Hvordan sparer du energi i dit sommerhus?

Du kan spare mange penge på opvarmning af både rum og vand i dit sommerhus. Her er fire steder, hvor der kan være gevinster at hente:

  1. Klimaskærm. Er huset godt nok isoleret, og er vinduerne tætte, af god kvalitet og med isolerende glas?
  2. Rumopvarmning. Bruger du energikrævende elradiatorer, eller har du fået udskiftet til en varmepumpe?
  3. Vandopvarmning. Er din elvandvarmer den rette størrelse, ny og effektiv, og er den indstillet korrekt?
  4. Elforbruget. Har du stadig glødepærer eller sparepærer i huset? Er dine hårde hvidevarer klar til udskiftning?

Hvad koster det at varme et sommerhus op?

Hvis du kun benytter sommerhuset om sommeren, er udgiften til opvarmning ret beskeden sammenlignet med et helårshus. I de fleste ældre sommerhuse klarer man sig typisk med en brændeovn suppleret af en el-radiator. I gennemsnit bruger sommerhusejere, som vinterlukker for sommerhuset, ca. 1.200 kWh om året på el. 

Udgiften til opvarmning er afhængig af husets størrelse og beboernes varmebehov.

Nogle vælger at have sommerhuset opvarmet hele året for at bruge det jævnligt i løbet af året eller for at være sikker på, at der ikke sker frostsprængninger, og for at sikre et knap så fugtigt indeklima i de måneder, hvor huset står ubeboet.

Hvis huset bebos året rundt, kan udgiften til opvarmning og varmt vand løbe op i et ret betragteligt beløb, især hvis huset er dårligt isoleret og udelukkende opvarmes med el-radiatorer. Det årlige elforbrug til opvarmning og varmt vand i et gennemsnitligt dansk sommerhus, der benyttes året rundt, er på ca. 5.800 kWh alt efter husets stand.

Med el som den eneste energikilde giver det en regning på omkring 15.000 kr. årligt (november 2022). Er det et stort luksussommerhus med pool er gennemsnitsforbruget på 31.000 kWh om året, hvilket bliver 61.000 kr. om året (november 2022). Det forudsætter dog, at det er registreret i BBR, at sommerhuset er opvarmet med el, da man i så fald kan få reduceret prisen for det elforbrug, som går ud over 4.000 kWh. Gå ned under ”Energioplysninger” i din BBR-meddelelse og tjek, at der står el/elvarme/varmepumpe som primær opvarmningsform under ”Varmeinstallation”.

Regneeksemplerne er lavet ud fra en gennemsnitlig elpris. Har du en variabel elpris, kan du udregne prisen ved at indsætte den aktuelle pris. 

Flere og flere danskere benytter sommerhuset hele året, også om vinteren. Mange tager på weekendophold eller holder jule- og påskeferie i deres sommerhus.

En analyse fra 2018 viser, at ca. 10 procent af landets sommerhuse bliver brugt som helårsboliger. Langt de fleste helårsbeboere er pensionister, som har lov til at have fast adresse i et sommerhus.

Tendensen til helårsbeboelse er stigende, og derfor er energiforbruget i sommerhuse mere aktuelt end nogensinde.

Efterisolering af sommerhus - hvordan skal du gøre det?

Ældre sommerhuse er generelt dårligt isoleret. Mange sommerhuse er opført i træ med meget lidt isolering i ydervæggene og ofte ingen eller meget lidt isolering på loftet. En efterisolering vil i mange tilfælde kunne svare sig. Ud over at spare penge på rumopvarmning får du et bedre indeklima og dermed et sundere hus. I dårligt isolerede sommerhuse er der fare for, at der opstår mug- og skimmeldannelse i vådrum, bag tapeter, bag møbler eller i husets konstruktion.

Når du efterisolerer, er det oplagt både at få isoleret ydervægge, gulve og lofter. Hvis det er muligt at isolere hulrummet i ydervæggene, er det den mest hensigtsmæssige løsning. Det kan gøres ved at tage yder- eller inderbeklædningen af, lægge isolering på og sætte beklædningen på igen. På loftet bør der, hvor det er muligt, lægges 300-400 mm isolering.

Få evt. en bygningssagkyndig eller byggerådgiver til at foreslå den bedste efterisoleringsløsning til dit hus. Det er en lille investering i forhold til de komfortmæssige og økonomiske fordele, du kan opnå.

Du bør under alle omstændigheder få en fagmand til at isolere vægge og gulve, så du undgår råd- og svampeskader. Hvis der i forvejen er isoleret hen over loftet, kan du selv lægge yderligere isolering på.

Hvornår skal du skifte vinduer i dit sommerhus?

Hvis du benytter sommerhuset til helårsbeboelse, bør vinduerne have samme standard som i et helårshus, og de skal slutte tæt.

Vinduer af ældre dato med enkeltlagsruder isolerer dårligt mod kulden, men du behøver ikke nødvendigvis skifte hele vinduet. Vinduer fra før 1970 er ofte udført af godt kernetræ, som kan holde i mange år, hvis det holdes ved lige. Er træet i rammer og sprosser stadig sundt og uden råd, skal du blot skifte ruden eller montere et forsatsvindue.

Vælg lavenergiglas til yderruden, og supplér evt. med et forsatsvindue med lavenergiglas. Hvis du ikke ønsker at skifte ruderne i vinduerne, bør du under alle omstændigheder montere et forsatsvindue.

Hvis vinduerne er fra perioden 1970-1990, kan træet være af en ringere kvalitet end i ældre vinduer. Her kan det være nødvendigt at lave en fuldstændig vinduesudskiftning for at skabe et godt indeklima og undgå en høj varmeregning. Hvis vinduerne er i god stand, kan man nøjes med at udskifte de gamle termoruder med nye energiruder.

En komplet vinduesudskiftning vil dog trods besparelsen på varmeregningen tage mange år at tjene hjem, men en sidegevinst kan være, at det giver huset en ansigtsløftning.

Hvornår skal du skifte til en anden varmekilde i dit sommerhus?

Hvis du bor i sommerhuset hele året og benytter elvarme i hele huset, bør du bestemt overveje at skifte til en anden opvarmningsform. Der kan være rigtig mange penge at spare.

Elforbruget i et gennemsnitteligt sommerhus er på 1.200 kWh, hvis det kun benyttes om sommeren, og lukkes helt ned om vinteren. Det svarer til 3.400 kr. (nov. 2022). Benyttes huset som helårshus, regnes med et forbrug på 5.800 kWh. Er huset registreret som helårshus og har elopvarmning, så er der en prisreduktion på den el, der er udover de første 4.000 kWh. Reduktionen er på knap 90 øre. Dermed vil den samlede pris for el blive på ca. 15.000 kr. (nov 2022). Hvis du blot holder det frostfrit om vinteren, det vil sige opvarmet til omkring 10 grader, vil det samlede elforbruget være på ca. 4.000 kWh svarende til 11.400 kr.

Varmepumpe

Det mest oplagte alternativ til elopvarmning er at lade en luft til luft-varmepumpe stå for det meste af opvarmningen.

Ca. 70 procent af elforbruget går til opvarmning. Benyttes sommerhuset til helårsbeboelse, svarer det til 4.060 kWh ud af 5.800 kWh. Da en luft til luft-varmepumpe giver i gennemsnit 4,6 kWh varme for hver 1 kWh el, vil forbruget til varme falde fra 4.060 kWh til 880 kWh. Altså en besparelse på 3.200 kWh eller ca. 9.000 kr. Da en god luft til luft-varmepumpe koster omkring 20.000 kr., vil den være betalt på over 2 år.

Benyttes huset kun om sommeren, er besparelsen lavere, og tilbagebetalingstiden en hel del længere. Holder man huset på min. 10 grader hele året og dermed et elforbrug på omkring 4.000 kWh, vil det være tættere på 80 procent, der går til varmen. Så vil man kunne spare omkring 2.500 kWh eller 7.100 kr., og dermed er betalingstiden på omkring 3 år.

Brændeovn

Også en brændeovn er et godt og relativ billigt alternativ eller supplement til elradiatorer. Hvis brændeovnen er en moderne konvektionstype og kan dække 70 procent af varmebehovet i et helårssommerhus (2.850 kWh ud af 4.060 kWh), ligger den årlige besparelse i forhold til udelukkende at bruge elradiatorer på løst anslået 3.400 kr. årligt. Der kan være en del mere at spare, hvis du selv sanker brænde. 

Hvis brændeovnen er en ældre strålevarmetype, kan du overveje at skifte til en konvektionsovn, der udnytter brændet 50 procent bedre end en almindelig brændeovn.

Solfanger til sommerhus

Hvis du kun benytter sommerhuset i den varme årstid, kan du overveje en solfanger. Den monteres på sommerhusets tag og udnytter solens energi. Solfangeren kan både levere energi til rumopvarmning og til varmt vand. Det forudsætter dog, at der er installeret et vandbaseret radiatorsystem i huset.

En ekstra fordel ved solfangeren er, at du kan have vandbaseret gulvvarme om sommeren, fx i badeværelset, uden at det koster dig ekstra.

Du kan også blot bruge solfangeren til opvarmning af varmt brugsvand, hvilket vil give en stor besparelse i sommermånederne og med den rette installation også om vinteren.

Hvis du bor i sommerhuset hele året, er den økonomiske fordel ved et solvarmeanlæg ikke helt så markant, da solen som bekendt ikke skinner så meget om vinteren som om sommeren. Men det er stadig en betydelig billigere opvarmningsform end elradiatorer.

Hvordan holder du udgiften til varmt vand i sommerhuset nede?

I de fleste sommerhuse er der ikke et vandbaseret centralvarmesystem, så opvarmning af vand sker i en eller flere elvandvarmere. Hvis elvandvarmeren er en gammel model, bør den udskiftes. Du opnår ikke blot højere driftssikkerhed, men i langt de fleste tilfælde også en mærkbar besparelse på elregningen. Nyere elvandvarmere er typisk så effektive, at elforbruget reduceres med op imod 100 kWh eller omkring 285 kr. om året (november 2022).

Stil elvandvarmerens termostat på 55 grader, ikke højere. Det skal heller ikke være lavere, for så risikerer du, at der kommer legionellabakterier i det varme vand.

Hvis du installerer solfanger i sommerhuset, kan du reducere driftsudgiften til varmt vand til 0 kr. Når solfangeren kun skal levere energi til det varme vand, behøver den ikke være ret stor. Bruges huset kun i den varme tid, kan du nøjes med en solfanger på et par kvadratmeter.

Har man solfanger, kan det til gengæld være en god idé at overdimensionere vandbeholderen, især hvis huset bruges om vinteren. Så har du nemlig et større "lager" af varmt vand til de dage, hvor solfangeren ikke fungerer så effektivt på grund af overskyet vejr.

En solfanger til det varme vand er selvfølgelig særlig oplagt, hvis der er en svømmepøl i forbindelse med sommerhuset. Opvarmning af så store mængder vand er ret kostbar, og her kan solfangeren reducere opvarmningsudgiften til 0 kr., hvis den er stor nok til at dække hele sommerhusets behov for varmt vand. Der skal dog et stort solfangeranlæg til, så du bør også overveje, om der er plads til anlægget på din sommerhusgrund, eller om det rent æstetisk vil kunne passe til huset.

Hvordan holdes sommerhuset tørt og lugtfrit om vinteren?

Trods flere og flere helårsbeboere i sommerhusområderne står langt de fleste sommerhuse ubrugte hen i vinterhalvåret.

For at undgå fugtskader på sommerhuset eller dårlig lugt, hvis du lukker for varmen, skal du sørge for god ventilation.

Den enkleste løsning er at installere en elventilator, som får strøm fra et lille solcellepanel. Du kan også montere en såkaldt luftsolfanger, der blæser frisk, tør og opvarmet luft ind i sommerhuset. Det er en glas- eller plastikplade i ramme, som placeres direkte på en sydvendt facade eller på taget på sommerhuset. Når solen skinner, opvarmes luften i solfangeren, og den lune luft blæses via et rør ind i sommerhuset.

Hvis du vælger at lukke for varmen om vinteren, skal du være opmærksom på, at forsikringen ikke dækker skader efter frostsprængninger af vandrørene. Du kan naturligvis lukke for vandet, tømme vand ud af vandrørene og tømme toiletcisternen. Men der kan stadig stå lidt vand i rørene, og hvis der er streng frost, vil vandet kunne forårsage frostsprængning. 

Hvordan kan du sænke elforbruget i dit sommerhus?

Den helt store el-synder i mange sommerhuse er elradiatorer, som er rigtig dyre i drift. Som nævnt længere oppe i artiklen kan det være en fordel at skifte dem ud med en anden varmekilde, fx en varmepumpe.

Ligesom i din primære bolig, er der en stribe ting, du i øvrigt skal være opmærksom på, hvis du vil sænke strømforbruget. Fx:

  • Udskift halogen- og glødepærer til LED-pærer. En 35 watt halogenpære kan som udgangspunkt udskiftes med en 4-5 watt LED-pære, mens en 60 watt glødepære kan skiftes til en 8 watt LED-pære. Så det er ca. 7-8 gange mindre strøm der bruges, hvis man skifter til LED.
  • Vaskemaskine og opvaskemaskine skal fyldes mest muligt – brug eco-programmer hvis muligt. Det er billigere at benytte de hårde hvidevarer på de tider af døgnet, hvor strømmen er billigst, hvis du har en variabel timeafregning.
  • Drop tørretumbleren og tør tøjet udenfor.
  • Hold køleskabet på 5 grader og fryseren på -18 grader. Tø mad op i køleskabet.
  • Vær opmærksom på standbyforbrug, når sommerhuset forlades. Sluk evt. på en hovedkontakt, medmindre der er ting, som skal bruge strøm, mens I er væk.

Mange har gamle køleskabe og vaskemaskiner i sommerhuse, og generelt er det også værd at benytte sine hårde hvidevarer så længe som muligt. Men når de skal skiftes, er det værd at kigge på muligheden for at få mere energibesparende apparater.