Hvad er en luft til luft-varmepumpe?

En luft til luft-varmepumpe bruges oftest til opvarmning af et sommerhus. Det er dog helt de samme varmepumper, som kan benyttes som supplerende opvarmning i et almindeligt hus. 

Den trækker varmeenergi ud af luften uden for huset og bruger varmeenergien til at opvarme luften inde i huset. Den minder i udseende om et airconditionanlæg, som vi kender dem fra ferier sydpå, hvor en kasse uden på huset er forbundet til en blæser inde i huset, som leverer den kolde luft.

En luft til luft-varmepumpe er ideel til at varme et sommerhus op, da den er relativt billig i anskaffelse og kan bruges i sommerhuse, hvor der ofte ikke er trukket varmerør eller er radiatorer beregnet til et centralvarmeanlæg. Som regel er behovet for opvarmning ikke det samme i sommerhuse som i en helårsbolig. 

Det er også muligt at benytte en luft til luft-varmepumpe som supplement i helårsboliger. Dette benyttes mest i boliger som opvarmes med en dyr opvarmningskilde som fx olie eller naturgas.

Bedre end brændeovn og elradiator

De fleste sommerhuse opvarmes med elradiatorer og brændeovn. Brændeovnen er en billig og praktisk energiform, da den giver en hurtig opvarmning, når du kommer til et koldt hus. Men en brændeovn kræver meget arbejde - også selv om du får brændet bragt til døren. Desuden forurener brændeovne både udeluften til gene for dine naboer, og indeklimaet til gene for dem som er indenfor.

Elradiatorer er nemme at installere, da de kun skal sluttes til en stikkontakt, som du jo alligevel skal have i dit sommerhus. Men elradiatorer er dyre i strøm. En varmepumpe bruger cirka en fjerdedel af den el, som en elradiator bruger.

Hvordan fungerer en luft til luft-varmepumpe?

En luft til luft-varmepumpe fungerer ligesom et køleskab, bare med varme i stedet for kulde. I et køleskab trækkes varmen ud af madvarerne i køleskabet, og varmen slippes ud på bagsiden af køleskabet.

På samme måde trækker en luft til luft-varmepumpe varmen ud af luften uden for huset og bruger varmen til at opvarme luften inde i huset. En varmepumpe består af en udedel, der er placeret uden på huset, og som henter varmen ud af luften, og en indedel, der er monteret på en væg inde i huset. Indeluften suges igennem indedelen og opvarmes, inden den blæses ud i huset igen.

Den mere tekniske forklaring er, som følger: Udedelen og indedelen er forbundet med to tynde rør med kølegas i. Kølegassen fordamper (bliver til gas) i udedelen og kondenserer (bliver til væske) i indedelen, hvilket afgiver varme. Der er en kompressor, der bruger strøm, som driver processen.

Sådan fungerer en luft til luft-varmepumpe

Fordele og ulemper ved en luft til luft-varmepumpe

Der er både fordele og ulemper ved at installere en luft til luft-varmepumpe til at varme huset op med.

Fordele

 • Billig at installere.
 • Du kan spare betydeligt på dine varmeudgifter, hvis du installerer en luft til luft-varmepumpe i stedet for at bruge el varme.
 • Varmen sendes ud i luften, så der skabes luftcirkulation i huset. 
 • Kræver ikke, at sommerhuset har eller skal have installeret radiatorer.
 • Relativt nem at installere.
 • Nogle luft til luft-varmepumper kan også fungere til at køle om sommeren.
 • De fleste luft til luft-varmepumper kan fjernbetjenes fra mobiltelefonen, så man kan varme sommerhuset op, inden man kommer.

Ulemper

 • Normalt monteres en luft til luft-varmepumpe i det største rum i huset, typisk stuen. Den varme luft kan have svært ved at brede sig til de øvrige rum, og du kan derfor stadig være nødt til at varme f.eks. værelserne op med elradiatorer. Problemet kan dog løses ved at sætte flere blæsere op indenfor, som kan blæse den varme luft i forskellige retninger. Det gør selvfølgelig anlægget dyrere. Jo større hus, jo flere blæsere har du brug for.
 • I praksis kan det næsten være umuligt at få nok varme i et almindeligt hus med en luft til luft-varmepumpe.
 • En luft til luft-varmepumpe kan ikke levere varmt vand. Det vil sige, at der fortsat skal bruges el til opvarmning af vand, medmindre du anskaffer dig en luft til vand-varmepumpe eller et solvarmeanlæg til det formål.
 • Varmepumpen producerer mindre varme, når det er meget koldt udenfor, og det kan i meget kolde perioder blive nødvendigt at supplere med elvarme.
 • Varmeregningen kan blive lige så høj med en luft til luft-varmepumpe, der holder huset på 16 grader, som at have elradiatorer kørende på 5 grader.
 • Indedelen støjer, så undersøg hvor meget, inden du køber. Få eventuelt demonstreret varmepumpen, så du kan høre, hvor meget den støjer.
 • Udedelen støjer. Man kan få varmepumper som støjer meget forskelligt. Tag det med i overvejelserne, og så overvej grundigt hvor udedelen skal stå, så den forstyrrer dig og din nabo mindst muligt. En støjskærm kan hjælpe ind mod naboen.
 • Hvis luft til luft-varmepumpen bruges til køling om sommeren, kan varmeregningen blive højere end før installation af varmepumpen.
 • Det kan føles som træk, når varmepumpen blæser varm luft ud. 

Valg af luft til luft-varmepumpe

Godkendt model

Du bør altid vælge en varmepumpe, der er godkendt af SparEnergi, og som står på deres Varmepumpeliste. På den måde sikrer du dig, at pumpen er egnet til det danske klima. Der findes utroligt mange modeller, så det kan være en ren jungle at finde rundt i.

Læs mere her: sparenergi.dk/forbruger/varme/varmepumper

Fungerer ved lave temperaturer

Du skal altid sikre dig, at varmepumpen kan køre ved lave temperaturer udenfor. Ellers skal du alligevel bruge el varme, når du har allermest brug for varme, dvs. når det er koldest om vinteren.

Indstilles til lav temperatur

Er varmepumpen til sommerhuset er det vigtigt, at varmepumpen kan indstilles, så den kan blæse luft med lav temperatur, fx 10 grader, ind i sommerhuset. Så kan du have den kørende på lavt blus om vinteren, når du ikke selv er i huset, så sommerhuset holdes frostsikkert.

Gennemsnitlig effektivitet

Da elforbruget til opvarmning kan reduceres med op til 80 procent, skal du derfor også se på varmepumpens effektivitet, før du vælger varmepumpe. En varmepumpe bruger mindre el, end hvis du opvarmer huset udelukkende med elradiatorer. Effektiviteten på en varmepumpe falder, når temperaturen udenfor falder.

Derfor er det vigtigt, at du ser på varmepumpens gennemsnitlige effektivitet i løbet af et år, når du skal vælge varmpumpe.

Effektiviteten kan være angivet på tre måder; COP, SCOP eller SEER. SEER er den mest præcise, når man skal sammenligne modeller. Du skal være opmærksom på at leverandøren selv bestemmer, hvilken måde det skal være vist på.

Energimærke

En luft til luft-varmepumpe skal være energimærket på samme måde som dit køleskab. Energiklasse A+++, som du kender det fra hårde hvidevarer, er den bedste, mens D er det dårligste. På energimærkerne kan man også se, hvor meget de er målt til at støje ude og inde.

Støj

Husk at spørge til, hvor meget delen inde i huset støjer. Det skal selvfølgelig være så lidt som muligt. Støjniveauet udenfor bør heller ikke være for højt. Men undgå i det hele taget at placere den udendørs del af varmepumpen på din terrasse eller tæt den. Husk også at tænke på din nabos terrasse og soveværelse.

Sender luften nedad

En god varmepumpe sender den opvarmede indeluft ned mod gulvet. Det giver en større udnyttelse af varmen, end hvis den bliver sendt ind ved loftet, da varm luft stiger til vejrs. Den ideelle placering af indedelen er mindst 1½ meter oppe på væggen for at undgå at hvirvle støv op.

Fjernstyring/forprogrammering

Du skal sikre dig, at varmepumpen kan fjernstyres ved hjælp af internettet eller telefon. Det er praktisk, da du så kan tænde varmen eller sætte temperaturen i sommerhuset op, inden du ankommer. Kan varmepumpen ikke fjernstyres, skal den som minimum kunne forprogrammeres til at varme op til et bestemt tidspunkt.

Aircondition om sommeren

Nogle varmepumper kan også virke som airconditionanlæg om sommeren. Husk at sikre dig, at varmepumpen kan det, hvis huset har behov for køling. Hvis luft til luft-varmepumpen bruges til aircondition, skal du være opmærksom på, at det kræver meget strøm.

Hvad koster en varmepumpe i indkøb og drift?

En luft til luft-varmepumpe kan købes i mange varianter, størrelser og kvaliteter, og derfor kan prisen også variere meget, når du søger. Men du bør forvente at den koster omkring 15.000-25.000 kr. inkl. moms leveret og monteret. Jo større anlæg du har brug for, jo dyrere bliver det. Vær opmærksom på, at der ofte kan være sammenhæng mellem pris og kvalitet. Og med i kvaliteten skal der tænkes effektivitet og støj.

Kan og må du selv installere en varmepumpe?

Det er ikke tilladt selv at installere en varmepumpe. Det kræver teknisk indsigt både at installere den og at afgøre, hvilken størrelse anlæg der er behov for. Anlæggets størrelse afhænger bl.a. af husets størrelse, om det er et sommerhuset som bruges hele året, eller om det bare skal holdes frostfrit om vinteren, og hvor mange personer der bruger det. Når anlægget er installeret, skal det ikke bare startes op, men også indstilles, for at køre optimalt.

Energistyrelsen anbefaler at man benytter en VE-godkendt virksomhed, til installation af vedvarende energianlæg. Læs mere om ordningen på SparEnergi.dk