Vedligehold og spar penge og ressourcer

De fleste af os gør det alt for sjældent, men ofrer du bare lidt tid på indimellem at vedligeholde dine hårde hvidevarer, kan du spare både penge og besvær.

Det koster ikke at pleje køleskab, opvaske- og vaskemaskine, fryser og tørretumbler. Vedligehold forlænger levetiden på dine maskiner, og det er en stor gevinst for miljøet, da nyproduktion belaster miljøet.  

Vedligehold sikrer også dine rettigheder i reklamationsperioden. Derfor er det en god idé altid at læse brugsanvisningen, der følger med apparatet, for her er ofte gode råd at hente, når du skal vedligeholde dit husholdningsapparat.

Dårligt vedligehold giver højere energiforbrug

Der er ikke lavet præcise beregninger på, hvor meget du kan spare om året i energi ved at vedligeholde dine hårde hvidevarer. Men det kan være helt op til 300 kr. om året på blot et køle-/fryseskab, hvis det er omkring eller over 10 år gammelt.

Et nyt kombiskab afrimer sig selv, men et ældre gør ikke. Et 10-15 år gammelt køle-/fryseskab bruger godt 4-500 kilowatttimer om året, hvilket i runde tal svarer til 2.270-2.840 kr. (kWh-pris 5,68 kr., august 2022). Det vurderes, at et dårligt vedligeholdt køle-/fryseskab bruger cirka 20-25 procent mere energi. Det vil sige, at du kan spare mellem 450 og 710 kr. ved at vedligeholde det.

Jo mere rim der er i en fryser, jo mere strøm bruger den. En tommelfingerregel siger, at når der er ca. 2 mm rim i en fryser, stiger fryseren en energiklasse – fx fra A til B, og det betyder, at den vil bruge ca. 20 procent mere energi.

Har du en variabel elpris, kan du udregne prisen ved at indsætte den aktuelle pris. 

Afrim fryseren to gange om året

Det anbefales, at du afrimer din fryser mindst to gange om året og gerne fire. Derudover skal du bl.a. også tjekke tætningslisten, der holder fryseren eller køleskabet lukket. Hvis den holder op med at sørge for det sugetræk, der normalt kommer, når du lukker døren, så er skabet utæt og bruger langt mere energi for at kompensere.

Du kan evt. købe eller låne et såkaldt sparometer for at se, hvor meget strøm dit køleskab, fryser, eller køle-/fryseskab bruger og så sammenligne med specifikationerne for apparatet. I et køleskab står det som regel indeni på en lille plade i venstre side.

Vaskemaskiner går til på grund af manglende afkalkning

95 procent af de defekter, som husholdningsproducenterne ser på vaskemaskiner, skyldes ødelagte varmelegemer på grund af manglende afkalkning.

Det er en ærgerlig defekt, da den kan undgås. Det er dyrt at få en montør ud for at reparere maskinen, som heller ikke har vasket optimalt i mellemtiden. Et tilkalket varmelegeme får vaskemaskinen til at bruge mere energi, fordi den så tager længere tid om at varme vandet op.

Derfor er det en god idé at sørge for, at varmelegemer i både vaskemaskine og opvaskemaskine holdes afkalket.

Sådan vedligeholder du dine hårde hvidevarer

Vedligehold af køleskab

 • Afstøv eller støvsug køleribber og evt. tilgængelig kompressor på bagsiden af køleskabet.
 • Rengør tætningslisten med jævne mellemrum. Tjek, om den er tæt ved at sætte et stykke papir fast i døren og se, om du kan trække den ud. Hvis det er let at gøre, lækker køleskabet luft, og så skal tætningslisten skiftes.
 • Hold afløbsåbningen i bagvæggen ren, så fugten kan løbe ud. Rens den med en vatpind eller piberenser.

Vedligehold af fryser

 • Støv af bagpå.
 • Er din fryser ikke selvafrimende (typisk med betegnelsen ’NoFrost’), bør den ca. afrimes 1-2 gange om året, eller når der er mere end 5 mm rim på overfladerne.
 • Rengør og tjek, om tætningslisten på lågen slutter tæt ved at sætte et stykke papir i klemme. Hvis det falder på gulvet, lukker lågen ikke godt nok.

Vedligehold af vaskemaskine

 • Doser dit vaskemiddel korrekt efter hårdheden af vandet.
 • Rengør sæbeskuffen jævnligt, så maskinen kan tage den korrekte mængde vaskemiddel ind.
 • Brug afkalkningstabletter, eller vask ved høj temperatur en gang om måneden.
 • Tøm trevlesien med jævne mellemrum.
 • Rens filtrene ved tilløbsslangerne en gang om året for at undgå tilstopning, og at maskinen bliver langsom til at tage vand ind.

Vedligehold af tørretumbler

 • Rens fnugfilteret efter hver tørring.
 • Tjek aftræksslangen for fnug og fnuller med jævne mellemrum.
 • Har du en kondenstumbler, så rens kondensatoren efter behov, dog mindst 3-4 gange om året.

Vedligehold af opvaskemaskine

 • Brug afkalkningstablet en gang om måneden.
 • Rens ofte grovfiltret.
 • Tjek, at dysserne i spulearmene ikke er blokerede, ellers rens dem.