Hvorfor bør du afkalke vaskemaskinen?

Vaskemaskiner tilkalker med det hårde vand, vi har i stort set hele Danmark, og det resulterer i, at de bliver mindre effektive. 

Hver gang du bruger din vaskemaskine, aflejrer kalken sig på varmelegemet, og jo tykkere lag kalk der er, jo mindre varme kommer der ud af legemet. Det betyder, at varmelegemet skal arbejde mere, og derfor er der større risiko for, at det med tiden brænder sammen.  

Den hyppigste årsag til defekter på vaskemaskiner er ødelagte varmelegemer, der skyldes manglende afkalkning. Udover ærgrelsen er det dyrt at få en montør ud, og maskinen har heller ikke vasket optimalt i mellemtiden.  

Et tilkalket varmelegeme får også vaskemaskinen til at bruge mere energi, fordi den tager længere tid om at varme vandet op. Derfor er det vigtigt at sørge for, at varmelegemer i vaskemaskinen holdes afkalket. 

Hvor ofte bør vaskemaskinen afkalkes?

Som hovedregel er det en god idé at afkalke din vaskemaskine en-to gange årligt, men behovet kan enten være større eller mindre afhængig af, hvor ofte du bruger maskinen, og hvor hårdt dit vand er. 

Hvis du bruger din maskine meget, skal du afkalke oftere. Det kan sammenlignes med, at du bruger mere benzin, hvis du kører meget bil. 

Hvor hårdt vandet er afhænger af, hvilket område af Danmark du bor i. Nogle steder i Danmark er der dobbelt så meget kalk i vandet som andre steder. Det betyder, at det er dobbelt så mange gange om året, du skal afkalke. Bor du i et område med hårdt vand, for eksempel i København, bør du afkalke vaskemaskinen hver tredje måned.  

Se GEUS’ Danmarkskort over vandets hårdhed i forskellige kommuner

Hvilket afkalkningsmiddel skal du bruge?

Start med at kigge i brugsanvisningen til din vaskemaskine. Her kan du læse, hvilket afkalkningsmiddel producenten anbefaler.

Samtidig er det en godt at være opmærksom på, hvordan din maskine er bygget. Nogle dele er mere sårbare over for syre, og du kan risikere at slide på dem ved at bruge for hård syre. Vælg et afkalkningsmiddel, der er skånsomt over for maskinens materialer.

Du kan købe specialprodukter, der er lavet specifikt til afkalkning af vaskemaskiner. De forhandles af producenterne, men findes også i store supermarkeder. Hvis du søger efter afkalkningsmiddel til vaskemaskinen, kan du finde de forskellige produkter. Du kan få afkalkningsmiddel i løs form eller som tabs, der blot lægges i vaskemaskinen ved vask. 

Syre kan fjerne kalk, og der findes mange forskellige produkter på markedet. Et af de syreprodukter, du kan bruge, er citronsyre. En afkalkning med citronsyre fjerner kalk på tromlen og på varmelegemet. Brug en citronsyre, der styrkemæssigt er målrettet anvendelse i en vaskemaskine. Det er angivet på citronsyrens beholder, hvilke emner og overflader produktet er beregnet til – ellers kan du ofte finde oplysninger om den enkelte citronsyre på producentens hjemmeside.

Før i tiden blev hexafosfat og andre phosphater solgt som et mirakelmiddel mod kalk, men de virker ikke bedre end andre produkter, og de har den bagside, at de ikke er så gode for grundvandet. Brug et andet middel, hvis du har mulighed for det.

Hvordan afkalker du vaskemaskinen?

Afkalkningsmidlet hældes direkte ind i tromlen eller sæbeskuffen i en tom vaskemaskine. Kør herefter et program på 60 til 95 grader. Det er vigtigt, at der ikke er tøj i maskinen, og at vasken ikke er med forvask. Efter endt program kan du bruge vaskemaskinen som normalt. 

Fremgangsmåden kan variere alt efter, hvilket afkalkningsmiddel du bruger. Læs den specifikke fremgangsmåde på beholderen til dit afkalkningsmiddel og følg den.

Doseringen er typisk omkring 100 gram afkalkningsmiddel til 5 liter vand, men den specifikke dosering kan du også læse på afkalkningsmidlets beholder. Når vasken er færdig, er det en god idé at tømme filtret i maskinen. Du kan finde filteret nederst på fronten af din maskine.

Derudover er det godt for din maskine at køre en kogevask igennem en gang imellem, da det forlænger dens levetid og mindsker dårlig lugt. Hvis du vasker en kogevask med tøj i maskinen, skal du være opmærksom på, at tøjet kan klare den høje temperatur. Læs vaskeanvisningen i tøjet. Alternativt kan du køre en kogevask uden tøj i maskinen. 

Hvad bør du ikke bruge til afkalkning af vaskemaskinen?

Undgå at bruge syreholdige madvarer til at afkalke. Syren i fx cola kan bruges til at fjerne kalk, men du får også de andre ingredienser som sukker med, og det er føde for bakterier.

Hvad gør du, hvis du ikke kan fjerne kalk fra varmelegemet?

Varmelegemet er den del af vaskemaskinen, der hurtigst bliver slidt og går i stykker, men heldigvis er det en billig reservedel, der er nem og effektiv at skifte ud. En gammel maskine kan sandsynligvis klare sig i flere år med et nyt varmelegeme. 

Du kan selv skifte varmelegemet eller få hjælp af en montør. Om du kan skifte det selv, afhænger af, om du har snilde og viden om maskinen. Du kan spare en del penge ved at skifte varmelegemet selv. Hvis du ikke har erfaring med at skifte dele i maskiner, er det en god idé at søge professionel hjælp.