Hvordan fungerer et gasfyr?

Et gasfyr består af en brænder, hvor gassen brændes af, og en kedel, hvor radiatorvandet varmes op. De første gasfyr var brændere, der blev monteret direkte på en gammel kedel, på samme måde som et ældre oliefyr. I dag er det hele gemt inde i en firkantet kasse.

Et gasfyr varmer dit hus op ved at brænde naturgas af. Naturgassen føres ind i fyrets brænder, hvor det antændes. I gasfyrets kedel brænder gassen, og varmen fra den afbrænding bruges til at opvarme det vand, som løber i husets radiatorer eller gulvvarmesystem. Desuden varmes brugsvand op, så du har varmt vand i vandhanerne.

Naturgas består primært af metan. Ved afbrænding af naturgas udledes der hovedsageligt kuldioxid (CO2) og vand. Naturgas udleder væsentligt mindre kuldioxid end afbrænding af olie og kul.

Hvilke typer gasfyr findes der?

Et gasfyr har enten et lukket eller et åbent forbrændingskammer.

Et lukket forbrændingskammer får luft fra et separat rør eller et dobbletrør, hvor den friske luft trækkes ind af det ene rør, og "røgen" ledes ud af det andet rør.

Et gasfyr med åbent forbrændingskammer får luft til forbrænding af gassen via det rum, som fyret står i. Det er typisk kun ældre gasfyr, der har et åbent forbrændingskammer, da de ikke er lovlige at montere i dag.

Hvordan bliver gassen leveret til dit hus?

Gassen kommer gennem rør direkte til dit gasfyr. Rørene starter ved naturgasfelterne i Nordsøen og løber til dit gasfyr. Det er store rør med et stort tryk, der transporterer gassen i hovedledninger fra Nordsøen og rundt i hele landet, mens det er mindre rør med lavere tryk, der transporterer gassen ud til forbrugerne i det enkelte boligområde. Gassen er fem-seks dage undervejs.

Hvad koster det at fyre med gas?

Det er billigere at fyre med gas end med olie. Prisen på gas følger altid olieprisen, men er altså lidt lavere. Oftest er det sådan, at stiger olieprisen voldsomt, følger gasprisen knap så hurtigt med. Til gengæld falder prisen på gas lige så hurtigt som olieprisen, så gasprisen bliver normalt aldrig højere end olieprisen. Det er betydeligt billigere at fyre med gas end at bruge elradiatorer.

Hvor meget vedligeholdelse er der ved et gasfyr?

Det er et lovkrav, at gasfyr med åbent forbrændingskammer skal gennemgå et eftersyn minimum hvert andet år. Denne type gasfyr blev anvendt indtil midt i 1990'erne. Det drejer sig om gasfyr, der tager frisk luft ind til forbrændingsprocessen fra det rum, det står i, og gasfyr, der har en ældre gasbrænder monteret på en gammel kedel. Hvis du har et ældre gasfyr, kan det være en rigtig god idé ikke at spare på eftersynene, da risikoen for uheld dermed minimeres betydeligt.

Det anbefales, at gasfyr med lukket forbrænding efterses minimum hvert tredje år. Denne type gasfyr blev solgt fra midt i 1990'erne,

Kondenserende gasfyr bør efterses minimum hvert andet år, hvis gasforbruget er mindre end 3.000 kubikmeter, og hvert år, hvis gasforbruget er større. Cirka 98 procent af alle gasfyr i Danmark er kondenserende.Denne type gasfyr blev solgt fra midt i 1990'erne,

Med jævne mellemrum skal du selv holde øje med vandtrykket på dit gasfyr og fylde efter med vand i centralvarmeanlægget, hvis der er behov for det. Du bør betragte eftersynene som en slags forsikring mod uheld.

Hvor længe holder et gasfyr?

Et gasfyr kan holde mellem 10 og 30 år, men i mange tilfælde vil den teknologiske udvikling betyde, at det kan betale sig at udskifte det efter 10-15 år. Et nyt fyr udnytter gassen så meget bedre, at udgiften til et nyt fyr relativt hurtigt (efter 8-10 år) er tjent ind.

Hvad skal du gå efter, når du vælger gasfyr?

Det eneste gasfyr, der er lovligt at installere efter det gældende bygningsreglement, er et kondenserende gasfyr, som altid er med lukket forbrænding. Det er kun de kondenserende gasfyr, der opfylder kravet om, at nyttevirkningen skal være mindst 96 procent ved fuldlast og 104 procent ved dellast. Det vil sige, at mindst 96 % og 104 % af gassen skal gå til opvarmning. Kravet opfyldes, fordi "røgen" fra afbrændingen af gassen også bruges til at varme radiatorvandet op med.

Hvis du skal skifte gasfyret ud, er det en god idé at vælge et fyr, der bruger så lidt energi som muligt, dvs. et A-mærket gasfyr. På Dansk Gasteknisk Centers hjemmeside kan du finde en liste med energimærkede gasfyr .

Fra 1. januar 2013 blev det forbudt at installere gasfyr (og oliefyr) i nye huse. Der er dog nogle undtagelser. Hvis fx kommunalbestyrelsen i din kommune har vedtaget, at der skal være mulighed for individuel naturgas til boligerne.

Det er en rigtig god ide, at kontakte din kommune inden du overvejer, at installerer et naturgasfyr i et nyt hus.

Læs mere om energiaftalen her

Hvad kan du spare ved at udskifte dit gasfyr med et nyt?

Hvis du udskifter dit gamle gasfyr med et nyt, kan du typisk spare omkring 15-25 procent af gasforbruget. Hvor stor besparelsen bliver, afhænger af, hvor gammelt dit nuværende gasfyr er. Jo nyere gasfyret er, jo bedre er teknologien og udnyttelsen af gassen. Før i tiden var kedlerne ikke kondenserende, så besparelsen er størst, hvis du erstatter et gasfyr med en traditionel kedel med et fyr med en kondenserende kedel.

Besparelsen er størst i ældre huse, bygget før 1979, der ofte er dårligt isoleret, da din varmeregning falder i takt med det lavere naturgasforbrug.

Hvad koster det at få monteret et gasfyr?

Hvis du allerede har et gasfyr, er det som regel ikke så dyrt at skifte det ud. Det koster fra omkring 30.000 kr. inkl. moms (pris 2018). I nogle tilfælde er det muligt at få energitilskud og så er der fradrag via BoligJobordningen. 

Det bliver dyrere, hvis du skal skifte fra oliefyr til gasfyr, da der også skal lægges gasrør ind til huset, etableres aftræk til fyret og laves afløb til kondensvandet fra fyret. Desuden skal den gamle olietank blændes, suges ren for olie, samt tilslutningen til oliepåfyldning skal skæres af.

Hvilke alternative opvarmningsmuligheder er der, når fyret skal udskiftes?

Når et gasfyr skal udskiftes, er den nemmeste løsning at erstatte det med et nyt gasfyr. Gasledningerne ligger allerede i huset, så i princippet er det bare at pille det gamle fyr ned og sætte et nyt op. Så nemt er det desværre ikke altid. I nogle tilfælde er det nødvendigt at skifte aftrækket (skorstenen) ud.

I de fleste tilfælde har du tilslutningspligt og forblivelsespligt. Det betyder, at er du først tilsluttet naturgasnettet, er du forpligtet til at betale de faste udgifter til gasnettet, men principielt er du ikke forpligtet til at bruge naturgassen.

Bor du et sted, hvor der ikke er tilslutningspligt til naturgas eller fjernvarme, er jordvarme også en mulighed eller en luft til vand-varmepumpe. Begge dele kræver et vandbåret varmesystem, men er kun afhængige af strøm.

Har du god plads, er et træpillefyr også et alternativ. Et sådant fyr kræver, at du køber og får leveret træpiller.

Hvilke varmekilder kan bruges i kombination med et gasfyr?

Et gasfyr kan med fordel kombineres med et solvarmeanlæg. Med et solvarmeanlæg kan gasforbruget til varmt vand begrænses væsentligt, og om sommeren, når gasfyret er slukket, kan du få gratis energi til eventuel gulvvarme.

Der findes også hybridanlæg der kombinerer en luft til vand-varmepumpe med et gasfyr. Gasfyret vil kun være i drift når det er meget koldt. 

Hvor længe har man fyret med naturgasfyr?

De første danske gasfyr begyndte at brænde dansk naturgas af i 1984. I Sønderjylland var der dog allerede gang i gasfyr med tysk naturgas fra 1982. Inden da var der udført et stort arbejde med at søge efter og udvinde gas, som startede allerede i 1962, hvor Mærsk fik eneretten til den danske undergrund 50 år frem.

Beslutningen om at satse på naturgas kom efter oliekriserne i 1970'erne, hvor vi i Danmark fandt ud af, at vi var alt for afhængige af olie. Herefter fulgte nogle år med intenst arbejde med at grave naturgasrør ned i hele landet. De første blev gravet ned i 1980, og de bredte sig hurtigt over hele landet. I 2004 blev en fjerdedel af Danmarks behov for opvarmning dækket af naturgas fra Nordsøen. Danmark er i øjeblikket selvforsynende med naturgas og eksporterer også.