Med de stigende elpriser er du måske begyndt at interessere dig mere for, hvad du betaler for den strøm, du bruger dagligt til vaskemaskine, computere, opvaskemaskine, elbil osv. Elprisen er nemlig steget markant, og det kan mærkes i langt de fleste husholdninger. 

Som udgangspunkt afhænger din elpris af, hvilken type aftale du har med dit elselskab. Langt de fleste selskaber har indtil videre tilbudt to typer af aftaler:

 1. En fastprisaftale, hvor du låser elprisen fast i en længere periode – fx en måned, et kvartal eller et halvt år. Jo længere tid, du vil binde dig for, jo billigere vil prisen typisk være. 
 2. En variabel prisaftale, også kaldet flexafregning, hvor du typisk betaler dags- eller timepris for el.

Uanset om du har en fast eller variabel pris, betaler du en nettarif for transport af strøm til din bolig. En række netselskaber har indført en ny prismodel fra 1. januar 2023, der betyder, at det bliver markant dyrere at bruge strøm i tidsrummet 17-21 i vinterhalvåret, fordi afgiften for transport af strøm er høj på dette tidspunkt. I sommerhalvåret er det også dyrest i samme tidsrum, men her er afgiften halvt så stor som i vinterhalvåret. 

Er fastpris på el en god aftale?

Der er fordele og ulemper ved begge typer af aftaler.

Vælger du en fastprisaftale, køber du dig så at sige ind i en forsikring, hvor du fastsætter og kender din økonomi i en længere periode ad gangen. Det kan give dig noget ro i maven, hvor du heller ikke behøver at bekymre dig om, hvorvidt du bruger for meget strøm – især, hvis du mener, at prisen på el bare fortsætter med at stige kraftigt.

Omvendt risikerer du at låse dig fast på en unødig høj pris, fordi priserne er så høje lige nu, og det er svært at spå om, hvorvidt en given pris er en god pris på den lange bane. På den måde risikerer du, at du over en periode har betalt en del mere for din strøm, fordi markedsprisen ellers er faldet.

Flere selskaber tilbyder dog fastprisaftaler, som du kan trække dig ud af med en måneds varsel. Så hvis elpriserne falder kraftigt, har du mulighed for at få en ny og bedre aftale.

Bør jeg vælge variabel elpris?

Vælger du en variabel prisaftale, har du mulighed for at udnytte, når elprisen er lavest. Hvis du har dagsafregning, vil prisen typisk være lavere end ved fastpris, fordi du følger markedsprisen. Langt de fleste flexafregninger er dog timebaserede, og her kan du sørge for at lægge dit forbrug, når prisen er lavest i løbet af døgnet.

Elpriser kan være dyre og billige på forskellige tider af døgnet, og den bedste måde at finde ud af prisen på er dagligt at tjekke elprisen. Det kan du gøre via dit elselskabs hjemmeside eller en app, der viser, hvad elprisen er time for time et døgn eller halvandet frem.

Som tommelfingerregel koster el normalt mest fra kl. 17-21 og er billigere/billigst:

 • Mellem kl. 11-14 og kl. 01-04.
 • I weekenden, særligt søndag.
 • Om natten om vinteren.
 • Om dagen om sommeren. 

Hvis du har mulighed for at skubbe noget af dit forbrug til fx tøjvask, opladning af elbil osv. til de billigste tidspunkter, er der penge at spare.

Ulempen ved variabel pris er netop, at den svinger meget. Så du er også udsat for, at din elpris kan ryge over, hvad det vil koste med en fastprisaftale. Samtidig kræver det, at du løbende holder øje med elpriserne, så du kan udnytte de lave priser bedst muligt. Hvis du ikke tilpasser dit forbrug til prisen og fx lader din elbil op mellem kl. 17 og 21, vil du betale en del mere for dit forbrug, end hvad der ellers er muligt.

Er fastpris eller flexpris på el bedst til mig?

Hvilken type aftale er så den bedste for dig? Det afhænger meget af, hvem du er som person, og hvordan dit liv ellers er skruet sammen.

Herunder kan du få et par pointer at vælge ud fra.

Vælg fastprisaftale på el, hvis du…

 • Tror på, at elpriserne vil fortsætte med at stige.
 • Har brug for ro i maven over en længere periode, hvor du kender dit forbrug og din pris.
 • Ikke har lyst, tid eller overskud til at tjekke elpriserne løbende.
 • Bor alene i en lejlighed og fx ikke har et så stort forbrug hen over året.
 • Ikke har så mange knapper at skrue på i forhold til at ændre dine forbrugsvaner – fx, hvis du ikke har egen opvaskemaskine, vaskemaskine, elbil osv.

Vælg variabel prisaftale på el, hvis du…

 • Har det ok med, at priserne kan variere meget over tid.
 • Ofte vil tjekke elpriserne time for time og ændre på din forbrugsadfærd og fx vaske tøj på andre tidspunkter af døgnet end de fleste andre.
 • Af og til vil tjekke, hvilke elselskaber der har den bedste aftale.
 • Bor med din familie i et større hus med et stort elforbrug – fx, hvis I har elbil, varmepumpe osv.

Videncentret Bolius har testet den offentligt finansierede elpris.dk og må konstatere, at pris-sammenligningen mellem de enkelte selskaber ikke er retvisende.

En alternativ mulighed er strømligning.dk, som er et privat drevet open source-projekt med input fra brugerne.

En stikprøvetest foretaget af Videncentret Bolius viser, at strømligning.dk giver et retvisende billede af prisforskellene mellem de enkelte selskaber.