Brændeovn er den mest almindelige opvarmningskilde i de danske sommerhuse. Ifølge en YouGov-undersøgelse foretaget for Videncentret Bolius i marts 2018 har 67 % af de danske sommerhuse en brændeovn. Næsten lige så mange (65 %) har en el-radiator og 46 % har en varmepumpe. Kun 1 % er ikke opvarmet.

Hvornår skal sommerhuse opvarmes?

Selvom de fleste sommerhuse primært bliver brugt om sommeren, hvor behovet for opvarmning bør være lille, kan det alligevel være dejligt at kunne varme huset op. Er det en kold og regnfuld sommer, er det rart at kunne sætte lidt varme på.

I mange tilfælde vil en brændeovn være nok til den smule varme, der er behov for i sommerhalvåret.

Et sommerhus er som udgangspunkt ikke beregnet til helårsbrug. Ifølge Planlovens § 40 må et sommerhus kun bruges til korte ophold, f.eks. weekender, påske- og juleferie, i perioden fra den 1. oktober til den 31. marts. Men bruger du dit sommerhus i den periode, er det nødvendigt at kunne varme det op.

Selvom du kun bruger dit sommerhus ganske lidt eller måske slet ikke om vinteren, kan det være en god idé at have en lille smule varme på. Så undgår du at ankomme til et sommerhus, hvor der er koldt og fugtigt. Du kan også spare dig selv for dårlige oplevelser med frostsprængte vandrør og anden ravage, som frosten kan forårsage. Selv om du lukker for vandet og tømmer rørene kan der stadig ske frostsprængninger. En lille smule vand i et rør kan give sprængte rør.

En del sommerhuse bruges desuden af pensionister, der ifølge Planlovens § 41 har fået lov til at bo i sommerhuset året rundt. De har selvfølgelig brug for varme i vinterhalvåret.

Er nogle sommerhuse uegnede til opvarmning?

Hvis et sommerhus ikke er isoleret eller er meget dårligt isoleret, bør du ikke sætte varme på. Det vil være et stort spild - både af penge og varme. Har du en brændeovn, kan du i stedet tænde op i den, hvis det er koldt, og du vil varme op i kortere tid.

Det er typisk ældre sommerhuse, der er dårligt isolerede. De er ikke bygget til at skulle bruges hele året. De ældre huse har ofte også for dårlige udluftningsmuligheder. Begge dele er ikke godt for indeklimaet. Fugt inde i huset, der ikke luftes ud, kan være årsag til skimmelsvamp, og antallet af husstøvmider kan mangedobles i et fugtigt indeklima.

Hvilke opvarmningssystemer egner sig til sommerhuse?

I princippet kan alle almindelige opvarmningssystemer bruges til opvarmning af et sommerhus. Men den mest almindelig metode er elvarme eller luft-til-luft varmepumpe.Begge typer kombineres ofte med brændeovn i stuen.

El radiatorer er den mest anvendte opvarmnings metode i sommerhuse. Ofte suppleret med brændeovn. Elradiatorer er nemme at opsætte, de varmer hurtigt op, og de kan holde en konstant temperatur idet de stort set alle er med en termostat. Ulempen er at de er en dyr løsning til opvarmning

Brændeovne findes i mange forskellige variationer. Det, som er vigtigt er, at brændeovnen er dimensioneret til sommerhuset. har man en for stor brændeovn bliver det hurtigt for varmt, er den for lille kan den ikke varme sommerhuset op.

Det bedste alternativ til elvarme og brændeovne i sommerhuset er en varmepumpe af luft til luft-typen. En luft- til luft-varmepumpe udnytter varmen i udeluften til at opvarme luften inde i huset. Varmepumpe koster mellem 15.000 0g 20.000 (2012 priser). Ideelt set kan man mere end halvdelen på elregningen i forhold til el radiatorer. Det har dog vist sig, at har man anskaffet sig en varmepumpe, har man varme på i sommerhuset i længere tid og ved en højere temperatur.

En af fordelene ved at bruge en luft til luft-varmepumpe til opvarmning er, at luften cirkuleres rundt i hele huset. Derved nedsættes risikoen for skimmelsvamp og husstøvmider.

Da sommerhuse ikke er beregnet til helårsbeboelse, er der normalt ikke ført naturgas eller fjernvarme ud til sommerhusområder. Derfor er disse to relativt billigere opvarmningssystemer sjældent en mulighed.

Andre opvarmningsformer kunne være oliefyr, pillefyr og jordvarme. Ulempen ved disse er, at de kræver, at der skal et radiatorsystem, som er fyldt med vand. Derfor skal man holde varme på hele vinteren for at undgå frostsprængte varmerør eller radiatorer.

Hvor dyrt er det at anskaffe og installere de forskellige opvarmningssystemer?

Priser med moms for anskaffelse og installation af forskellige opvarmningssystemer til et sommerhus på ca. 90 kvadratmeter (november 2010):

  • En varmepumpe til opvarmning af indeluft (luft til luft-varmepumpe) koster ca. 16.000 kr.
  • El radiatorer koster fra ca. 400 kr pr. stk. der skal oftest bruges en radiator pr. rum.
  • Brændeovne koster fra 4.000 kr. Der skal sandsynligvis suppleres med el radiatorer. 

Hvad koster de forskellige opvarmningssystemer i drift?

Prisen på de forskellige opvarmningssystemer kan sammenlignes ved at beregne udgiften i kroner pr. kilowatttime (kWh) varme, der kommer ud af varmekilden. Sammenligningen giver et fingerpeg om, hvad du skal vælge til dit sommerhus, men der er mange andre forhold, du også skal tage i betragtning.

En solfanger kan nok sikre en lav energipris, men den kan ikke sørge for varmt vand og tilstrækkelig rumvarme i et sommerhus hele året. Om vinteren skal den suppleres med varme fra en elpatron i varmtvandsbeholderen samt elradiatorer.

Priserne er med moms fra november 2012, og tallene er afrundet til nærmeste 0 eller 5. Beregningerne er foretaget både for den rene kWh-pris.

  • Varmepumpe luft-luft, 0,50 - 1,00 kr. pr kWh.
  • Brændeovn, 0,60 kr. pr. kWh.
  • El-radiator, 1,80 - 2,00 kr. pr. kWh

Har det betydning for valg af opvarmningssystem, hvor godt sommerhuset er isoleret?

Hvor godt eller dårligt sommerhuset er isoleret, har meget at sige med hensyn til valget af opvarmningssystem.

Er sommerhuset meget dårligt isoleret, er ingen opvarmningssystemer egnede, bortset fra en brændeovn i en snæver vending. De kan simpelthen ikke levere varme nok, fordi varmen hurtigt forsvinder ud af huset igen. Derfor kan det blive meget dyrt at varme sommerhuset op. Er sommerhuset dårligt isoleret, er en varmepumpe den bedste måde at varme det op på, da den er billigst både i installation og drift.

Men det kan altid betale sig at efterisolere sommerhuset, inden du udskifter varmeanlæg. Bruger du dit sommerhus i større omfang og i vinterhalvåret, kan det især betale sig at efterisolere. Du kan spare rigtig meget energi og mange penge, hvis huset er velisoleret. Du kan spare mest på varmeudgifterne ved at efterisolere loftet og væggene. Har du kun 1-lags glas i vinduerne, uden forsatsruder, kan du også spare på varmeudgifterne ved enten at skifte hele vinduet, skifte ruderne til termoruder eller sætte forsatsruder op. Foruden bedre varmeøkonomi får du også  en meget større komfort og et bedre indeklima.

I bygningsreglementet for småhuse fra 1998 blev der stillet krav til isolering af sommerhuse. Disse krav er blevet yderligere skærpet i bygningsreglementet 2010. Man kan derfor generelt sige:

  • Sommerhuse opført før 1970 er dårligt isolerede.
  • Sommerhuse opført fra 1970-1998 er middel isolerede.
  • Sommerhuse opført fra 1998 - 2012 er rimelig godt isolerede.
  • Sommerhuse opført efter 2010 er godt isolerede.

Dette er selvfølgelig forudsat, at sommerhuset ikke på et senere tidspunkt er blevet efterisoleret.