Salget af varmepumper er stigende, og det er der god grund til, for du kan spare mange tusinde kroner på varmeregningen hvert år ved at skifte dit gamle olie- eller gasfyr eller traditionel elvarme ud med en ny varmepumpe. Samtidig er en varmepumpe langt mere miljøvenlig end fx olie- og gasfyr.

Men nogle oplever problemer med deres varmepumpe – fx, at den ikke varmer godt nok eller bruger for meget strøm.

Der foretages løbende undersøgelser af tilfredsheden med varmepumpeinstallationer. Den seneste rapport "Den gode installation af varmepumper, version 2021", der er lavet af Videncenter for Energibesparelse i Bygninger for Energistyrelsen, viser, at langt flere installationer af varmepumper bliver udført korrekt. Det kan hænge sammen med, at flere får en godkendt VE-installatør til at installere varmepumpen.

75 % af de undersøgte installationer i undersøgelsen karakteriseres som en god installation. Den største kundetilfredshed og færrest fejlinstallationer finder man ved de installationer, som er udført af en godkendt VE-installatør – som man blandt andet kan finde på Energistyrelsens varmepumpe-installatørliste.

I denne artikel får du råd om, hvordan du kan få en god varmepumpeinstallation

Rådene fokuserer på luft til vand-varmepumper og jordvarme som primære varmekilder, da luft til luft-varmepumper mest er velegnede til sommerhuse og som supplement til en eksisterende varmeforsyning i et helårshus.

Typer af varmepumper, pris og holdbarhed

Der findes tre forskellige typer varmepumper:

 1. Jordvarme (væske til vand): Har den bedste effektivitet, men er også den dyreste at installere – koster 150.000-200.000 kr. for et gennemsnitsparcelhus. Kræver vandbårne radiatorer eller våndbåren gulvvarme, og så skal din have være mindst dobbelt så stor som det boligareal, der skal opvarmes. Holder ca. 20 år.
 2. Luft til vand-varmepumpe: Koster 110-150.000 kr. Kræver vandbårne radiatorer eller gulvvarme og plads til en udedel op ad dit hus eller på din grund. Holder ca. 16 år.
 3. Luft til luft-varmepumpe: Koster 16.000-25.000 kr. Er mest velegnet til sommerhuse eller som supplement til en eksisterende varmeforsyning i et helårshus. Holder 10-12 år.

Levetiden afhænger af drift og vedligehold. Sørger du for at vedligeholde varmepumpen, og er dit hus velisoleret og tæt, forlænges levetiden.

Kilder: Videncentret Bolius og Veinstallatoer.dk

Hvornår er en varmepumpe ikke installeret korrekt?

Hvis din varmepumpe varmer dårligt og ikke virker godt nok, eller hvis du bruger mere strøm end forventet, kan det være tegn på, at varmepumpen ikke er installeret korrekt.

Årsagerne til en forkert installation kan blandt andet være:

 • Din varmepumpe er for stor eller for lille til dit hus, fordi den ikke er dimensioneret til forholdene med hensyn til areal og isolering/tæthed.
 • Dine radiatorer er for små og kan ikke varme rummet tilstrækkeligt op. Fremløbstemperaturen i radiatorerne er lavere med en varmepumpe end ved fx olie- og gasvarme. Derfor skal man i nogle tilfælde installere større eller flere radiatorer.
 • Din varmepumpe er forkert indstillet, så ydelsen ikke er korrekt.
 • Din varmepumpemodel er af for dårlig kvalitet.
 • Din installation er udført af en montør, der ikke er kompetent nok til den slags installationer.

Hvad gør du, hvis du har problemer med din varmepumpe?

Kontakt først og fremmest den montør/virksomhed, der har stået for installationen, og fortæl om dine problemer, så de kan hjælpe med fejlfinding, og se, hvor langt du kan komme uden at møde ekstra udgifter. Undersøg eventuelt, om installatøren er dækket af arbejdsgiver- og erhvervsorganisationen Tekniqs garantiordning (som boligejer har du mulighed for at få op til 150.000 kr. i tilfælde af forkert udført arbejde).

Hvis ikke du opnår noget ved de foregående forslag, eller hvis du selv har installeret din varmepumpe, kontakt da en fagperson/virksomhed fra Energistyrelsens varmepumpe-installatørliste for at få en professionel og kompetent rådgivning.

Hvordan sikrer du en god installation og funktion af din varmepumpe?

Hvis du vil forebygge problemer med en varmepumpe og få den installeret korrekt i første omgang, er du på mest sikker grund, hvis du hyrer en VE-godkendt installatør, som du kan finde både på Energistyrelsens SparEnergi.dk og på Veinstallatoer.dk.

En VE-godkendt installatør er:

 • Specialuddannet i vedvarende energi
 • Godkendt af Energistyrelsen
 • Opdateret på teknologi og lovgivning
 • Ekspert i valg af løsning og dimensionering
 • Godkendt og dækket af arbejdsgiver- og erhvervsorganisationen Tekniqs garantiordning.

Indhent mindst to tilbud og få installatørerne til at komme ud og besigtige dit hus, før de afgiver tilbud, så installationen tager hensyn til forhold som størrelsen på dit hus, dets tæthed og kapacitet for centralvarmeanlægget.

Vælg en model fra Varmepumpelisten

Vælg en varmepumpe fra Energistyrelsens Varmepumpeliste, som omfatter de mest energieffektive varmepumper, der egner sig til det nordiske klima.

Det mest optimale er at få din VE-godkendte installatør til at vælge en varmepumpe fra Varmepumpelisten i den størrelse, der passer til forholdene i dit hus (med hensyn til areal, isoleringstilstand og radiatorer).

Få efterset din varmepumpe en gang om året.

Hvad skal du også tage højde for, når du installerer en varmepumpe?

Installation af en varmepumpe kan godt medføre ekstra udgifter, du ikke lige havde regnet med. Så vær indstillet på, at du ud over udgifter til selve varmepumpen og installatør måske også kan få ekstra udgifter til:

 • Større eller flere radiatorer.
 • En ekstra el-tavle/bimåler (med egen HPFI-afbryder og sikringsgruppe).
 • Har boligen behov for en større sikringsdækning, vil der være en tilslutningsafgift pr. ampere for den del af installationen, der er er større end 25 ampere.

Du skal også tage højde for særlig pladsforhold:

 • Ved jordvarme skal du være indstillet på, at din have bliver gravet op, mens installationen står på..Havearealet, hvor der kan graves jordvarmeslanger ned, skal være mindst dobbelt så stort som det boligareal, der skal varmes op.
 • Ved et luft til vand-anlæg skal du uden for dit hus have plads til en udedel.

Få nedsat elvarmeafgift med en varmepumpe

Hvis det er registreret i BBR, at din bolig har el/elvarme/varmepumpe som primær opvarmningsform, kan du få en nedsat elvarmeafgift for den del af elforbruget i helårsboliger og sommerhuse, der opvarmes ved elektricitet, som overstiger 4.000 kWh årligt. Det betyder, at du normalt kan trække ca. 1 kr. per kWh fra den nuværende elpris.