Biobrændsel omtales ofte som CO2-neutralt, fordi det kun frigiver CO2, som tidligere er blevet optaget fra atmosfæren. Men biobrændsel er kun sjældent helt CO2-neutralt. CO2-regnskabet afhænger af, hvor du får brændslet fra, og hvordan du brænder det.
Energistyrelsen, SparEnergi.dk

Er det en god idé at fyre med brænde i brændeovne og pejse?

Overvejelser, når du fyrer med brænde:

1. Brændefyring har tidligere været en af de billigste opvarmningsformer. Det er stadig billigere hvis du fyrer med brænde frem for at varme huset op med fx et oliefyr.

2. Afbrænding af træ er ikke helt CO2 neutralt som det fremgår af ovennævnte citat, men det afgiver stadig en behagelig varme

3. Der er rigeligt med brænde i de danske skove. Men lige nu bliver der hamstret for at imødegå evt. opvarmningsproblemer i den kommende vinter 2022/23 Her i Danmark er træfældningen nøje overvåget, så der forsvinder ikke skov, fordi vi bruger overskuddet af træ til brænde fordi der løbende genplantes nye træer.

4. Det er hyggeligt med strålevarme og ildspillet i ruden i brændeovnen.

Hvad skal du tænke på, inden du tænder op?

Brændefyring er desværre en væsentlig kilde til luftforurening i Danmark. I kvarterer med mange brændeovne kan der under bestemte vejrforhold være lige så forurenet med sundhedsskadelige partikler, som der er på en stærkt trafikeret vej i myldretiden.

Forureningen skyldes især, at der bliver fyret forkert og med forkert brænde. Du kan selv gøre meget for at begrænse forureningen. Her er nogle vigtige forhold, som du bør kende, inden tænder op i brændeovnen.

Brug kun rent og tørt træ - ikke andet

Rent og tørt, kløvet træ er bedst til fyring i brændeovne og pejse. Brændets fugtighed må højst være 18 procent. Du kan let måle træets fugtindhold med en træfugtmåler. Træfugtmåleren stikker du ind i træet og aflæser indholdet af fugtmængden. Du kan typisk også høre det på lyden, når du slår 2 stykker brænde mod hinanden. Hvis der er lidt ”klang” i træet er det tørt. 

Vi må på det kraftigste fraråde dig at brænde spånplader eller træ, der er trykimprægneret, limet, malet, lakeret eller på anden måde behandlet.

Du må heller ikke fyre med farvede tryksager, aviser, mælkekartoner, bleer, plastic og lign. Ved forbrændingen kan sundhedsskadelige stoffer i disse materialer blive frigivet til både indeluft og ud igennem skorstenen.

Du kan godt fyre med affaldstræ eller overskudstræ, der ikke er behandlet. Du får dog sjældent særlig meget varme ud af det, fordi affaldstræet ofte er fyrretræ og brænder hurtigt af.

Tidligere måtte du ikke fyre med aviser, men i dag må du ifølge Miljøministeriets luftvejledning gerne krølle et par avissider og bruge dem til at tænde op. Det kan dog ikke anbefales. Tænd i stedet op med små pinde, kviste eller tænd briketter.

Video: Sådan tænder du korrekt op i brændeovnen

Brug brændestykker i en passende størrelse

Det er vigtigt, at brændestykkerne har en tilpas størrelse i forhold til ovnens brændkammer. De må hverken være for store eller for små. Som regel er en længde på 25-35 cm passende.

Hvis du fylder for store stykker brænde i ovnen, er der ikke ilt nok til forbrændingen, og hvis brændestykkerne er for små, bliver temperaturen for lav. Begge dele giver dårlig forbrænding og øget forurening.

Vælg brænde efter behovet

Forskellige brændesorter brænder forskelligt:

 • Brænde af lette træarter som fyrretræ og gran er godt til de små optændingsstykker.
 • Brænde af tungere træsorter som bøg, eg og ask brænder i længere tid og er derfor godt, hvis du skal varme huset op en hel dag.
 • Brænde af birketræ er smukt og perfekt til en hyggeaften. 

Læs brændeovnens brugsanvisning

Der er vigtigt, at du læser brugsanvisningen til din brændeovn grundigt igennem. Brugen af brændeovne varierer nemlig en del fra model til model.

Producenten af din brændeovn har en indgående viden om det pågældende produkt og er normalt rigtig god til at lave udførlige anvisninger for, hvordan man bedst bruger og vedligeholder sin ovn.

Det er vigtigt, at lågen i brændeovnen er tilstrækkelig tæt. Der sidder typisk et tætningsbånd af asbestfibre eller et lignende produkt langs kanten. Hvis båndet falder ud eller bliver utæt skal det skiftes og limes fast med en særlig lim, der kan tåle de høje varmegrader. Begge dele kan købes i de fleste byggemarkeder. Husk at tage et stykke bånd med fra ovnen, når du skal købe nyt, da de fås i flere tykkelser.

Hvordan fyrer du bedst i din brændeovn eller pejs? 

For at undgå forurening og for at nedsætte risikoen for skorstensbrand, kulilteforgiftning og røggaseksplosioner skal du sørge for, at forbrændingen af brændet bliver så ren som muligt.

Du får den reneste forbrænding ved hurtigst muligt at skabe en høj temperatur i ovnens brændkammer og ved at sørge for, at der er tilstrækkelig ilt til forbrændingen. Jo mere ilt der er, jo mere fuldstændig bliver forbrændingen af de gasser, der frigives fra brændet og jo mindre forurener brændeovnen.

  Gode råd om fyring i brændeovne og pejse

  Her får du nogle gode råd om, hvordan du bedst fyrer op i din brændeovn eller pejs, og hvordan du holder ilden ved lige:

  • Sørg for, at der er træk i skorstenen. Det gør du ved at åbne lågen til brændeovnen, lidt før du tænder op. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at opvarme den nederste del af skorstenen for at få luften til at stige op i skorstenen; det kan gøres ved at tænde op med lidt avispapir eller nogle optændingspinde, som ikke skaber helt så meget aske.
  • Byg pålet rigtigt op.De store stykker træ lægges nederst med de lidt større stykker ovenpå for endeligt at afslutte med de små optændingsstykker øverst, så ilden hurtigt får fat.
  • Sørg for, at der er tilstrækkelig ilt til forbrændingen ved at åbne lufttilførselsventilen. Det er særlig vigtigt, når du tænder op, så du hurtigt får gang forbrændingen, og så kan du efterfølgende justere ned for lufttilførslen.
  • Sørg for, at ilden hurtigt får godt fat ved at bruge tørrede kviste til optændingen og evt. en optændingsbrik. Undlad at bruge et stort stykke træ i starten, da dette ikke vil brænde med det samme. Lette træarter som fyrretræ og gran er gode til at få gang i ilden, så dem kan du benytte til optændings pinde.
  • Kom brændet i ovnen lidt ad gangen, og husk at sørge for, at der er rigeligt med luft, hver gang du kommer en ny brændeknude i.
  • Skru ned for luftspjældene, når brændet er afblusset, dvs. når er ikke længere er ret mange mørkegule flammer, skal du skrue ned for luftspjældene, så luftmængden nedsættes.
  • Luk ikke for lufttilførslen for tidligt, fx for at økonomisere med brændeknuderne, og slet ikke om natten. Hvis brændet ikke bliver brændt ordentligt op, giver det forurening i form af sundhedsskadelige partikler og sod. I værste fald kan der opstå skorstensbrand og røggaseksplosioner.
  • Luk ikke lågen for hurtigt op, mens brændeovnen er i gang. Tjek røgen, som kommer op af skorstenen. Hvis røgen er sort og oser kraftigt, indeholder den mange partikler og sod, og du gør derfor noget forkert. Det skyldes ofte, at brændet er for vådt, eller temperaturen i brændkammeret er for lav. Ved korrekt forbrænding ses kun en meget svag eller næsten ingen røg.
  • Åben for luftspjældet, hvis glasset på din brændeovn soder til. Det kan skyldes, at forbrændingen ikke er ren nok, og der skal mere ilt til forbrændingen.

  Hvordan passer og vedligeholder du din brændeovn eller pejs? 

  Det er vigtigt, at du passer din brændeovn efter de anvisninger, som følger med ovnen. Som regel vil brugsanvisningen anbefale, at du en-to gange hvert år gør ovnen ren. Ovnen skal være helt kold, inden du går i gang.

  Samtidig med rengøringen kan du tjekke, om brændeovnen er i orden:

  • Der må ikke være revner i brændeovnens glasrude. Du kan rense ruden med en speciel glasrens, som du kan købe i et pejsecenter. Hvis glasruden er tilsodet, kan det skyldes, at du fyrer forkert, fx med for vådt brænde.
  • Pakningerne ved lågen og askeskuffen må ikke være utætte. Det er af afgørende betydning for forbrændingen. Hvis pakningen er utæt ved lågen, bør du udskifte denne. Se ovenfor hvordan.
  • Stenene inden i brændkammeret skal være hele og i god stand. Hvis de er revnet, bør du udskifte stenene.
  • Tjek, at røgleder/røgvenderpladen øverst oppe i brændeovnen er i orden. Hvis en sådan findes i din ovn. Den sidder lige oven over selve ilden. Denne plade er meget udsat for varme og har normalt en kortere levetid end resten af brændeovnens indmad. De skal skiftes, når de revner. Disse kan købes hos de forskellige brændeovns producenter eller leverandører.
  • Smør evt. hængsler og andre bevægelige dele med kobberfedt(som man typisk benytter ved bilers bremsekalibre), som kan tåle varmen.
  • Hvis brændeovnen trænger til maling på jernsiderne, skal du bruge en speciel maling til brændeovne, som tåler den høje temperatur. Du kan få malingen hos din pejseleverandør.
  • Du kan altid spørge din skorstensfejer til råds, hvis du er i tvivl om nogle af de ovenstående punkter.

  Hvordan undgår du skorstensbrand?

  Skorstensbrande opstår ofte om efteråret, når man begynder at fyre igen efter sommeren.

  Brandene opstår næsten altid, fordi løbesod, der sidder i skorstenen, antændes. Den bedste måde at forhindre skorstensbrand på er derfor at undgå, at skorstenen soder til. Det kan du undgå ved at følge rådene om, hvordan du bedst fyrer, som er beskrevet tidligere i denne artikel.

  Dårligt træk i skorstenen skyldes, at temperaturforskellen mellem ude og inde ikke er så stor. Det kan i særlige tilfælde også skyldes at der er en fugl der har bygget rede i skorstenspiben.

  Når trækket ikke er godt, føres røgen fra brændeovnen ikke væk i samme hast som om vinteren, og soden har dermed tendens til at sætte sig i skorstenen.

  Når efteråret og kulden melder sig, bruges brændeovn eller pejs igen. Hvis skorstenen ikke er godt isoleret, hvilket mange gamle murede skorstene ikke er, kan der dannes kondens (fugt) på indersiden af skorstenen, når der fyres.

  Kondens opstår der, hvor varm luft møder kolde flader, fx når den varme røg fra brændeovnen møder de kolde dele af skorstenen, især i den øvre og ofte uisolerede skorstenspibe. Kondens kan få soden til at gå i opløsning og udvikle sig til løbesod som kan trænge ud igennem skorstenens overflade som et sort udtræk der ligner tjære og kan være næsten umulig at fjerne.  

  Kondens og løbesod er ikke særlig udbredt i stålskorstene, da de er godt isoleret. Skorstensbrande er derfor sjældne i stålskorstene.

  Der kan opstå små skorstensbrande, som du måske aldrig opdager, fordi de går i sig selv. Men hvis du opdager eller har mistanke om, at der har været skorstensbrand, er det vigtigt at få tilkaldt en skorstensfejer, som kan vurdere skadens omfang.

  Af hensyn til forsikringen kan det være en god idé at dokumentere beviser på en skorstensbrand grundigt, fx med fotos. Efter et stykke tid kan det være svært at se, at der har været brand i skorstenen, og så kan det blive svært at få forsikringsselskabet til at dække omkostningerne til en renovering af skorstenen eller omkringliggende materialer og inventar.

  Generelt vil skorstensfejerens fejning af skorstenen være tilstrækkeligt til at undgå skorstensbrand.

  5 hurtige råd om at forebygge skorstensbrand

  1. Brug kun tørt og rent træ

  2. Tænd op fra toppen 

  3.  Sørg for rigelig luft 

  4. Røgen skal næsten være usynlig 

  5. Hold en høj temperatur i brændeovnen, pejsen og lign.

  Hvordan undgår du en røggaseksplosion?

  Røggaseksplosioner er heldigvis ikke særlig almindelige i brændeovne, men det sker desværre indimellem.

  Årsagen er næsten altid, at der er fyret forkert. Røggaseksplosioner kan fx finde sted, hvis vådt brænde får lov at ligge og ulme uden at brænde rigtigt.

  Derved kan der dannes gasser, som pludselig antændes og eksploderer. Se rådene tidligere i artiklen om, hvordan du fyrer fornuftigt.

  Det lyder voldsomt, at gas kan eksplodere i ovnen, men ofte er det ikke så slemt. I nogle tilfælde er det kun brændeovnens askeskuffe eller skorstenens renselem, som bliver skudt ud i rummet. Kun i få tilfælde udvikler det sig til en egentlig brand.

  Hvad laver skorstensfejeren, og kan du gøre det selv?

  Skorstensfejning er ikke: Gørdetselv-arbejde. Det er lovpligtigt, at du skal have en skorstensfejer til jævnligt at tilse og rense din skorsten. Normalt betaler du skorstensfejeren samtidig med ejendomsskatten.

  Skorstensfejerens arbejde går i store træk ud på at rense din skorsten for sod (fejning).

  Herudover skal skorstensfejeren syne og godkende nyinstallerede eller renoverede ildsteder og skorstene. Skorstensfejeren laver også kontrol eller kontrolmålinger af oliefyr, brændefyr og lign.

  Normalt får du besøg af den lokale skorstensfejer cirka én gang om året, men hvis han vurderer, at det er nødvendigt, kan han komme oftere. Det kan fx være nødvendigt, hvis du bruger brændeovnen meget, fyrer forkert eller har flere brændeovne tilsluttet samme skorsten.

  Hvordan slipper du af med asken?

  Du må ikke strø asken fra brændeovnen ud i haven, da den kan indeholde tungmetaller, alt efter hvad du har fyret med, som forurener naturen og er sundhedsskadelige for mennesker og dyr.

  I stedet skal du samle asken i en pose, eventuelt 2 uden på hinanden. Gløder i asken kan være ret sejlivede, så det er godt at lukke asken forsvarligt inde. Skorstensfejeren afleverer normalt også sodrester og andet fra fejningen i en forsvarligt lukket pose. Det gode ved at lægge resterne i skraldespanden, er at de kommer ud og bliver brændt sammen med det andet affald.