Hvad er at sanke brænde og selvskove?

Som privatperson kan du købe et sankekort, som giver dig lov til at indsamle løst træ som fx træknuder og grene i skovbunden.

Sankekort udstedes af Naturstyrelsen og giver dig lov til at indsamle en bestemt mængde brænde i bestemte områder i landets mange offentlige skove.

Læs, hvor du kan købe sankekort på naturstyrelsen.dk

Du kan også selvskove, hvor du selv finder, fælder, opskærer og kløver det træ, du vil have. Ved selvskovning, er de træer, du må fælde, som regel udpeget og afmærket på forhånd.

Læs mere om selvskovning på naturstyrelsen.dk

Du kan også sanke og selvskove i flere af landets private skove, hvis du får tilladelse.

Læs på skovforeningen.dk, hvor du kan sanke brænde i private skove

Mange steder er det kun tilladt at selvskove og sanke i vinterhalvåret. I sommerhalvåret skal dyrelivet have fred.

Hvad koster det at sanke brænde?

Priserne på sankekort varierer. Naturstyrelsen har følgende priser på sankekort for forskellige brændetyper (2023-priser):

 • Kævlerester eller regulære produkter: 601 kr. pr. rummeter.
 • Godt løvtræ, typisk bøg: 557 kr. pr. rummeter.
 • Alm. løvtræ, typisk eg, ask og ær (ahorn): 411 kr. pr. rummeter.
 • Nåletræ: 285 kr. pr. rummeter.

Prisen er inkl. moms og beregnet som stablet rummeter, hvor fastmassetallet ligger på 0,7. Træet er ikke savet og kløvet og kan ikke leveres.

Sanke- og selvskovningspriserne er nogenlunde ens i både offentlige og private skove.

Nogle steder kan du også købe brændestakke, hvor skovarbejderne har samlet træet for dig, men hvor du selv afhenter.

Hvad kan du spare på at sanke brænde?

Et palletårn med 1,8-2,1 rummeter ovntørret bøgetræ leveret til din adresse fra en forhandler kan købes fra omkring 4.200 kr. inkl. levering. Det svarer til ca. 2.100 kr. pr. rummeter. Et palletårn med ask fås fra ca. 4.000 kr., hvilket svarer til ca. 1.000 kr. pr. rummeter.

Det er altså omkring 4-5 gange så billigt at sanke brænde, som at købe det leveret.

Hvad koster det at selvskove?

Selvskovning er et godt alternativ, hvis du skal bruge større mængder brænde. Ved selvskovning fælder, opskærer, kløver og transporter du selv brændet hjem.

Priserne ligger typisk på 175-225 kr. pr. rummeter for løvtræ og 90-110 kr. pr. rummeter for nåletræ.

Hvad skal du være opmærksom på, når du sanker brænde?

 • Du må kun bruge økse, håndsav og motorsav, når du sanker og selvskover i offentlig skov.
 • Du må kun bruge miljøvenlig benzin og kædeolie.
 • Sankning sker på eget ansvar.
 • Hav altid en kvittering på dig, så du kan bevise, at du har lov til at sanke eller selvskove.
 • Sankebrænde skal normalt tørre, før du kan fyre med det i brændeovnen.

Hvad er ulemperne ved at sanke brænde?

 • Der er et større arbejde ved at sanke brænde frem for at købe det leveret.
 • Du skal selv samle og læsse brændet og køre det hjem i fx en trailer.
 • Brændet skal kløves og tørres.

Sådan kan du også få billigt brænde

 • Nogle lokale savværker, møbel- eller trævirksomheder, tømmerhandler og lignende sælger ovntørret overskudstræ fra produktionen.
 • Køb brænde i lange længder eller færdigsavet og kløvet brænde i private skove. Se mere her.
 • Er din nabo eller andre i området i gang med at fælde træer? Hør dem, om de vil slå en handel af.