Elmarkedet kan virke som en jungle. Der er mange forskellige gebyrer, tillæg og priser at tage hensyn til. Hos nogle elselskaber er prisen på deres service uigennemskuelig, og det er endnu ikke altid kutyme for selskaberne at oplyse kunderne, hvis selskabet ændrer på sine gebyrer.

Derfor er det nødvendigt at være på vagt, hvis du vil vælge et nyt elselskab. I det efterfølgende kan du læse mere om, hvad du skal være særligt opmærksom på ved valg af et nyt elselskab.

Prøv i første omgang at undersøge, om du kan finde svar på alle dine spørgsmål på selskabets hjemmeside. Hvis ikke, kan du sende en e-mail med opklarende spørgsmål til selskabet som anført nederst i artiklen.

Abonnement eller spottillæg?

De enkelte selskaber henter deres indtægter hjem gennem enten et fast månedligt gebyr, et tillæg til spotprisen eller en kombination af disse to elementer. 

Vær opmærksom på, at den faste betaling – udover abonnementsprisen – også kan omfatte andre faste gebyrer. Det kan fx være et såkaldt nethåndteringsgebyr eller et gebyr for at betale med betalingsservice.

Hovedreglen er, at hvis du har et lille elforbrug på fx 1.200 kWh årligt, bør du gå efter selskaber med de laveste faste udgifter årligt.

Har du et højt elforbrug på fx 5.000 kWh årligt, spiller de faste udgifter ikke så stor en rolle. I stedet bør du gå efter selskaber med et lille eller intet tillæg til spotprisen.

Pas på sammenligningstjenester af elselskaber

Der findes en række portaler, der sammenligner priserne for forskellige elselskaber. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke altid får det fulde billede hos disse portaler. 

Der har fx været kritik af elpris.dk for vildledende oplysninger om de billigste og dyreste selskaber. Du er derfor bedst tjent med at bruge portalen som en indledende research.

Der eksisterer også en række andre prisportaler, der tilsyneladende tilbyder forbrugerne en vej til det billigste selskab. Men også oplysninger fra en række af disse sammenligningstjenester bør du tage med et gran salt.

Ofte rummer portalerne kun de elselskaber, der har tilsluttet sig portalens betingelser og indvilliget i at betale et vist beløb pr. kundekontakt. Den efterfølgende kontakt foregår pr. telefon med en sælger. 

Som hovedregel bør du undgå enhver aftale over telefonen, oplys ikke konto- eller cpr-nummer og forlang at få et skriftligt tilbud på mail med alle prisoplysninger. Erfaringen har nemlig vist, at ikke alle sælgere er lige omhyggelige med at oplyse alle gebyrer over for kunden.

En undtagelse blandt prisportalerne er strømligning.dk, der drives som et nonprofit-foretagende med input fra en række brugere. Videncentret Bolius har testet portalen, hvis resultater i store træk stemmer overens med vores egen undersøgelse af markedet.

Undgå bindingsperiode af dit elabonnement

De fleste selskaber har ingen binding, men en række elselskaber har en bindingsperiode på seks måneder. Skifter du el-leverandør, inden bindingsperioden er udløbet, koster det et gebyr, som er set op til 1.200 kr.  

Bindingsperiode optræder især i de situationer, hvor du som ny kunde modtager en bonus eller velkomstpræmie. I sagens natur er der ikke andre end dig til at betale for præmien gennem abonnementer og gebyrer til elselskabet. 

Elselskabet vælger derfor at pålægge kunden en bindingsperiode på op til seks måneder for at få udgiften til ’præmien’ hjem gennem indtjeningen det første halve år.

Gebyr for skift af elselskab?

Nogle selskaber opererer med et gebyr, hvis kunden skifter selskab uden først at meddele det til sit aktuelle selskab. Skift af selskab foregår ellers automatisk, og den nye leverandør sørger for at meddele skiftet til den eksisterende leverandør. 

Gebyret for ikke personligt at meddele skiftet er set op til 450 kr. Andre selskaber beregner sig et gebyr for en slutopgørelse, når kunden er flyttet over til et anden selskab.

Gebyr for at betale regningen

Når du skal betale regningen fra selskabet, kan der vente en overraskelse i form af nye gebyrer. 

Betaler du regningen manuelt gennem din netbank, er der set betalingsgebyrer på op til 79 kr. kr. pr. regning, men normen er dog et gebyr på 40 til 50 kr.

Tilmelder du opkrævningen til BetalingsService, beregner elselskabet sig typisk et gebyr på mellem 5,75 og 10 kr. I mange tilfælde er det muligt at undgå gebyrer ved betaling gennem brug af dankort eller MobilePay.

Hvordan foregår afregningen?

De enkelte elselskaber har forskellige måder at afregne over for deres kunder. Et enkelt selskab afregner bagud på den måde, at kunden først betaler for sit forbrug efter månedens afslutning.

De resterende selskaber forlanger aconto-betaling for typisk tre måneder. En ulempe ved aconto-betaling er, at du ved skift af elselskab kan have et større tilgodehavdende hos det fraflyttede selskab.

Derudover kan aconto-betalingen været sat for højt, hvilket dræner husholdningen for likviditet. Endelig vil det typisk være sværere at gennemskue regningen ved aconto-betalinger.  

Pas på de kreative gebyrer

Nogle af de nyere selskaber på markedet er ganske kreative i udviklingen af nye gebyrer. Et af elselskaberne gemmer fx et gebyr, i form af et tillæg til transporttariffen, i bunden af en 109 sider lang pdf-fil. 

Et andet selskab har tidligere beregnet sig et ”nethåndteringsgebyr på 37 kr. månedligt, der senere blev erstattet af et frivilligt gebyr på 18 kr. om måneden.

Det skal du spørge nyt elselskab om, inden du flytter selskab

Hvis elselskabet ikke opgiver fyldestgørende prisoplysninger på hjemmesiden, er herunder en liste af spørgsmål, du kan undersøge: 

 • Hvad er jeres tillæg til spotprisen?
 • Varsler I over for kunderne en eventuel forhøjelse af spottillægget?
 • Videregiver I en eventuel rabat på transporttariffen til forbrugerne?
 • Hvor stort er jeres eventuelle tillæg til transporttariffen?
 • Hvad betaler jeg i net-håndteringsgebyr?
 • Hvad koster det at betale et opkrævningskort?
 • Hvad koster det at betale over BS?
 • Hvad koster det at betale via kort eller MobilePay?
 • Skal jeg betale forud eller bagud?
 • Hvor mange måneders aconto-betaling bliver der opkrævet for?
 • Hvor mange måneder går der før regnskabet gøres op?
 • Forlanger i gebyr ved uvarslet skift til nyt elselskab?
 • Hvad er jeres gebyr for slutafregning efter skift til nyt selskab?
 • Bliver mit eventuelle tilgodehavende automatisk udbetalt efter skifte til nyt selskab?
 • Hvad koster det at opsige aftalen inden for en bindingsperiode på seks måneder?
 • Påløber der yderligere gebyrer til min regning?

Hvis du ikke modtager et svar på din mail, bør du kraftigt overveje, om du ønsker at være kunde i et selskab, der nægter at oplyse prisen på deres produkt.

Hvad er et elselskab?

Et elselskab står for opkrævning af betaling for strømmen og sender stort set alle pengene videre til Nordpool, det lokale netselskab, Energinet og staten.  

Elselskabets betaling for denne service hentes hjem gennem gebyrer, spottillæg (tillæg til den officielle elpris) og abonnement. Langt fra alle elselskaber skilter med deres priser på hjemmesiden, og elpris.dk giver heller ikke fyldestgørende oplysninger om de reelle priser. 

Man kan sige, at elselskabet formidler dit køb af strøm på Nordpool og dermed leverer dig en service, som de skal have betaling for. Det vil sige, at det er prisen for denne service, som er det afgørende parameter for dig som forbruger.

Alle andre priser i form af spotprisen på el, afgifter og moms er ens for alle selskaber og kan derfor ikke ændres. 

I runde tal udgør den faste del af elregningen cirka 99 procent, mens elselskaberne beregner – sig mellem nul og én procent af elregningen som betaling for sin service.