Kort resumé

 • Brug Videncentret Bolius' beregner til at finde ud af, hvad det koster at vaske tøj i din vaskemaskine, og hvordan du kan spare på el- og vandregningen.
 • Vælg en energieffektiv vaskemaskine, og vask ved lavere temperaturer for at reducere dine omkostninger og energiforbrug.
 • Overvej reparation af din vaskemaskine frem for at købe en ny for at spare penge og beskytte miljøet, medmindre den er helt udtjent.

De til tider høje elpriser kan gøre det dyrt at vaske dit tøj i en vaskemaskine.

Vaskemaskinen er en af de hårde hvidevarer, hvor der – især i perioder med høje elpriser – kan være mange penge at spare ved at vælge det bedste energimærke ved nyindkøb.

Men også i den daglige brug er der gode muligheder for at spare strøm og penge, når du vasker tøj. Det kan fx ske ved at fylde maskinen helt op, vaske ved lavere temperatur og vaske, når elprisen er lavest.

Tjek priser for tøjvask med vores beregner

Videncentret Bolius har udviklet en beregner, du kan bruge, hvis du overvejer at købe en ny vaskemaskine, eller vil tjekke, hvor meget det koster at bruge din nuværende maskine. Ved hælp af beregneren kan du tjekke:

 • Hvor meget det koster pr. vask.
 • Hvad brugen af vaskemaskinen koster årligt.

Du indtaster selv vaskemaskinens energimærke, antal ugentlige vask samt prisen på vand og el. Som default er indsat seneste aktuelle gennemsnitspris for vand og den aktuelle elpris, men du kan selv indsætte den pris, du betaler i øjeblikket.

Prisen for vand varierer landet over. Hvis du ikke ved, hvad du betaler for vandet, kan du finde oplysningen på DANVAs danmarkskort.

Hvis du har en variabel timepris, kan du tjekke din elpris hos dit elselskab – mange elselskaber har en app, hvor du kan tjekke prisen time for time. Vær opmærksom på, om afgifter er medregnet. 

Du kan også tjekke elpriser time for time på Videncentret Bolius' "Elpriser lige nu".

Beregn, hvad det koster at bruge en vaskemaskine

Se beregnerens forudsætninger

 • Forbrug af vand er sat til 44 liter pr. vask, men afhænger af det program, du bruger
 • Prisen for en m3 vand gælder for en gennemsnitlig husstand på 2,14 personer og er beregnet af DANVA. Som default er indsat senest gældende prisdata fra DANVA.
 • Prisen for en vaskemaskine af den nye klasse B er sat til 7.100 kr.
 • Indkøbsprisen er forudsat afskrevet lineært over levetiden på 10 år
 • Udgiften til service og reparationer er skønnet til 1 kr. pr. opvask
 • Vaskemaskinens levetid er skønnet til 10 år
 • Prisen på vaskepulver er ikke indregnet i beregnerens resultat. Regn med et tillæg på cirka 1,25 kr. pr. vask.
 • Energiforbruget er opgjort efter hhv . den nye og den gamle energimærkning. B (Ny): 0,52. A+++: 0,8 kWh, A++: 0,9 kWh, A+: 1,02 kWh, A: 1,18 kWh. Data er indhentet fra Sparenergi.dk og er gældende for en maskine med en kapacitet på 7 kg.

Energivenlig vaskemaskine sparer penge

Benytter du en ældre vaskemaskine med energimærke A (efter den gamle energimærkeordning), og vasker tøj 4 gange om ugen, bruger maskinen 245 kWh årligt. Med en elpris på fx 2,54 kr., løber udgiften til strøm alene op i 623 kr. årligt. Tæller man også udgifterne til vand med, bliver de samlede udgifter om året 1.306 kr, mens  det koster 6,28 kr. pr. vask. Og regner man også afgifter og reparationer med, ender prisen på 10,69 kr. pr. vask (eksl. vaskemiddel).

Køber du en ny vaskemaskine med energimærket B efter den nye energimærkeordning, reduceres strømforbruget til 108 kWh, hvilket bringer strømudgiften ned på 308 kr. årligt. Altså en årlig besparelse på 398 kr. på elregningen.

Den nuværende energimærkning for hårde hvidevarer og tv blev ændret i 2021, så skalaen nu hedder A-G, hvor A er det bedste og G det dårligste. Vaskemaskiner med energimærket A eller B bruger typisk mellem 0,45 og 0,5 kWh for gennemsnitlig vask, mens C-maskiner bruger 0,10-0,15 kWh mere.

Hvornår skal du udskifte din vaskemaskine?

Vær opmærksom på, at miljøet som udgangspunkt er bedst tjent med, at du først udskifter din vaskemaskine, når den er helt slidt ned eller i stykker.

Hvis maskinen er gået i stykker, kan du overveje, om en reparation kan betale sig – både af hensyn til miljøet eller din egen privatøkonomi.

Er der tale om en dyr og energirigtig maskine, kan den bedste løsning være et teknikerbesøg, der kan afklare prisen på en reparation. Et teknikerbesøg koster typisk 800-1.000 kr.

Køber du en ny vaskemaskine, bør du være opmærksom på engangsomkostninger i form af levering, opbæring, installation og bortskaffelse af den gamle maskine. Sammenlagt kan den udgift udgøre mellem 1.000 og 1.200 kr.

5 gode råd til tøjvask

 1. Spring forvasken over. Tøjet er sjældent så snavset, at det er nødvendigt med forvask.
 2. Fyld vaskemaskinen op. Mange moderne vaskemaskiner regulerer automatisk vandmængden efter mængden af tøj, men det er stadig mere økonomisk at køre med en vaskemaskiner, der er fyldt helt op.
 3. Vask ved lavere temperatur. Almindeligt tøj kan vaskes på 15-30 grader, mens fx håndklæder og undertøj kan vaskes på 60 grader.
 4. Vask kun beskidt tøj. Hvis håndklædet, trøjen eller bukserne ikke er snavsede, kan det måske godt bruges en gang til – nøjes evt. med at hænge det op udenfor i den friske luft. Vask slider også på tøjet.
 5. Vask tøj i vaskemaskinen, når strømprisen er lav. Tjek, hvornår på døgnet strømmen er billigst – brug dit elselskabs app, andre apps eller Videncentret Bolius' tjeneste "Elpriser lige nu". En gennemsnitlig vaskemaskine bruger kun 0,017 kWh på at stå standby i 8 timer, så det kan betale sig at indstille den til at vaske, når kWh-prisen er lavest.

Kilde: SparEnergi.dk