Må du etablere brændeovn eller pejs i din lejlighed?

Svaret er umiddelbart ja, dog med nogle forbehold. Først og fremmest skal der være en skorsten i din lejlighed, og for det andet skal du søge om tilladelse hos kommunen.

Du skal være opmærksom på, at du altid skal have en skorstensfejer til at syne og godkende installationen af en ny brændeovn eller pejs, inden du tager den i brug.

Derudover kan der være forskel på reglerne, alt efter om du er ejer, andelshaver eller lejer. 

Hvis der er en skorsten i din lejlighed

Der er ofte en eller flere skorstene i større lejligheder i ældre bygninger. Men selvom der er en skorsten i din lejlighed, er det vigtigt, at du sikrer dig, at den kan bruges. Det er ikke unormalt, at en gammel skorsten bliver brugt som kanal til at føre elkabler, vandrør og afløb igennem bygningen. Den eksisterende skorsten kan også være brugt til føring af ventilationskanaler. I disse tilfælde er det både farligt og ulovligt at bruge skorstenen til at tilslutte en brændeovn eller en pejs. 

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at en gammel skorsten kan være lukket af (blændet) oppe under taget. I gamle dage var der nemlig ofte flere skorstene i et hus, da man havde flere brændeovne/pejse i samme lejlighed. I takt med at det blev almindeligt med centralvarme, blev mange skorstene nedlagt.

Ejendommens vicevært vil ofte vide, om skorstenen bruges til andre formål, ellers kan du kontakte en skorstensfejer og få ham til at kigge på skorstenen.

Kan du få brændeovn, hvis der ikke er en skorsten i din lejlighed?

Hvis der ikke er en skorsten i din lejlighed, er det straks dyrere og mere besværligt at få etableret en brændeovn. Du kan selvfølgelig godt vælge at bygge en ny skorsten, men det kan i praksis vise sig at være vanskeligt.

En muret skorsten skal stå på et fundament helt nede ved jorden og herfra føres igennem alle lejligheder på sin vej op til taget. Det er derfor en dyr affære at bygge en sådan skorsten.

Samtidig kræver det, at du kan få alle dine under- og overboer til at sige ja til at få etableret en skorsten.

Lidt lettere er det at etablere en stålskorsten, især hvis du bor øverst i ejendommen. En stålskorsten kræver ikke noget fundament og kan derfor føres direkte fra lejligheden og op igennem taget.

Drømmer du om en åben pejs, skal du være opmærksom på, at en sådan altid skal have sin egen skorsten.

Hvilke love og regler gælder for brændeovne og pejse i lejligheder?

Ejerlejligheder

I ejerlejligheder vil det normalt være reglerne i det gældende bygningsreglement, der gælder for etablering af brændeovne og pejse. Men reglerne på dette område er stort set de samme som for villaer og rækkehuse.

Bygningsreglementet stiller bl.a. krav til brandisoleringen mellem brændeovn, vægge og lofter og krav om, at gulvet omkring brændeovnen skal være af ubrændbart materiale, og om at der skal være et røgspjæld, der kan reguleres manuelt.

Du kan se bestemmelserne for brændeovne, pejse og skorstene i Bygningsreglementet BR18.

Andelslejligheder

Udover de regler, der er beskrevet for ejerlejligheder , vil det for andelslejligheder fremgå af foreningens vedtægter og andelsbeviset, om du har ret til at etablere brændeovn i lejligheden, eller om skal du have foreningens godkendelse til den konkrete brændeovn.

Det vil både afhænge af, om det er praktisk muligt, og om man i foreningen ønsker, at der må være brændeovne i de enkelte lejligheder.

Andelsforeningen pålægges en udgift til skorstensfejer, idet den udgift normalt betales over ejendomsskatten. Derudover vil der være forhold omkring vedligeholdelse af skorstenen, som påhviler foreningen. 

Der skal søges byggetilladelse, og hele installationen skal godkendes af skorstensfejer, inden den tages i brug.

Lejelejligheder

Hvis du bor i en lejet lejlighed, er det altid udlejer, der skal give tilladelse til at etablere brændeovn. Du har ikke krav på det, medmindre det fremgår af lejekontrakten eller andre aftaler.

Også her skal der søges byggetilladelse, og derefter skal udlejer betale udgiften til det lovbefalede skorstensfejereftersyn. Udlejer skal også som ejer af ejendommen påtage sig ansvaret for vedligeholdelse og rensning af skorsten.

Skrot eller ny brændeovn ved køb af bolig med gammel brændeovn

Fra 1. august 2021 er det ikke længere tilladt at beholde en gammel brændeovn fra før 2003, når du køber en ejerlejlighed med en sådan brændeovn. Senest et år efter skal den være nedlagt eller erstattet med en ny brændeovn ifølge en ejerskifteordning.

Læs mere om ejerskifteordningen på Brændefyringsportalen

Er der særlige problemer ved at have brændeovn eller pejs i en lejlighed?

Du skal være opmærksom på, at du kan komme til at betale dobbelt for varmen fra brændeovnen, hvis der er varmemålere på radiatorerne, der bruges til at fordele varmeregningen mellem lejlighederne i din ejendom.

Varmemåleren måler nemlig al den varme, der bliver skabt i et rum, og ikke kun den varme, som kommer fra radiatorerne. Varmen fra brændeovnen og pejsen bliver derfor talt med af varmemåleren, så du kommer til at betale for varmen to gange. Første gang, når du køber brændet, og anden gang, når du skal betale din almindelige varmeregning.

Atlernativer til brændeovn i lejligheder

Hvis det ikke er muligt at etablere en brændeovn i lejligheden - eller leder du efter et alternativ - kan du overveje en elpejs eller en biopejs. 

  • Elpejs 
    Elektriske pærer skaber flammeeffekten. Da der ikke finder en egentlig forbrænding sted, spreder elpejse ikke partikler til indeklimaet. 
  • Biopejs 
    Afbrænding af etahnol eller bioethanol skaber flammeeffekten. Undersøgelser tyder på, at afbrændingen af ethanol i biopejse kan sprede forskellige partikler og gasser, men EU-standarder for biopejse angiver grænseværdier for disse stoffer.