En gennemsnitsdansker bruger omkring 1.600 kilowatt-timer (kWh) strøm om året. Ifølge Energistyrelsen kan du dog godt skære dit forbrug ned til 1.000 kWh årligt, vel at mærke uden, at det går ud over komforten i hjemmet.

For skære ned skal du vide, hvor meget el du bruger, og hvad du bruger det på. Her kan du læse om tre forskellige måder, du kan bruge til at overvåge og forstå dit elforbrug.

Hvad er en kilowatt-time (kWh)?

kWh er den måleenhed, der bruges ved beregning af dit elforbrug.

Kilowatt-time kan også læses som ”1.000 watt i en time”. Hvis en elkedel har en effekt på 1.000 watt, forbruger den 1 kWh, hvis den står tændt i én time. Har et elektrisk apparat en effekt på 1 watt, skal det stå tændt i 1.000 timer (41,7 dage), før det har forbrugt 1 kWh.

Fjernaflæste elmålere kan tjekkes på nettet

Måske er du vant til, at der et par gange om året dumper et brev ned i postkassen med en besked i retning af, at ”nu er det tid til aflæser din elmåler”. Du åbner ind til måleren, noterer tallet og rapporterer det til dit elselskab. Et stykke tid senere får du et nyt brev, hvor du kan se, hvad husstandens elforbrug rent faktisk har været den seneste faktureringsperiode.

Den rutine skal lægges graven senest i 2021. Folketinget besluttede nemlig tilbage i 2013, at alle danske husstande senest ved udgangen af 2020 skal være udstyret med elmålere, der kan fjernaflæses. 

At en elmåler kan fjernaflæses vil sige, at du netop ikke skal ud at se på måleren for at registrere, hvor meget el, du har brugt i en given periode. Måleren er forbundet til elselskabet, som den sender data direkte til. Det er et krav til de fjernaflæste elmålere, at de skal kunne registrere strømforbruget minimum hvert 15. minut, står der i bekendtgørelsen.

Mange boligejere har allerede en fjernaflæst måler i husstanden. Er du en af dem, kan du få en oversigt over dit daglige elforbrug, der har en ret høj detaljegrad. 

Standby-forbrug er et andet eksempel på, hvad en detaljeret oversigt over dit elforbrug kan bruges til. Når husstanden sover om natten, og ingen lamper, fjernsyn eller andet er tændt, er det kun dine apparater på standby, der bruger strøm (ud over køleskab og fryser, pumper i varmeanlægget og lignende, som selvfølgelig skal trækkes fra). 

Det kan du bruge til at vurdere, om dit standby-forbrug er acceptabelt, eller om der er grund til at lave ændringer – fx ved at købe elspareskinner.

Tjek på dit elselskabs hjemmeside, hvilke muligheder du har for at følge med i dit elforbrug.

Energieffektive apparater

Du bør gå efter apparater med højst mulig effektivitet, når du køber nyt. 

Jo mere energieffektivt et apparat er, jo bedre udnyttes den energi, der kommer ind i apparatet. Det vil sige, at der er mindre energispild.

Du kan finde frem til et apparats energieffektivitet ved at se på Energimærket, som du kan læse mere om her.

Overvåg elforbruget på mobilen

Bliver det for besværligt at tænde for computeren, når du vil se, hvor meget strøm, du bruger, tilbyder flere elselskaber et alternativ.

Flere elselskaber har nemlig udviklet en app til smartphones, som gør det muligt at dykke ned i dit elforbrug, når det passer dig. Fx har EnergiFyn lavet en app, der både findes til iOS (iPhone) og Android. Den gør det muligt for dig at følge med i dit forbrug på timebasis, uanset om du sidder i toget eller på terrassen. 

Mange andre elselskaber giver dig også denne mulighed, eksempelvis Dong Energy og SEAS-NVE.

Du kan finde ud af, om dit elselskab tilbyder en app, på selskabets hjemmeside. Hvis du skal bruge en app til at overvåge dit elforbrug time for time, kræver det, at du har en elmåler, der kan fjernaflæses.

Du kan også hente en app, hvor du kan holde øje med dit forbrug, fx Barry.

Hvor meget svinger prisen på el?

Der står ofte en pris for en kWh på din elregning. Det er det beløb, du betaler til elselskabet, og det er en gennemsnitspris. 

Faktisk går prisen på el op og ned flere gange dagligt. El bliver handlet, som var det stål, guld eller en anden råvare. Prisen er afhængig af en lang række faktorer, bl.a. prisen på kul, hvor meget det blæser, og hvor stor efterspørgslen er.

Du kan følge med i prisudviklingen på timebasis på Nord Pools hjemmeside. Nord Pool er den børs, hvor der handles med el. Det er altså det sted, hvor elselskaberne køber den el, de sælger videre til dig som forbruger.

elpris.dk kan du sammenligne de forskellige elselskabers priser på strøm.

Du kan også læse mere i Forsyningstilsynets Elprisstatistik

Gennemgå huset med en energimåler

Du kan også bruge en såkaldt energimåler til at finde ud af, hvor meget strøm dine elektriske apparater rent faktisk bruger. 

Det er et simpelt apparat, som du sætter ind mellem stikkontakten og det elektriske apparat, du vil se forbruget for.

Det er en mere lavpraktisk måde at overvåge dit forbrug på, men til gengæld kan du gøre det, uanset om du har en fjernaflæst måler eller ej. 

Desuden kan det være en stor fordel at tjekke efter med en energimåler, hvis du har mistanke om, at et eller flere specifikke apparater bruger mere strøm, end de egentlig burde. 

Det er også et godt redskab, hvis du vil finde ud af, hvor meget det koster dig at have et apparat stående på standby. 

Du kan nemlig indtaste den pris, du betaler for en kilowatt-time, og så regner energimåleren ud, hvor meget du skal betale årligt, hvis apparatet står på standby konstant.

Energimåleren kan også indstilles, så du kan måle et apparatets forbrug over en dag, syv dage eller en måned.

Se fagekspert i Videncentret Bolius Tue Patursson vise, hvordan du bruger en energimåler, i videoen herunder.

Du kan købe din egen energimåler i forskellige udgaver, men i mange tilfælde kan du også låne en gennem dit elselskab eller på biblioteket. Tjek dit elselskabs hjemmeside for at se, om det er en mulighed for dig.