Landets 26 elselskaber, der sælger strøm og udskriver el-regninger til dig, udgør en broget skare bestående af gamle og veletablerede energiselskaber og nye aktører, der ser området som et nyt forretningsområde.

Det er imidlertid svært at tjene penge på handel med strøm til private forbrugere – medmindre elselskabet har nogle kreative gebyrmodeller, som forbrugerne har svært ved at gennemskue.

Modstrøm ’gemmer’ gebyr på side 109

Et af de mere kreative selskaber er Modstrøm, som har været kritiseret i Jyllands-Posten for ikke automatisk at udbetale et resttilgodehavende til sine kunder.

Men selskabet har andre finurligheder i skuffen. I en 109 sider lang PDF-fil med alskens tariffer fra landets netselskaber, er der i bunden af dokumentet anført følgende sætning:

”Modstrøm tillægger 13,75 øre inkl. moms til netselskabernes transportomkostninger
Med introduktionen af tarifmodel 3.0 vil Modstrøm per 1. januar 2023 omlægge netadministrationstillægget således at det understøtter formålet med tarifmodellen. Tillægget omlægges således at nettariffen tillægges 20% dog maksimum 500 kr. pr. målepunkt og minimum gennemsnitligt 11 øre pr. kWh pr. måned”.

Du finder dokumentet på firmaets hjemmeside ved at klikke på ”Bliv kunde” og derefter scrolle helt ned i bunden af siden. Derefter kan du åbne dokumentet; ”Priser fra netselskaber der ikke følger DE Standardgebyrer samt priser på nettariffer og afgifter hos de forskellige netselskaber”.

Modstrøm: Vi er blandt de mest transparente selskaber

Adm. direktør i Modstrøm, Anders Millgaard, mener ikke, at selskabet ’putter’ med sine gebyrer selvom kunden først skal bladre igennem et 109 sider langt dokument for at finde gebyret som en lille note.

”Tillægget til tarifydelsen er på ingen måde skjult for forbrugeren. Det er en integreret del af rådgivningen i forbindelse med salget og fremgår af de kontrakter, som kunderne elektronisk godkender, ligesom det kan ses af tariflisten”.

”Når man bliver kunde hos Modstrøm, har man således høj grad af indsigt i, hvordan aftalen ser ud. Tillægget er en del af dialogen og er også vist tydeligt på hjemmesiden”, skriver han i en mail til Videncentret Bolius.

Forbrugerrådet Tænk: Svært forståeligt gebyr 

Forbrugerpolitisk rådgiver i Forbrugerrådet Tænk, Christian Sand er særdeles kritisk over for selskabets kommunikationsstrategi. For det første forstår han ikke helt, hvad selskabet mener, og for det andet skal den type af væsentlige ændringer kommunikeres direkte ud til kunderne.

– Den slag informationer skal være tydeligt og klart kommunikeret ud, både over for nye og eksisterende kunder, og det er ikke tilfældet her. Vi er meget kritiske over for, at selskabet kommunikerer den type af vigtige informationer ud i bunden af en 109 sider lang PDF-fil.

– Man kan ikke blot gemme et gebyr på sidste side i et langt dokument. Den type af adfærd fra nogle selskabers side vil vi gerne af med. Vi vil politisk arbejde for, at området bliver mere gennemsigtigt og dermed lettere at forstå for forbrugerne, siger han.

Ekstra dyr strøm i spidsbelastningen

Modstrøms kunder betaler i år 13,75 øre pr. kWh som tillæg til netselskabets transportomkostninger.

Fra 2023 ændres tillægget til at udgøre 20 procent af transportomkostningen. Finten er nu, at fra årsskiftet mere end fordobles transporttariffen hos en række netselskaber til cirka 2,00 kr. i tidsrummet 17-21.

Det vil sige, at Modstrøms kunder i 2023 skal betale ca. 40 øre ekstra pr. kWh forbrugt i tidsrummet 17-21. Den samlede ekstraregning for forbrug inkl. transporttariffen i dette tidsrum løber dermed op på cirka 2,40 kr. pr. kWh.

I vinterhalvåret er udgiften til det såkaldte ”netadministrationstillæg” på 40 øre cirka 400 kr. ved et forbrug på 2.300 kWh, viser en beregning fra Videncentret Bolius.

Netselskab og elselskab – hvem tager sig af hvad?

Netselskaberne sørger for transport af strømmen frem til de enkelte husstande. Selskaberne (fx Radius, Cerius og N1) er under offentligt tilsyn, da de har monopol på drift af ledningsnettet. Alle takster og gebyrer skal derfor godkendes af Energistyrelsen.

Elselskaberne skal ikke have nogle gebyrer eller takster godkendt, da de opererer på et frit marked. Selskaberne er i lighed med andre virksomheder underlagt reglerne om markedsføring og aftaleloven.

Elselskabernes indtægter strammer fra et tillæg til Spotprisen, månedlige abonnementer og andre gebyrer. Tillægget til spotprisen udgør ifølge Forsyningstilsynets prisstatistik for 2020 i gennemsnit 12 øre pr. kWh.

Det vil sige, at hvis Nordpools (officiel børs, der fastlægger prisen på el time for time) spotpris udgør 85 øre, lægger elselskabet 12 øre over i prisen (eksemplet er inkl. moms).

Dertil betaler forbrugere cirka 142 øre i transportafgifter og elafgift, så elprisen i eksemplet når op på 2,39 kr.