Vedligehold og spar penge

De fleste af os, gør det alt for sjældent, men ofrer du bare lidt tid på ind i mellem at vedligeholde dine hårde hvidevarer, kan du spare både penge og besvær. For det koster ikke at pleje køleskab, opvaske- og vaskemaskine, fryser og tørretumbler.

Samtidig er det en stor gevinst for miljøet, hvis dine hvidevarer holder længere, da du dermed undgår at skulle købe nyt, for ny-produktion belaster miljøet meget.

Dårligt vedligehold giver højere energiforbrug

Der er ikke lavet præcise beregninger på, hvor meget du kan spare om året i energi ved at vedligeholde dine hårde hvidevarer. Men det kan være helt op til 400 kr. om året på blot et køle-/fryseskab, hvis det er omkring eller over 10 år gammelt.

Et nyt kombiskab afrimer sig selv, men et gammelt gør ikke. Det bruger godt 800 kilowatttimer om året, hvilket i runde tal svarer til 1.600 kr. Det vurderes, at et dårligt vedligeholdt køle-/fryseskab bruger cirka 20-25 procent mere energi. Det vil sige, at du kan spare mellem 300 og 400 kr. ved at vedligeholde det.

Jo mere rim der er i en fryser, jo mere strøm bruger den. En tommelfingerregel siger, at når, der er ca. 2 mm rim i en fryser, stiger fryseren en energiklasse – fx fra A++ til A+, og det betyder, at den vil bruge ca. 20 % mere energi.

Afrim fryseren 2 gange om året

Det anbefales, at du afrimer din fryser mindst 2 gange om året og gerne 4. Derudover skal du bl.a. også tjekke tætningslisten, der holder fryseren eller køleskabet lukket. Hvis den holder op med at sørge for det sugetræk, der normalt kommer, når du lukker døren, så er skabet utæt og bruger langt mere energi for at kompensere.

Du kan evt. købe eller låne et såkaldt sparometer for at se, hvor meget strøm dit køleskab, fryser, eller køle-/fryseskab bruger og så sammenligne med specifikationerne for apparatet. I et køleskab står det som regel indeni på en lille plade i venstre side.

Vedligehold forlænger levetid

Vedligehold sikrer også dine rettigheder i reklamationsperioden. Derfor er det en god idé altid at læse brugsanvisningen, der følger med apparatet, for her er ofte gode råd at hente, når du skal vedligeholde dit husholdningsapparat.

Vaskemaskiner går til på grund af manglende afkalkning

95 procent af de defekter, som husholdningsproducenterne ser på vaskemaskiner, skyldes ødelagte varmelegemer på grund af manglende afkalkning.

Det er dumt, for udover ærgrelsen er det dyrt at få en montør ud, og maskinen har så heller ikke vasket optimalt i mellemtiden.

Derfor er det vigtigt at sørge for, at varmelegemer i både vaskemaskine og opvaskemaskine holdes afkalket. Også fordi et tilkalket varmelegeme får vaskemaskinen til at bruge mere energi, fordi den så tager længere tid om at varme vandet op.

Sådan vedligeholder du dine hårde hvidevarer

Køleskab:

 • Afstøv eller støvsug køleribber og evt. tilgængelig kompressor på bagsiden på bagsiden af køleskabet.
 • Rengør tætningslisten med jævne mellemrum. Tjek, om den er tæt ved at sætte en pengeseddel fast i døren og se, om du kan trække den ud. Hvis det er let at gøre, lækker køleskabet luft, og så skal tætningslisten skiftes.
 • Hold afløbsåbningen i bagvæggen ren, så fugten kan løbe ud. Rens den med en vatpind eller piberenser.

Fryser:

 • Afstøv bag på.
 • Er din fryser ikke selvafrimende (typisk med betegnelsen ’NoFrost’), bør den ca. afrimes 1-2 gange om året, eller når der er mere end 5 mm rim på overfladerne.
 • Rengør og tjek, om tætningslisten på lågen slutter tæt ved at sætte et stykke papir i klemme. Hvis det falder på gulvet, lukker lågen ikke godt nok.

Vaskemaskine:

 • Doser dit vaskemiddel korrekt efter hårdheden af vandet.
 • Rengør sæbeskuffen jævnligt, så maskinen kan tage den korrekte mængde vaskemiddel ind.
 • Brug afkalkningstabletter eller vask ved høj temperatur en gang om måneden.
 • Tøm trevlesien med jævne mellemrum.
 • Rens filtrene ved tilløbsslangerne en gang om året for at undgå tilstopning, og at maskinen bliver langsom til at tage vand ind.

Tørretumbler:

 • Rens fnugfilteret efter hver tørring.
 • Tjek aftræksslangen for fnug og fnuller med jævne mellemrum.
 • Har du en kondenstumbler, så rens kondensatoren efter behov, dog mindst 3-4 gange om året.

Opvaskemaskine:

 • Brug afkalkningstablet en gang om måneden.
 • Rens ofte grovfiltret.
 • Tjek, at dysserne i spulearmene ikke er blokerede, ellers rens dem.