Med cirka 40 elselskaber (el-leverandører/el-handelsselskaber) på markedet og uigennemskuelige priser og gebyrer på selskabernes hjemmesider, er svært at for den enkelte forbruger at finde frem til det billigste selskab og drible uden om de dyreste. 

Videncentret Bolius har tidligere henvist til den offentligt finansierede prisportal, elpris.dk. Men efter, at vi har testet elpris.dk, må vi konstatere, at prissammenligningen mellem de enkelte selskaber ikke er retvisende.  

En alternativ mulighed er derfor strømligning.dk, som er et privat drevet open source-projekt med input fra brugerne. En stikprøvetest foretaget af Videncentret Bolius viser, at strømligning.dk giver et retvisende billede af prisforskellene mellem de enkelte selskaber.

Få et overblik over de aktuelle spotpriser på el

Strømligning.dk giver på indgangssiden et overblik over de aktuelle spotpriser på el. Spotpriserne stammer fra Nordpool, som er en el-børs med priser time for time.  

Priserne på Nordpool er den pris, som elselskaberne betaler for den strøm, som de sender videre ud til forbrugerne. I priserne er der ikke inkluderet transportafgifter, elafgift og en eventuel fortjeneste til elselskabet. 

Inden du kan komme frem til sammenligningen mellem de enkelte selskaber, skal du have foretaget nogle valg på websiden.  

Først skal du vælge, om du bor øst eller vest for Storebælt. Dernæst skal du afgøre, om du vil have priser med eller uden elafgift og moms. Det vil være mest oplagt at sætte flueben ved de to valgmuligheder, fordi det afspejler den pris, du normalt betaler. 

Som tredje punkt vælger du netselskab. Ofte er selskabet anført på regningen, men du kan også finde et kort over netselskaberne her. Som sidste punkt vælger du ”spotpris”, hvilket angiver, at du ønsker afregning efter de aktuelle timepriser – den såkaldte ”flex-afregning”. 

Find det billigste elselskab

For at komme frem til listen med selskaber rangeret efter pris, klikker du på ”Sammenlign” øverst i venstre hjørne af skærmbilledet. 

Du vælger nu dit forbrug øverst i skærmbilledet. Indtil videre kan du kun vælge faste størrelser. Du kan tjekke dit normale elforbrug på din elregning. 

Vælger du et årsforbrug på 4.000 kWh, dukker der nu en liste frem med elselskaber rangeret med det billigste selskab øverst og det dyreste nederst. 

Den liste, som vi fandt, viser, at en aftale med Vindstød gennem Elforbundet.dk koster 32 kr. årligt. Beløbet dækker over fire gebyrer a 10 kr. for at betale regningen gennem Betalingsservice. 

Dyreste selskab er Modstrøm, der med sit ”Grundprodukt” forlanger 1.605,92 kr. for at levere præcis den samme ydelse. Alle priser i sammenligningen er ekskl. moms 

I prissammenligningen bør du være opmærksom på en rød advarselstrekant med et udråbstegn ud for nogle selskaber. Trekanten indikerer, at det ikke har været muligt for strømligning.dk at indhente alle priser og gebyrer. 

Glem alt om elpriser på elselskabers hjemmesider

Når elselskaberne på deres hjemmesider oplyser om deres priser, benytter de typisk en elpris, som de selv vælger. Problemet med elpriser er blot, at de svinger fra dag til dag, og der ikke foreligger nogle faste retningslinjer for, hvilket pris de skal vælge. 

Ifølge Christian Reinholdt benytter nogle selskaber sig af denne mulighed for at kommer øverst i prissammenligningen, selvom de objektivt set måtte være blandt de dyreste selskaber. Det gælder bl.a. Grøn El-forsyning og Velkommen. 

Som forbruger gælder det derfor om at ignorere de elpriser, som selskaberne fremlægger. I stedet bør du fokusere på, hvad elselskabet forlanger for af sælge strømmen til dig. Og det vil i ovennævnte eksempler sige henholdsvis 32 og 1.606 kr. for levering af strøm i år. 

Gebyrer på el opfattes som en forretningshemmelighed

Da man ikke kan sammenligne de forskellige selskaber på deres elpriser, er der kun én mulighed tilbage for at finde det billigste selskab. Og det er ved at se på, hvad elselskabet forlanger i gebyrer for at levere strøm til dig. 

Udfordringen for forbrugerne er dog stadig, at mange elselskaber betragter deres gebyrer som en forretningshemmelighed. Det gælder i særlig grad det såkaldte ”spottillæg”, som er selskabernes direkte fortjeneste på at sælge strømmen videre til dig.  

Og netop den forståelse af elmarkedet undrer Christian Reinholdt. 

- Jeg har svært ved at forstå, hvordan el-leverandørerne kan sælge en service og lade prisen på denne service være en hemmelighed, siger han med henvisning til spottillægget. 

Christian Reinholdt hæfter sig også ved, at elselskaberne typisk skriver på deres hjemmeside, at elprisen følger markedsprisen eller indkøbsprisen. Men det er et udsagn, der skal tages med et gran salt. 

- Når el-leverandørerne skriver, at elprisen følger markedsprisen, så forventer du en afregning en til en. Det vil sige, at hvis Nordpools spotpris udgør 2 kr., så betaler du også 2 kr. for strømmen. Men sådan fungerer systemet ikke, konstaterer han. 

Et broget marked – men lidt penge at spare

Som udgangspunkt skal du passe meget på med at acceptere en el-aftale fra et selskab, der enten kontakter dig via telefonen eller gennem en bod i indkøbscentret.  

Der er typisk tale om forholdsvis nye selskaber, der har fundet en lukrativ forretningsmodel. Det sidste fremgår i hvert fald med al tydelighed af selskabernes regnskaber. 

Er du kunde i et af de forbrugerejede selskaber som fx Andel Energi, Energi Fyn eller Jysk Energi, bliver du næppe udsat for rakethøje gebyrer. På den anden side får du heller ikke den billigste løsning, fremgår det af Videncentret Bolius´ undersøgelse af markedet. 

Ved et elforbrug på 4.000 kWh årligt koster levering af strømmen typisk mellem 300 og 500 kr. årligt i gebyrer hos de forbrugerejede selskaber. I den helt billige ende af skalaen er Vindstød og Bornholms Energi, hvor sidstnævnte forlanger et årligt gebyr på 150 kr.  

Netselskab og elselskab – hvem tager sig af hvad?

Netselskaberne sørger for transport af strømmen frem til de enkelte husstande. Selskaberne (fx Radius, Cerius og N1) er under offentligt tilsyn, da de har monopol på drift af ledningsnettet. Alle takster og gebyrer skal derfor godkendes af Energistyrelsen. Det er din bopæl, der bestemmer, hvilket netselskab, du er knyttet til 

Elselskaberne – ofte benævnt som el-leverandører eller elhandelsselskaber - skal ikke have gebyrer eller takster godkendt, da de opererer på et frit marked. Selskaberne er i lighed med andre virksomheder underlagt reglerne om markedsføring og aftaleloven. Der er frit valg blandt alle landets cirka 40 elselskaber – uanset om selskabet måtte hedde Bornholms Energi eller lignende, 

Elselskabernes indtægter strammer fra et tillæg til Spotprisen, månedlige abonnementer og/eller andre gebyrer. Tillægget til spotprisen udgør ifølge Forsyningstilsynets prisstatistik for 2020 i gennemsnit 12 øre pr. kWh.  

I Videncentret Bolius´ aktuelle undersøgelse fra november 2022 varierer spottillægget mellem 0 og 32,5 øre. 

Det vil sige, at hvis Nordpools (officiel børs, der fastlægger prisen på el time for time) spotpris udgør 85 øre, lægger elselskabet op til 32,5 øre over i prisen.