Fakta om undersøgelsen

Tallene i artiklen stammer fra Ea Energianalyses undersøgelse ”Brændeforbrug i Danmark 2015” samt beregninger fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Data og beregninger er indhentet i hhv. november 2016 og februar 2017.

Undersøgelsen bygger på en stikprøve, hvor 13.229 husstande besvarede et spørgeskema.

Betegnelsen brændeovn dækker i undersøgelsen over brændeovne, pejseindsatser, masseovne, åbne pejse og brændekedler. Træpillefyr og træpilleovne er ikke medregnet.

Der findes ca. 612.000 boliger med en brændeovn i Danmark, svarende til, at knap 25 en fjerdedel af alle husstande har en brændeovn.

Brændeovnene er jævnt fordelt geografisk med et lille flertal til Region Hovedstaden, hvor 147.000 boliger har en brændeovn. Modsat har Region Nordjylland med 73.000 styks færrest brændeovne.

Det viser en undersøgelse foretaget af Ea Energianalyse på vegne af Energistyrelsen og Miljøstyrelsen. Undersøgelsen, der blev offentliggjort i november 2016, dækker danskernes brændeovnsforbrug i 2015. 

Derudover er der yderligere 230.000 brændeovne i danskernes fritidsboliger, så der i alt er omkring 842.000 brændeovne i Danmark.

Flest brændeovne pr. indbygger i Region Sjælland

I forhold til antal indbyggere er der flest brændeovne i Region Sjælland, hvor 31 % af alle husstande har en brændeovn, mens der er klart færrest i Københavns og Frederiksberg Kommuner, hvor kun 6 % af alle husstande har en brændeovn.

- Dette dækker bl.a. over, at der er en stærk sammenhæng mellem indkomst og bolig med brændeovn. At der er færre brændeovne pr. indbygger i København og Frederiksberg skyldes formentlig, at der er flere etageboliger og færre en-familiehuse, siger Ole Vedsted-Jakobsen, fagekspert i Videncentret Bolius.

Nordjyderne bruger brændeovnen mest

Det samlede brændeforbrug for alle brændeovne var ifølge undersøgelsen størst i Region Syddanmark og Region Midtjylland, da der både er mange brændeovne og et generelt højt forbrug i de to regioner.

Men det er nordjyderne, der i gennemsnit putter mest brænde i deres brændeovn. Undersøgelsen viser, at hver nordjyske familie med en brændeovn i boligen brugte 38 Gj (Giga joule) i 2015.

- Et standard brændetårn af lufttørret løvtræsbrænde svarer ca. til 14,5 Gj. Så nordjyderne bruger i gennemsnit lidt over 2,5 brændetårn årligt, hvilket ikke lyder af meget ift. en ordentlig opvarmning af boligen. Så der må være en række husstande, der trækker gennemsnittet ned med et lavt forbrug, siger Ole Vedsted-Jakobsen, fagekspert i Videncentret Bolius.

Brændeforbruget pr. familie i de resterende regioner, udover Region Hovedstaden, var i 2015 på stort set samme niveau, 35-36 Gj. Forbruget var markant lavere i hovedstaden, hvor den i den indre del København samt Frederiksberg var på 16 Gj og i den øvrige del på 25 Gj. 

Hvor meget bruger man brændeovnen?

En undersøgelse, som YouGov har lavet for Videncentret Bolius i september 2023, viser også, at de, der har brændeovn i deres hjem, bruger den flittigt i opvarmningsperioden:

  • 45 % bruger den meget.
  • 31 % bruger den af og til.
  • 16 % bruger den sjældent.
  • 8 % bruger den aldrig.

90.000 husstande bruger brændeovnen som primær varmekilde

Ud af de 612.000 husstande med brændeovn er brændeovnen den primære varmekilde i 90.000 af boligerne. Det svarer til 15 % af alle husstande med brændeovn. Familierne med brænde som primær opvarmning bruger i gennemsnit 86 Gj pr. familie. Deres samlede forbrug står for 40 % af danskernes samlede brændeforbrug.

- Det svarer til et forbrug pr. husstand på ca. 6 brændetårne af lufttørret løvtræsbrænde, hvilket svarer til hvad der skal til for at opvarme et hus af en vis størrelse eller omregnet til penge ca. 11.500 kr., siger Ole Vedsted-Jakobsen.

Husstande, der primært opvarmes af brændeovne, findes primært i Region Sjælland (23.000 boliger), Region Midtjylland (20.000) og Region Syddanmark (19.000).

Så højt er danskernes brændeforbrug i brændeovne

Det samlede brændeforbrug for 2015 er ifølge undersøgelsen på 24.400 Tj efter en klimakorrektion, svarende til omkring 4 mio. skovrummeter. Deraf stammer 19.200 Tj fra forbruget i boliger og 3.700 fra sommerhuse. Forbruget for 2015 er en anelse højere end i 2013 og lidt mindre end i 2011. Forbruget af briketter, der vurderes til at være på 1.650 Tj eller 94.000 ton i 2015, tæller ikke med i brændeforbruget. 

Skrotningsordningen af brændeovne har virket

Antallet af brændeovne er i perioden 2011-2015 svagt stigende. Miljøstyrelsen og DAPO (Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne) vurderer i undersøgelsen, at det samlede antal forbliver det samme i disse år, da størstedelen af opstillingen af nye brændeovne sker i forbindelse med udskiftning af en ældre model. Udskiftning til nyere brændeovne har især været aktuel ifm. skrotningsordningen, hvor man fik et tilskud på 2.000 kr. for at udskifte en brændeovn fra før 1990. Ordningen er udløbet, da de 45 millioner, der var afsat, er fordelt til ca. 21.000 brændeovnsejere.

Undersøgelsen viser, at flest husstande (42 %) har en brændeovn, der er opført efter 2005, hvor svanemærkede brændeovne kom ind på det danske marked. Til sammenligning er 20 % af alle brændeovne fra før 1990.