Nedenstående skema viser de aktuelle priser på de forskellige energiformer, der benyttes til at varme boligen op samt de seneste elpriser.

Elpriser - og dermed priserne for varmepumper og elradiatorer - opdateres en gang hver måned, ca. midt i måneden. Priserne for gas, olie og biobrændsler opdateres hver tredje måned. Fjernvarmepriserne opdateres to gange om året, når priserne fra Forsyningstilsynet offentliggøres. Se mere i boksen nederst i artiklen.

Prisen på de forskellige energiformer er omregnet til en pris kWh, så du lettere kan sammenligne de forskellige opvarmningsformer. Du kan også se gennemsnitspriser på olie, naturgas, brænde og træpiller.

Fjernvarme normalt den billigste opvarmningsform

Ikke overraskende ligger prisen på fjernvarme i den billige ende af skalaen, men den opgivne gennemsnitsprisdækker over meget store prisforskelle mellem de enkelte fjernvarmeværker.

I skemaet er nævnt fem forskellige opvarmningsformer med varmepumpe. Luft til luft-varmepumpen har den laveste pris pr. kWh. UIempen er, at den typisk kun varmer et enkelt rum op og ikke opvarmer brugsvand.

Høje afskrivninger på varmepumper

Alle priser angiver den rene forbrugsudgift. Det vil sige, at der ikke er indregnet udgifter til afskrivning og forretning på varmeanlægget.

Afskrivning og forrentning er især store udgiftsposter på varmepumper. Det betyder, at de opgivne kWh-priser på varmepumper i praksis bliver noget højere, når der indregnes forrentning og afskrivning.

Aktuelle opvarmningspriser for el og varmepumper

Aktuelle opvarmingspriser for fossile og bio brændsler

Se forudsætninger

Generelt
Prisen på el opdateres månedligt. Priser på gas, olie samt biobrændsler opdateres hver tredje måned. Prisen på fjernvarme opdateres to gange årligt på bagrund af Forsyningstilsynets prisstatistik.

Alle priser pr.kWh udtrykker den marginale omkostning opgjort i kr. Det indebærer, at der ikke er indregnet omkostninger til afskrivning, forrentning og service på installationerne.

Da varmepumper har den højeste udgift til afskrivning, forrentning og service, kan du som en tommelfingerregel lægge 70 til 80 øre oven i prisen pr. kWh for at nå frem til den reelle omkostning.  

For luft-til-luft varmepumpen og de øvrige energikilder er udgiften til afskrivning, forrentning og drift markant lavere på grund af en lavere anskaffelsespris. Derfor  kan du nøjes med at lægge 20-30 øre til til prisen pr. kWh for at nå frem til en "all-inclusive-pris".

Ved opvarmning med elradiatorer er den opgivne pris kun marginalt lavere end prisen inkl. afskrivninger, forrentning og service.

Energipriser
El: Seneste månedspris fra Nordpool beregnet som et gennemsnit af Øst- og Vestdanmark. Prisen er derefter tillagt moms og afgifter samt et vægtet beløb for ekstraudgiften (10,1 øre pr. kWh) ved brug af elnettet i spidsbelastningsperioden
El: Bolig registreret med elvarme. Ved forbrug over 4.000 kWh ydes en rabat på elafgiften på 0,89375 kr.
Gas: Seneste måneds gennemsnitspris fra Andel Energi:  
Olie: Fyringsolie-online: aktuel pris på 1.000 liter olie af PLUS-kvalitet.
Brænde: Gennemsnitlig pris for et tårn bøg/birk fra tre toneangivende forhandlere:
Heatlets Premium piller: Gennemsnitspris fra to toneangivende forhandlere.

Biomasse/brændeovn/pillefyr
Som udgangspunkt indeholder tørt træ og træpiller 5,23 kWh pr. kilo tørstof. Det er imidlertid ikke hele energien, der kan udnyttes. Dels bruges der noget energi til opvarmning af biomassen og til fordampning af vandindholdet. Dertil kommer, at brændeovnen eller pillefyret ikke kan udnytte hele energien i kraft af en virkningsgrad på under 100.
Virkningsgraden på en nyere brændeovn eller pillefyr er sat til 80 %. Fugtighedsgraden for bøgebrænde er sat til 18 %, træpiller 8 % og briketter 7 %.
Det reelle output af energi i brænde udgør derefter 3,21 kWh pr. kg, mens output i træpiller udgør 3,76 kWh pr. kg. Årsag til forskellen skyldes et lavere vandindhold i træpiller.   

Andre energikilder:
Brændværdien i olie er sat til 9,22 kWh pr. liter ved en virkningsgrad i fyret på 95 %.
Brændværdien i naturgas er sat til 11,55 kWh pr. m3 ved en virkningsgrad på 95 %. Brændværdi er beregnet af Evida (12.157 kWh) og benyttes ved afregning over for gasforbrugerne. 
Ved beregning af, hvor meget energi en varmepumpe leverer, er der taget udgangspunkt i følgende scop-faktorer fra EA Analytics:
Luft til vand: 3,15
Jord til vand: 3,45
Luft til luft:4,6
Luft til vand - gulvvarme: 4,05
Jord til vand – gulvvarme: 4,35

Fjernvarme
Prisen for en mWh er hentet fra Forsyningstilsynets prisstatistik for fjernvarme-området pr. august 2023. For en normalisoleret bolig på 130 m2 opført omkring 1970 udgør den vægtede gennemsnitspris 612 kr. pr. mWh. Dertil kommer en fast afgift på 3.774 kr,for et hus på 130 m2

Opvarmning af brugsvand
I energiforbruget på en luft-til-luft varmepumpe og en brændeovn er ikke indregnet energiforbruget til opvarmning af brugsvand. De to opvarmningsformer kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med de øvrige opvarmningsformer, som alle inkluderer opvarmning af brugsvand.