbejdsløn og materialer. 

Tilbagebetalingstid

Da du sædvanligvis sparer meget på varmen ved at udskifte dit eksisterende varmeanlæg med en varmepumpe, kan du hurtigt tilbagebetale udgiften til at etablere anlægget.

Tilbagebetalingstiden for luft til luft og luft til vand varmepumper er ca. 3 -5 år, mens den for sø- eller jordvarme er 5 - 10 år.

Forventet levetid:

 • En sø- eller jordbaseret varmepumpe har en forventet levetid på ca. 20 år 
 • Et luft til vand baseret varmepumpeanlæg har en forventet levetid på ca. 15 år.
 • Luft til luft baserede varmepumpeanlæg har en forventet levetid på ca. 8 - 12 år.

Levetiden afhænger af drift og vedligehold. Sørger du for at vedligeholde varmepumpen, og er dit hus velisoleret og tæt, så forlænges levetiden væsentligere. 

Hvilke fordele er der ved en varmepumpe?

 • En varmepumpe er mere miljøvenlig end opvarming med olie og naturgas.
 • Den kræver stort set ingen vedligeholdelse udover et årligt servicetjek.
 • Du skal hverken huske at bestille olie eller fylde brændsel på, da anlægget kører af sig selv.

Hvilke ulemper er der ved en varmepumpe?

 • En varmepumpe bruger el, som produceres med kul og andre fossile brændstoffer. Anlægget er derfor ikke CO2-neutralt.
 • Et væske til vand varmeanlæg til et traditionelt énfamiliehus kræver et udeareal på mellem 450 og 700 kvadratmeter.
 • Du får den bedste virkning af din varmepumpe, hvis huset er tilstrækkeligt isoleret. I nogle tilfælde kan du få en større besparelse på varmeregningen ved at efterisolere huset i stedet for at investere i et nyt varmesystem. Du bør altid efterisolere først. Derefter kan du dimensionere varmeanlægget først og fremmest i forhold til det eksisterende varmesystem.
 • Hvis varmesystemet består af radiatorer som er enstrenget, så bør du skifte over til et tostrenget system og dimensionere radiatorerne, så den lave fremløbstemperatur er korrekt i forhold til varmepumpens ydeevne.
 • Varmepumper kan larme mere end "almindelige" varmekilder

På Energistyrelsens hjemmeside kan finde meget mere information om forskellige typer varmepumper samt beregne, om det kan svare sig for dig at skifte opvarmingsform i din bolig.

Derudover findes der bl.a. VarmePumpeOrdningen, som er en frivillig brancheordning for varmepumper, der bl.a. har til mål at sikre kvaliteten af varmepumper. På deres hjemmeside kan du også læse mere om varmepumper og finde en installatør.

Hos producenten kan du få mere at vide om de forskellige modeller, og du kan få oplyst, hvor du kan købe den varmepumpe, du har bestemt dig for. Men husk at tjekke på positivlisten fra teknologisk Institut. Og vær opmærksom på varmepumpens el-forbrug.

Det er vigtigt, at varmepumpens ydelse passer til husets størrelse, isoleringsforholdene og familiens størrelse og vaner. Hvis du er i tvivl om hvilken type og model, der er det bedste valg i din situation, anbefaler vi, at du får hjælp ved at rette henvendelse til fx Energistyrelsen eller Energitjenesten.

Når det gælder luft til luft varmepumper, bør du også tjekke energimærket. Varmepumper er omfattet af EU's energimærkningsdirektiv og skal være forsynet med et energimærke som det, vi fx kender fra køleskabe og andre hårde hvidevarer.

Installation og vedligeholdelse

Vi anbefaler, at du vælger en installatør, der er godkendt hos Kvalitetssikringsordningen for Varmepumpeinstallatører (VPO-ordningen), som er en frivillig ordning.

For at sikre en lang levetid på dit anlæg, er det vigtigt, at du får anlægget efterset jævnligt, helst én gang årligt af en uddannet installatør.

Hvilke love og regler gælder for varmepumper?

Du kan opsætte en luftbaseret varmepumpe uden at skulle have kommunens tilladelse. Men hvis du skal etablere et jordvarmeanlæg, skal du søge om tilladelse i kommunen, før du går i gang med arbejdet. Du vil typisk kunne få hjælp med ansøgningen hos den montør, der skal opstille anlægget.

Jordvarmeanlæg skal overholde kravene i Miljøministeriets "Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg". Bekendtgørelsen hører til Miljøbeskyttelsesloven.

En varmepumpe skal overholde kravene om effekt, som er angivet i bygningsreglementet.

Et jordvarmeanlæg skal desuden kontrolleres mindst 1 gang årligt af en uddannet fagperson. Resultatet af kontrollen skal opbevares i mindst 5 år og skal fremvises til kommunen, hvis de forlanger det.

Hvis du skifter til en ny varmekilde, skal du desuden huske, at det er dit ansvar at meddele ændringen til BBR.