Prisen på strøm svinger meget i løbet af et døgn, og du kan ofte købe el til under den halve pris på bestemt tider af døgnet. 

Find elpriser et døgn frem

Hvis du vil bruge strøm, når elprisen er lavest, er det bedste råd derfor at tjekke prisen. Det kan du gøre via dit elselskabs hjemmeside eller måske en app. Dit elselskab har formentlig en app, der viser, hvad elprisen er time for time et døgn eller halvandet frem. Typisk kommer der nye priser for det kommende døgn eftermiddagen før.

Vær opmærksom på, om prisen er inklusive moms og afgifter.

Også andre apps – fx appen ”Min Strøm” (iPhone)  og "Elpriser" (Android og iPhone) – viser elprisen time for time. Her er det ikke nødvendigvis præcis det beløb, du betaler, men det er efter al sandsynlighed meget tæt på.

Ved at bruge de helt aktuelle priser på el, kan du – hvis det er muligt – lægge en del af dit elforbrug der, hvor strømmen er billigst. Fx kan du sætte opvaskemaskinen eller vaskemaskinen til, når strømmen er billigst, og oplade telefon, elbil og batteriet til elcyklen.

Nettariffen

De selskaber, der står for transporten af strøm til din bolig, opkræver en afgift kaldet nettariffen eller transporttariffen.  

Fra 1. januar 2023 indfører en del selskaber en ny model, der gør det dyrere at bruge strøm i perioder med et højt elforbrug.  

Nettariffen er fx højest i tidsrummet 17-21 i perioden fra 1. oktober til udgangen af marts, uanset om du har en fast eller en variabel elpris. I sommerhalvåret ligger den højeste nettarif i samme tidsrum, men er halvt så stor som i vinterhalvåret.

Læs mere om nettariffen.

Hvornår er elpriser høje?

Elpriser kan være høje på alle tider af døgnet, men strøm er som regel dyrest i den såkaldte ’kogespids’ mellem klokken 17-21. I dette tidsrum er der stor efterspørgsel efter strøm, da de fleste er hjemme fra arbejde og er i gang med at lave mad, se tv osv. 

I 2023 har flere netselskaber indført et nyt tarifsystem, som udløser en kraftig stigning i prisen på transport af strøm mellem kl. 17 og 21. Stigningengælder anset om du har en fast eller en variabel prisaftale. 

Fast eller variabel elpris?

Hvis du har en såkaldt fastprisaftale, er prisen på den rå strøm låst fast i en længere periode – fx en måned, et kvartal eller længere. Afgifterne til dit netselskab er imidlertid ikke omfattet af den "faste pris" og varierer derfor henover døgnet.

Selv om du har en "fast elpris", er der derfor stadig penge  at spare ved at bruge strøm i døgnets billigste perioder.

Har du derimod en variabel prisaftale (timeafregning), vil prien for en kWh variere time for time. I den situation er prisen bestemt  af både netselskabets tariffer og af den aktuelle pris på rå strøm.

Hvis du er i tvivl, om du har en fastprisaftale eller flexafregning, kan du tjekke, hvilken aftale du har ved at logge ind på dit elselskabs hjemmeside. Du kan også ringe eller skrive til selskabet.

Hvornår er elpriser lavest?

Som nævnt kan elprisen variere meget fra time til time, og derfor er det mest sikre at tjekke de aktuelle priser.

Elpriserne er blevet mere vejrafhængige end tidligere. Blæser det meget, leverer vindmøller en masse strøm, og det gør elprisen lavere, og er det vindstille, vil prisen være højere.

I sommerhalvåret er elprisen også påvirket af produktionen af strøm fra solceller, hvilket giver en relativ lav elpris i dagtimerne - når solen skinner vel at mærke.

  Sparer man strøm ved at indstille opvaskemaskine og vaskemaskine til at vaske senere?

  Det kan godt betale sig at indstille din vaskemaskine eller opvaskemaskine til at vaske om natten eller på et andet tidspunkt, hvis den kan det. For de hårde hvidevarer bruger kun lidt strøm ved, at de står tændt, mens de venter på at gå i gang, når strømmen er billig.

  Ifølge Spar Energi bruger en vaskemaskine omkring 0,017 kWh på at stå standby i 8 timer, og det koster omkring 10 øre.

  Da en vaskemaskine i snit bruger knap 1 kWh på en vask, skal du betale ca. 2 kr. ekstra, hvis du sætter maskinen til at vaske med det samme frem for at vente, til kWh-prisen falder med 2 kr.

  Kan du spare penge på at bruge strøm om natten?

  Der er nogle tommelfingerregler, du som udgangspunkt kan gå ud fra – mens husk, at det kun er tommelfingerregler, og at priserne kan være anderledes dag for dag og time for time. 

  Elpriser er normalt lavest:

  • Vinter, hverdage: 00.00–06.00.
  • Vinter, weekend: Generelt lidt lavere priser frem til 16-17-tiden.
  • Sommer, hverdage: 00.00–06.00 og 11.00–16.00.
  • Sommer, weekend: Generelt lidt lavere priser frem til 16-17-tiden.