Brændeovn og elradiatorer er de mest almindelige opvarmningskilder i de danske sommerhuse. Varmepumper er et rigtig godt alternativ, som stadig flere vælger. Varmepumpen er billigere til opvarmning end elradiatorer, og den er også markant mere bæredygtig, da den bruger strømmen langt mere effektivt end elradiatorerne. 

Hvornår skal sommerhuse opvarmes?

Selvom de fleste sommerhuse primært bliver brugt om sommeren, hvor behovet for opvarmning bør være lille, kan det alligevel være dejligt at kunne varme huset op. Er det en kold og regnfuld sommer, er det rart at kunne sætte lidt varme på.

I mange tilfælde vil en brændeovn være nok til den smule varme, der er behov for i sommerhalvåret.

Et sommerhus er som udgangspunkt ikke beregnet til helårsbrug. Ifølge Planlovens § 40 må et sommerhus kun bruges til korte ophold, fx weekender, påske- og juleferie, i perioden fra den 1. oktober til den 31. marts. Men bruger du dit sommerhus i den periode, er det nødvendigt at kunne varme det op.

Bruger du slet ikke dit sommerhus om vinteren, anbefales det at lukke sommerhuset helt ned. Det vil blandt andet sige at lufte grundigt ud, få tømt alle vandrør grundigt for vand og lukket for hovedhanen. I dette tilfælde er det muligt at slukke helt for varmen. Det er en god idé at sørge for en vis ventilation med fx friskluftsventiler i vinduer. Benyttes sommerhuset flere gange hen over vinteren, og du ikke lukker sommerhuset ned fra gang til gang, så bør der være 10-12 grader for at være sikret bedst muligt mod frostspængte vandrør. 

En del sommerhuse bruges desuden af pensionister, der ifølge Planlovens § 41 har fået lov til at bo i sommerhuset året rundt. De har selvfølgelig brug for varme i vinterhalvåret.

Er nogle sommerhuse uegnede til opvarmning?

Hvis et sommerhus ikke er isoleret eller er meget dårligt isoleret, bør du ikke sætte varme på. Det vil være et stort spild, både af penge og varme. Har du en brændeovn, kan du i stedet tænde op i den, hvis det er koldt, og du vil varme op i kortere tid.

Det er typisk ældre sommerhuse, der er dårligt isolerede. De er ikke bygget til at skulle bruges hele året. De ældre huse har ofte også for dårlige udluftningsmuligheder. Begge dele er ikke godt for indeklimaet. Fugt inde i huset, der ikke luftes ud, kan være årsag til skimmelsvamp, og antallet af husstøvmider kan mangedobles i et fugtigt indeklima.

Hvilke opvarmningssystemer egner sig til sommerhuse?

I princippet kan alle almindelige opvarmningssystemer bruges til opvarmning af et sommerhus. Men den mest almindelig metode er elvarme eller luft til luft-varmepumpe. Begge typer kombineres ofte med brændeovn i stuen.

Elradiatorer er nemme at opsætte, de varmer hurtigt op, og de kan holde en konstant temperatur, idet de stort set alle er med en termostat. Ulempen er, at det er en dyr løsning til opvarmning.

Brændeovne findes i mange forskellige variationer. Det er vigtigt, at brændeovnen er dimensioneret til sommerhuset. Har man en for stor brændeovn, bliver det hurtigt for varmt, og er den for lille, kan den ikke varme sommerhuset op.

Det bedste alternativ til elvarme og brændeovne i sommerhuset er en luft til luft-varmepumpe. En luft til luft-varmepumpe udnytter varmen i udeluften til at opvarme luften inde i huset. Varmepumpen koster mellem 15.000 0g 20.000 (2022-priser). Ideelt set kan man nøjes med en fjerdedel af elforbruget i forhold til elradiatorer. Det har dog vist sig, at har man anskaffet sig en varmepumpe, har man varme på i sommerhuset i længere tid og ved en højere temperatur.

En af fordelene ved at bruge en luft til luft-varmepumpe til opvarmning er, at luften cirkuleres rundt i hele huset. Derved nedsættes risikoen for skimmelsvamp og husstøvmider.

Da sommerhuse ikke er beregnet til helårsbeboelse, er der normalt ikke ført naturgas eller fjernvarme ud til sommerhusområder. Derfor er disse to opvarmningssystemer sjældent en mulighed.

Andre opvarmningsformer kunne være oliefyr, pillefyr og jordvarme. Ulempen ved disse er, at de kræver, at der skal et radiatorsystem, som er fyldt med vand. Derfor skal man holde varme på hele vinteren for at undgå frostsprængte varmerør eller radiatorer.

Hvor dyrt er det at anskaffe, installere og benytte de forskellige opvarmningssystemer?

Priser med moms for anskaffelse og installation af forskellige opvarmningssystemer til et sommerhus på ca. 90 kvadratmeter (2022):

  • En varmepumpe til opvarmning af indeluft (luft til luft-varmepumpe) koster ca. 15-20.000 kr.
  • Elradiatorer koster fra ca. 400 kr. pr. stk. Der skal oftest bruges en radiator pr. rum.
  • Brændeovne koster fra 4.000 kr. Der skal sandsynligvis suppleres med elradiatorer. 

Solceller kan sikre en lav energipris, men de kan ikke sørge for varmt vand og tilstrækkelig rumvarme i et sommerhus hele året. Om vinteren skal de suppleres med varme fra en elpatron i varmtvandsbeholderen samt elradiatorer.

Elradiatorer er den dyreste opvarmningsform, mens luft til luft-varmepumper blot bruger en fjerdedel af den el, som en radiator bruger. Brændepriserne svinger meget, og der er stor forskel på om man selv sanker, om man køber hos lokale eller får leveret brændetårne.

Har det betydning for valg af opvarmningssystem, hvor godt sommerhuset er isoleret?

Hvor godt eller dårligt sommerhuset er isoleret, har meget at sige med hensyn til valget af opvarmningssystem.

Er sommerhuset meget dårligt isoleret, er ingen opvarmningssystemer egnede. De kan simpelthen ikke levere varme nok, fordi varmen hurtigt forsvinder ud af huset igen. Derfor kan det blive meget dyrt at varme sommerhuset op. Er sommerhuset dårligt isoleret, er en varmepumpe den bedste måde at varme det op på, da den er billigst både i installation og drift.

Men det kan altid betale sig at efterisolere sommerhuset, inden du udskifter varmeanlæg. Bruger du dit sommerhus i større omfang og i vinterhalvåret, kan det især betale sig at efterisolere. Du kan spare rigtig meget energi og mange penge, hvis huset er velisoleret. Du kan spare mest på varmeudgifterne ved at efterisolere loftet og væggene. Har du kun 1-lags glas i vinduerne, uden forsatsruder, kan du også spare på varmeudgifterne ved enten at skifte hele vinduet, skifte ruderne til termoruder eller sætte forsatsruder op. Foruden bedre varmeøkonomi får du også en meget større komfort og et bedre indeklima.

I bygningsreglementet for småhuse fra 1998 blev der stillet krav til isolering af sommerhuse. Disse krav er blevet yderligere skærpet i bygningsreglementet 2010. Man kan derfor generelt sige:

  • Sommerhuse opført før 1970 er dårligt isolerede.
  • Sommerhuse opført fra 1970-1998 er middel isolerede.
  • Sommerhuse opført fra 1998-2012 er rimelig godt isolerede.
  • Sommerhuse opført efter 2010 er godt isolerede.

Dette er selvfølgelig forudsat, at sommerhuset ikke på et senere tidspunkt er blevet efterisoleret.