Salget af varmepumper er stigende, og det er der god grund til, for du kan spare mange tusinde kroner på varmeregningen hvert år ved at skifte dit gamle olie- eller gasfyr eller traditionel elvarme ud med en ny varmepumpe. Samtidig er en varmepumpe langt mere miljøvenlig end fx olie- og gasfyr.

En undersøgelse fra 2019 har dog vist, at hver 9. boligejer er utilfreds med sin varmepumpe, fordi den ikke leverer nok varme, bruger for meget strøm eller har andre driftsproblemer.

Undersøgelsen, som dækker i alt 208 helårsboliger, der har fået installeret en luft til vand-varmepumpe (86 %) eller jordvarmeanlæg (11 procent), viser også, at kun 1 ud af 13 husstande (8 procent) benyttede sig af en godkendt VE-installatør – som man blandt andet kan finde på Energistyrelsens varmepumpe-installatørliste

At så få forbrugere har valgt at benytte sig af installatører med særlige kompetencer inden for vedvarende energi (VE), skyldes manglende kendskab til muligheden, konkluderer undersøgelsen.

Her får du råd om, hvordan du kan få en god varmepumpeinstallation i dit helårshus, og hvad du skal være opmærksom på.

Rådene fokuserer på luft til vand-varmepumper og jordvarme som primære varmekilder, da luft til luft-varmepumper mest er velegnede til sommerhuse og som supplement til en eksisterende varmeforsyning i et helårshus.

Typer af varmepumper, pris og holdbarhed

Der findes 3 forskellige typer varmepumper:

 1. Jordvarme (væske til vand): Har den bedste effektivitet, men er også den dyreste at installere – koster 150.000-200.000 kr. for et gennemsnitsparcelhus. Kræver vandbårne radiatorer eller våndbåren gulvvarme og mindst 300 m2 grund. Holder ca. 20 år.
 2. Luft til vand-varmepumpe: Koster 110-150.000 kr. Kræver vandbårne radiatorer eller gulvvarme og plads til en udedel op ad dit hus eller på din grund. Holder ca. 16 år.
 3. Luft til luft-varmepumpe: Koster 16.000-25.000 kr. Er mest velegnet til sommerhuse eller som supplement til en eksisterende varmeforsyning i et helårshus. Holder 10-12 år.

Levetiden afhænger af drift og vedligehold. Sørger du for at vedligeholde varmepumpen, og er dit hus velisoleret og tæt, forlænges levetiden.

Kilder: Videncentret Bolius og Veinstallatoer.dk

Hvornår er en varmepumpe ikke installeret korrekt?

Hvis din varmepumpe varmer dårligt og ikke virker godt nok, eller hvis du bruger mere strøm end forventet, kan det være tegn på, at varmepumpen ikke er installeret korrekt.

Årsagerne til en forkert installation kan blandt andet være:

 • Din varmepumpe er for stor eller for lille til dit hus, fordi den ikke er dimensioneret til forholdene med hensyn til areal og isolering/tæthed.
 • Dine radiatorer er for små og kan ikke varme rummet tilstrækkeligt op. Fremløbstemperaturen i radiatorerne er lavere med en varmepumpe end ved fx olie- og gasvarme. Derfor skal man i nogle tilfælde installere større eller flere radiatorer.
 • Din varmepumpe er forkert indstillet, så ydelsen ikke er korrekt.
 • Din varmepumpemodel er af for dårlig kvalitet.
 • Din installation er udført af en montør, der ikke er kompetent nok til den slags installationer.

Hvad gør du, hvis du har problemer med din varmepumpe?

Kontakt først og fremmest den montør/virksomhed, der har stået for installationen, og fortæl om dine problemer, så de kan hjælpe med fejlfinding, og se, hvor langt du kan komme uden at møde ekstra udgifter. Undersøg eventuelt, om installatøren er dækket af arbejdsgiver- og erhvervsorganisationen Tekniqs garantiordning (som boligejer har du mulighed for at få op til 150.000 kr. i tilfælde af forkert udført arbejde).

Hvis ikke du opnår noget ved de foregående forslag, eller hvis du selv har installeret din varmepumpe, kontakt da en fagperson/virksomhed fra Energistyrelsens varmepumpe-installatørliste for at få en professionel og kompetent rådgivning.

Hvordan sikrer du en god installation og funktion af din varmepumpe?

Hvis du vil forebygge problemer med en varmepumpe og få den installeret korrekt i første omgang, er du på mest sikker grund, hvis du hyrer en VE-godkendt installatør, som du kan finde både på Energistyrelsens SparEnergi.dk og på Veinstallatoer.dk.

En VE-godkendt installatør er:

 • Specialuddannet i vedvarende energi
 • Godkendt af Energistyrelsen
 • Opdateret på teknologi og lovgivning
 • Ekspert i valg af løsning og dimensionering
 • Godkendt og dækket af arbejdsgiver- og erhvervsorganisationen Tekniqs garantiordning.

Indhent mindst to tilbud og få installatørerne til at komme ud og besigtige dit hus, før de afgiver tilbud, så installationen tager hensyn til forhold som størrelsen på dit hus, dets tæthed og kapacitet for centralvarmeanlægget.

Vælg en model fra Varmepumpelisten

Vælg en varmepumpe fra Energistyrelsens Varmepumpeliste, som omfatter de mest energieffektive varmepumper, der egner sig til det nordiske klima.

Det mest optimale er at få din VE-godkendte installatør til at vælge en varmepumpe fra Varmepumpelisten i den størrelse, der passer til forholdene i dit hus (med hensyn til areal, isoleringstilstand og radiatorer).

Få efterset din varmepumpe en gang om året.

Hvad skal du også tage højde for, når du installerer en varmepumpe?

Installation af en varmepumpe kan godt medføre ekstra udgifter, du ikke lige havde regnet med. Så vær indstillet på, at du ud over udgifter til selve varmepumpen og installatør måske også kan få ekstra udgifter til:

 • Større eller flere radiatorer.
 • En ekstra el-tavle/bimåler (med egen HPFI-afbryder og sikringsgruppe).
 • Har boligen behov for en større sikringsdækning, vil der være en tilslutningsafgift pr. ampere for den del af installationen, der er er større end 25 ampere.

Du skal også tage højde for særlig pladsforhold:

 • Ved jordvarme skal du have mindst 300 m2 udendørsareal, hvor man kan grave slanger ned. Du skal også være indstillet på, at din have bliver gravet op, mens installationen står på.
 • Ved et luft til vand-anlæg skal du uden for dit hus have plads til en udedel.

Elafgiften

Elafgiften er sat ned til 1 øre pr. kWh fra 1. januar 2023. Til sammenligning var elafgiften omkring 90 øre ved udgangen af december 2022.   

Den nedsatte afgift blev vedtaget af Folketinget i efteråret 2022 og gælder i de første seks måneder af 2023.  

Det indebærer, at du i perioden betaler den samme elafgift på 1 øre pr. kWh, uanset om du bruger mere eller mindre end 4.000 kWh om året.  

Få nedsat elvarmeafgift med en varmepumpe

Hvis det er registreret i BBR, at din bolig har el/elvarme/varmepumpe som primær opvarmningsform, kan du få en nedsat elvarmeafgift for den del af elforbruget i helårsboliger og sommerhuse, der opvarmes ved elektricitet, som overstiger 4.000 kWh årligt. Det betyder, at du normalt kan trække ca. 1 kr. per kWh fra den nuværende elpris.