Hvilke typer skorstensløse pejse findes der?

Der findes mange forskellige løsninger, hvis du gerne vil have en pejs eller brændeovn, men ikke har en skorsten eller ønsker at etablere en.

De skorstensløse pejse adskiller sig på flere punkter fra det, man traditionelt forbinder med brændeovne og pejse, da der ikke fyres med brænde. Dermed slipper du for en lang række af de gener, der er forbundet med at tænde op i en traditionel pejs eller brændeovn, men opnår stadig hygge-effekten ved at kunne kigge på ”flammer eller det, der ligner”.

Overordnet virker skorstensløse pejse efter 2 forskellige principper:

 • Elpejse: Flammeeffekten opnås ved hjælp af elektriske pærer.
 • Biopejse: Flammeeffekten opnås ved afbrænding af ethanol eller bioethanol (alkohol).

Biopejse og el-pejse giver ikke nær så meget varme til omgivelserne som en brændeovn. Men det kan godt være en fordel – særligt i godt isolerede eller nyere huse.

Hvordan virker en elektrisk pejs?

En elektrisk pejs er et apparat, som er inspireret af  en almindelig pejs. Elpejse tilsluttes blot en stikkontakt i væggen, og kan herefter danne et flot flammespil med eller uden varme. Varmen kan sammenlignes med en el-radiator eller varmeblæser.

Der anvendes forskellige teknologier til at danne flammeillusionen, fx:

 • LED-skærme
 • Spejle med LED-lys
 • Bevægelige LED-paneler
 • Vanddamp med LED-lys.

I vandpejse anvendes ikke en varm damp, men en fin forstøvet vandtåge af koldt vand. Vandet oplyses af forskellige lyskilder og giver en levende og varieret illusion. Vandet tilføres enten manuelt til en beholder eller via en fast vandtilførsel. 

Flammeeffekten i en elektrisk pejs er ofte etableret via et patenteret system ved navn Optiflame, som blevet etableret i 1988. 

I bunden af pejsen sidder 1 eller 2 elektriske pærer. Imellem de 2 pærer er placeret en vandret akse, der drives af en motor. På aksen er der monteret en række stanniolstrimler. Når aksen drejes rundt, kastes lyset op på en bagplade i pejsen, hvilket giver en flammeeffekt, der af forhandlere beskrives som særdeles realistisk.

Mange elektriske pejse fås med fjernbetjening, som gør det let at tænde og slukke samt regulere "flammernes" størrelse.

Hvordan virker en biopejs til bioethanol?

Pejsen funger i princippet på samme måde som et gammeldags stormkøkken til campingbrug. Men mens der til stormkøkkenet bruges almindelig husholdningssprit, bruges i pejsen lugtfri ethanol eller bioethanol (bioætanol), som er et spritprodukt baseret på eksempelvis majs eller kartofler.

Der fås flere forskellige brændstofprodukter på markedet, hvor nogle er flydende mens andre fås som gel.

En eller flere små beholdere til ethanol er placeret i bunden af pejsen. Flammens størrelse reguleres ved at placere ringe oven på beholderen for at reducere dens overfladeareal.

En række keramiske og meget naturtro "brændestykker" kan placeres oven over ethanolbeholderen, hvilket giver en illusion af en rigtig pejs. Da der er tale om en forbrændingsproces, afgiver pejsen en vis mængde varme, afhængigt af hvor mange ringe der er placeret oven på ethanolbeholderen.

Hvordan påvirker skorstensløse pejse indeklimaet og miljøet?

Brugen af en elpejs påvirker hverken indeklima eller nærmiljø, da der ikke finder en egentlig forbrænding sted.

I princippet udleder biopejse kun vand og CO2 ved afbrænding af ethanol. Men en undersøgelse foretaget af Fraunhofer Institut i Tyskland i 2014 viser desværre, at biopejse også kan udlede forskellige andre partikler og gasser ved forbrændingen såsom formaldehyd, nitrogendioxid, benzen og kulilte. Der er siden kommet en EU-standard for biopejse, hvor der er angivet maksimale grænseværdier for disse stoffer.

Der findes meget få studier af, hvordan biopejse påvirker indeklimaet, men Fraunhofer Instituttet konkluderer på baggrund af deres testresultater, at de fraråder brugen af biopejse andre steder end i større lokaler med god ventilation.

Du kan læse hele pressemeddelelsen fra Frauenhofer Institut her.

Hvor der ved almindelige brændeovne er risiko for brandskader, ses der også brandskader ved bioethanolpejse. Fx var Rigshospitalet i efteråret 2022 ude og advare om, at deres brandsårslæger så væsentligt flere patienter end normalt, som var blevet forbrændt på grund af forkert brug af bioethanol. 

Bioethanol fordamper ved relativ lav temperatur og har ligesom sprit et lavt antændingspunkt, og antænder derfor hurtigere end andre brandbare væsker. Det gør påfyldning og optænding mere risikabelt. 

Det går især galt, når man hælder bioethanol på pejsen, og man måske ikke tænker over, at pejsen er varm i forvejen eller man ikke kan se flammen, og så eksploderer den.

Hvilke fordele og ulemper er der ved en skorstensløs pejs?

Fordele:

 • Du behøver ikke have en skorsten.

 • Du slipper for indkøb og opbevaring af brænde.

 • Du skal ikke rense din pejs for aske.

 • Du slipper for den ekstra rengøring, det medfører at have en brændeovn eller pejs.

 • Elpejse udleder ingen skadelige partikler til nærmiljøet.

 • Pejsene kan monteres i alle boliger og kræver indtil videre ingen tilladelse af myndighederne (2024).

 • Ved en elpejs slipper du for det træk, der opstår, når en traditionel pejs bruger ilt fra rummet, den befinder sig i.

 • Er bedre i nye huse eller godt isolerede huse, hvor en almindelig pejs vil være alt for stor og afgive langt mere varme, end der er behov for.

Ulemper:

 • Forsøg peger på, at biopejse udleder en del skadelige stoffer, som påvirker indeklimaet. Hvis du vil være på den sikre side, bør du derfor kun anvende dem i store lokaler med god ventilation.

 • Bør kun opfattes som hygge og ikke som en opvarmning som en brændeovn.

 • Både biopejse og elpejse bør opfattes som dekorative elementer, som købes for hyggen og æstetikkens skyld. De kan slet ikke konkurrere med en traditionel pejs eller brændeovn, når det kommer til at varme et rum op. Det gælder især, når man ser på udgifterne til brændsel.
 • Risikoen for brandsårsulykker ved bioethanolpejse.

Hvad koster det at fyre op i en biopejs og en elpejs?

Investerer du i en skorstensløs pejs, skal du først og fremmest være indstillet på, at den ikke er tænkt som opvarmningskilde men derimod som et hyggeelement i boligen, hvor en eventuel varmeeffekt blot er en sidegevinst. Der ses dog biopejse med en effekt på 3-5 kW, hvilket bidrager en del til opvarmningen.

Benytter du elektriske varmeelementer og herunder en elektrisk pejs til opvarmning af boligen, betaler du dermed prisen for antal kWh for hver time, den er tændt, gange den gældende elpris.

Dyrest er som regel "opvarmning” med bioethanol, som koster ca. 30 kr. pr. liter (2024-priser), hvilket omregnet giver en pris pr. kWh på 3,75 kr.

Hvad koster biopejse og elpejse?

Prisen på de skorstensløse pejse afhænger af, hvilken type du vælger - der findes alt fra simple modeller, du kan stille på et bord til indbyggede biopejse.

De billigste modeller fås fra omkring 500 kr., mens de dyreste kravler op i nærheden 60.000 kr. Er boligen ikke udstyret med en skorsten, sparer du imidlertid , sammenlignet med køb af en konventionel brændeovn, udgifterne til etablering af en skorsten. Den kan snildt løbe op i 5-10.000 kr.

Hvad skal du være opmærksom på, når du køber og anvender en biopejs?

I 2015 blev der udarbejdet en europæisk standard for pejse til flydende brændstof (DS/EN 16647:2015). I denne standard er der en lang række krav til, hvordan pejsen skal være udformet. Der gives også vejledninger i, hvordan pejsen skal ophænges og placeres. Disse informationer skal stå i producentens anvisninger.

Det kan bl.a. være:

 • Tænd aldrig, når pejsen er varm

 • Afstand til brændbare materialer

 • Krav til væggen, hvis det er en væghængt model

 • Minimum af rumstørrelse og ventilationskrav

 • Hvordan biopejsen skal betjenes, hvis den står i træk.

Disse punkter er kun et udpluk. Så derfor er det vigtigt at læse brugsanvisningen nøje, før man tager en biopejs i brug.