Hvorfor bør du afkalke opvaskemaskinen?

Opvaskemaskiner tilkalker med det hårde vand, vi har i stort set hele Danmark, og det resulterer i, at de bliver mindre effektive.

For hver gang du bruger din opvaskemaskine, aflejrer kalken sig på varmelegemet, og jo tykkere lag kalk der er, jo mindre varme kommer der ud af legemet. Det betyder, at varmelegemet skal arbejde mere og bruge mere energi, og derfor er der også større risiko for, at det brænder sammen.  

Hvis du ikke afkalker din opvaskemaskine, vil du få kalkrester på dine glas. I kalkens ru og sandpapiragtige overflade kan der sætte sig mikroorganismer og snavs. Tilkalkede glas bliver helt rene, hvis du vasker dem ved 60-80 grader, men mikroorganismerne har lettere ved at sætte sig fast, når du sætter glasset på plads eller bruger det.

Hvor ofte bør opvaskemaskinen afkalkes?

Flere moderne opvaskemaskiner har et indbygget afkalkningsanlæg. Hvis det indstilles til den hårdhed, vandet i din bolig har, vil det normalt kun være nødvendigt løbende at fylde filtersalt i saltrummet på din opvaskemaskine for at klare kalken. Og dermed er det altså ikke nødvendigt at afkalke opvaskemaskinen på anden vis.

Flere opvasketabs - 3-i-1-tabs, 5-i-1-tabs. 7-i-1-tabs osv. - indeholder bl.a. afkalkningsfunktion, og det kan også være nok til, at du ikke skal afkalke opvaskemaskinen.

Tjek altid din opvaskemaskines brugsanvisning

Ved andre opvaskemaskiner er du også langt med vedligehold af din opvaskemaskine, hvis du løbende fylder filtersalt i saltrummet eller bruger de nævnte opvasketabs. Salt medfører, at kalk ikke sætter sig så hurtigt. Maskinen er forudindstillet til at tage en vis mængde salt, så hvis dit vand er hårdere end forventet, kan du risikere, at maskinen kalker til.

Hvis du bruger salt i opvaskemaskinen, behøver du kun at afkalke en gang om året. Hvis du ikke bruger salt, bør du afkalke hver tredje måned. Hvis vandet er særligt hårdt, hvor du bor, er det en god idé at afkalke to gange om året, hvis du bruger salt, eller hver anden måned, hvis du ikke gør.

Se GEUS’ Danmarkskort over vandets hårdhed i forskellige kommuner

Hvilket afkalkningsmiddel skal du bruge?

Hvis det er nødvendigt at afkalke din opvaskemaskine, skal du igen starte med at kigge i brugsanvisningen til din opvaskemaskine. Her kan du læse, hvilket afkalkningsmiddel producenten anbefaler.

Samtidigt er det godt at være opmærksom på, hvordan din maskine er bygget. Nogle dele er mere sårbare overfor syre, og du kan risikere at slide på dem ved at bruge for hård syre. Vælg et afkalkningsmiddel, der er skånsomt over for maskinens materialer.

Du kan købe specialprodukter, der er lavet specifikt til afkalkning af opvaskemaskiner, fx afkalkningstabs. Hvis du søger efter afkalkningsmiddel til opvaskemaskinen, kan du finde de forskellige produkter.

Så længe du har en syre, kan du fjerne kalk, og der findes mange forskellige produkter på markedet. Et af de syreprodukter, du kan bruge, er citronsyre. En afkalkning med citronsyre fjerner kalk i maskinen og på varmelegemet. Vær opmærksom på, at bruge den rigtige citronsyre til opvaskemaskinen. Det er angivet på citronsyrens beholder, hvilken maskine det er beregnet til.

Før i tiden blev hexafosfat og andre fosfater solgt som et mirakelmiddel mod kalk, men de virker ikke bedre end andre produkter, og de har den bagside, at de ikke er så gode for grundvandet. Brug et andet middel, hvis du har mulighed for det.

Hvordan afkalker du opvaskemaskinen?

Hæld afkalkningsmidlet direkte i sæbebeholderen, og kør et almindeligt opvaskeprogram igennem. 

Har du glas med kalkpletter på, kan du sætte dem i maskinen, mens den afkalker – stadig uden opvaskemiddel. På den måde slipper du af med de værste kalkaflejringer på glassene. 

Doseringen er typisk omkring 100 gram til fem liter vand, men tjek for en sikkerheds skyld anvisningen på beholderen og brugsanvisningen.

Hvad bør du ikke bruge til afkalkning af opvaskemaskinen?

Undgå at bruge syreholdige madvarer til at afkalke. Syren i fx cola kan bruges til at fjerne kalk, men du får også de andre ingredienser som sukker med, og det er føde for bakterier. 

Hvad gør du, hvis du ikke kan fjerne kalk fra varmelegemet?

En opvaskemaskine kan have flere varmelegemer, og de er lidt vanskelige at skifte, da de ofte er svære at komme til, sammenlignet med varmelegemer i andre hårde hvidevarer. Derfor er det en god idé at søge professionel hjælp, hvis du skal skifte varmelegemet i din opvaskemaskine.