Hvorfor skal du anskaffe et brændeskur?

Det tager typisk én til to sæsoner, fra du har kløvet dit brænde, til det er tørt. Faktisk skal dit brænde have et vandindhold på under 18 procent, før det kan kaldes tørt.

Fyrer du med brænde, der indeholder over 20 % vand, er virkningen lavere. Du risikerer samtidig at genere dine naboer med røg fra brændet.

Vil du tænde op i din brændeovn med tørt brænde, kan det derfor være en god ide at anskaffe dig et brændeskur.

Hvad er forskellen på et brændeskur og brændely?

Et brændeskur er selvsagt et skur, hvor du kan opbevare dit brænde. Der findes mange forskellige variationer på markedet. En af dem, du typisk vil støde på, kaldes et brændely eller brændeskjul.

I modsætningen til et brændeskur med dør er et brændely en mindre og mere åben konstruktion. Mange vælger at bygge et redskabsskur med brændely på ydersiden. Det kan også blive sat op af dit hus.

Brændely af stål eller træ er blevet meget populære de seneste år, da de optager mindre plads på din grund, og de er ofte billigere. 

Et brændely kan altså være en god ide, hvis du ikke har så meget plads på din grund, og hvis du primært bruger din brændeovn for hyggens skyld i stedet for som din primære opvarmningskilde.

Hvis du anskaffer dig et brændely, der skal stå op af dit hus, så læg ikke brændet direkte op mod muren. Det vil forhindre det i at få nok luft, så det ikke bare tørrer dårligt, men også kan rådne.

Hvordan vælger du det rigtige?

Det er vigtigt, at du gør op med dig selv, hvad dine behov er. Herefter kan du med fordel begynde at søge inspiration i byggemarkeder, hos naboer og på nettet. 

Når du søger inspiration, så fokusér særligt på følgende punkter: 

  • Type og størrelse: hvor stort skal brændeskuret være for at opfylde dine behov?
  • Materialer: ønsker du et brændeskur med minimal vedligeholdelse eller et udtryk som matcher de øvrige bygninger på din grund?
  • Producent: vælg altid en forhandler, du har tillid til. 
  • Pris: hvad er dit budget? Pris og kvalitet hænger ofte sammen.
  • Levering og montering: er det med i prisen, eller er det for egen regning?

Tjek altid om der er en god luftgennemstrømning og et ordentligt tag. Er det ikke tilfældet, så tørrer dit brænde ikke ordentligt. 

Skal du selv bygge dit brændeskur?

Har du hænderne godt skruet på, så er det naturligvis også en mulighed at bygge brændskuret selv. Overvej nogle af de samme punkter, som hvis du køber et brændeskur hos dit lokale byggemarked eller hos en professionel tømrer. 

Søg på sider som Pinterest, hvor du finder et væld af brændeskure i forskellige udforminger og størrelser. 

Uanset hvilken form du vælger, så husk at bygning af brændeskur skal give god luftgennemstrøm-ning gennem væggene og et tag, der beskytter dit brænde mod regn.

Det skal du huske, når du bygger dit brændeskur selv

  • Undersøg hvor stort det skal være for at passe til dine behov uden at overskride lokalplanen
  • Læg fliser i bunden, så træet ikke suger fugt op af jorden og giver det videre til dit brænde
  • Giv taget en god hældning, så regn og sne kommer væk fra brændet
  • Gør skuret så åbent som muligt, så luften kan udtørre brændet
  • Overvej om du vil have rum til optændingstræ, tørt brænde og nyt brænde.

Hvor stort skal det være?

Der er flere elementer, du skal overveje, når du skal beslutte størrelsen på dit brændeskur. 

Først og fremmest er det vigtigt, at du overvejer, hvilken type brænde du ønsker at opbevare i dit brændeskur. Nogle træsorter skal tørre i én sæson. Andre i to. Har du brænde, der skal tørre i to sæsoner, skal dit brændeskur være dobbelt så stort, som hvis dit brænde skal tørre i én. 

Du skal ikke søge om byggetilladelse, så længe den samlede størrelse på carport, drivhus og skure ikke overstiger 50 kvadratmeter. Men tjek altid op på det aktuelle bygningsreglement, inden du væl-ger størrelsen på dit brændeskur. 

Placering af brændeskur – hvad med skel?

Selvom du måske slipper for at søge byggetilladelse, skal du stadigvæk sørge for at overholde lo-kalplanen og undgå at bygge dit brændeskur i skel. Du kan finde den gældende lokalplan på din kommunes hjemmeside eller på Udviklings- og Forenklingsstyrelsens hjemmeside OIS.dk. Du kan finde de servitutter, som gælder for din grund, på Den Digitale Tinglysning.

Som tommelfingerregel skal dit brændeskur placeres mindst 2,5 meter fra skel. I nogle tilfælde må du placere dit brændeskur tættere på din nabo, hvis ingen af bygningens ydervægge eller tag er højere end 2,5 m over terræn, og den samlede længde af alle bygninger ikke overstiger 12 meter. Dit brændeskur må desuden ikke have vinduer, døre eller andre åbninger ud mod skel, og tagvand og tagrender skal holdes inde på din egen grund.

Pas på med at opføre dit brændeskur tæt på huset. Mus og andre gnavere kan godt lide at opholde sig i brændestabler. 

Hvordan får du et bæredygtigt brændeskur?

Mange danskere tænker på trykimprægneret træ, når de skal bygge noget selv. Men der findes me-re bæredygtige løsninger, som både nedbringer dit forbrug og er bedre for din have og miljøet.

Hvis du vil have et nyt, bæredygtigt brændeskur, kan du købe et af træ fra certificeret skovbrug, hvor man planter mindst så mange træer, som man fælder, og ikke behandler træet, så det kan af-give kemikalier til din have. Du kan også spørge efter det rene træ hos din lokale tømrer, hvis dit lokale byggemarked ikke har det.

Den mest bæredygtige løsning er at lade være med at bygge nyt. Så hvis du alligevel taler med din lokale tømrer, kan du med fordel spørge, om du kan købe noget træ han har til overs. Du kan også vælge at genbruge materialer du selv har til rådighed.

Du kan også holde øje med, hvem der river noget ned eller bygger nyt i dit nabolag eller i din familie. Får de træ til overs, som du kan bygge med? Selvom træet ikke længere kan bruges til et hus eller en carport, hvor det skal beskytte større værdier, kan det tit være fint til at passe på en brændestak.

Genbrugte materialer kan også give dig nogle spændende muligheder. Nogle bruger gamle vindues-rammer i deres brændely, så det både skaber rum i haven, giver læ og nærmest indrammer et styk-ke af haven fra begge sider.

Hvis bæredygtighed for dig også handler om at skabe liv i haven, kan det bæredygtige brændeskur være en god anledning. Når du alligevel skal hæve brændestakken fra jorden, kan du skabe et hul-rum, hvor pindsvin kan gemme sig og bo. Mellem brændeskuret og skel kan du gemme dit haveaf-fald. Det vil både fungere som insekthotel og et spændende sted for fugle at gå på opdagelse. Husk dog at have luft til haveaffaldet, så dit brænde ikke trækker fugt fra det.