Det er svært for forbrugere at gennemskue elregningen, men det er stort set umuligt selv at finde det billigste elselskab ud fra selskabernes hjemmesider.  

Derfor har Forsyningsstyrelsen oprettet hjemmesiden elpris.dk, som skulle gøre det lettere for forbrugerne at sammenligne de enkelte selskaber priser og gebyrer. 

El-leverandørerne står selv for at indberette priser til elpris.dk, hvilket ifølge branchekilder frister nogle leverandører til at spekulere i at nå højest op på listen. Og kontrollen fra Forsyningstilsynet er kun sporadisk og ikke en systematisk kontrol af samtlige indberetninger.

Elpris.dk opgørelse

Elpris.dk - rangordning efter pris

Pris for levering af 1.800 kWh årligt i kr. (Bolius´ opgørelse)

1) Den glade eltavle

Ingen pris

2) Energidrift

798

3) Grøn El-Forsyning

827

4) Grøn El-Forsyning

827

5) Netto Power

225

6) Netto Power

225

7) Velkommen

338

8) Jysk Energi

298

9) Energi Fyn

252

10) Energi Fyn

252

Bolius opgørelse

Bolius' - rangordning efter pris

Bolius - pris for levering af 1.800 kWh årligt i kr.

1) Vindstød A/S

11

2) Bornholms Energi

150

3) Natur-Energi

178

4) NettoPower

225

5) OK

238

6) Energi Fyn

252

7) goenergi A/S

270

8) Energi Viborg

292

9) Jysk Energi

298

10) Nef Strøm A/S

300

Note: Priser angiver selskabets gebyrer for levering af el i et år. Alle gebyrer omhandler en aftale med timeafregning - den såkaldte flexpris. Oven i gebyrerne skal lægges prisen for den rå el og afgifter, hvilket er ens for alle selskaber. Rangordning hos elpris.dk er indhentet den 7. dec. 2022.
Data fra Videncentret Bolius´ undersøgelse er indhentet primo december 2022. I nogle tilfælde er spottillægget beregnet ved at fratrække selskabets aktuelle elpris fra Nordpools spotpris, da selskabet ikke har reageret på henvendelser fra Videncentret Bolius. Generelt gælder det, at ikke alle selskaber har svaret eller svaret fyldestgørende på vores henvendelser, hvilket der tages forbehold for.

Dyreste selskab havner som det billigste

Efter, at Videncentret Bolius har indhentet priser hos de fleste af landets elselskaber, står det klart, at forbrugerne ikke kan stole på resultaterne fra elpris.dk 

Ved en søgning på elpris.dk under postnummer 2000 og et forbrug på 1.800 kWh årligt den 7. december 2022, dukker Grøn El-forsyning op som det billigste selskab.  

Tilsynets beregner glemmer dog at tage hensyn til et månedsabonnement på 30 kr. og et månedligt såkaldt nethåndteringsgebyr på 37,43 kr. Dertil kommer et tillæg til spotprisen på 1 øre. 

Samlet betyder det, at forbrugerne skal betale Grøn El-forsyning 827,16 kr. for levering af strøm et helt år. Dertil kommer prisen for selve strømmen og de tilhørende afgifter. 

Ifølge Videncentret Bolius’ beregninger ligger Grøn El-Forsyning i bunden af listen over billige elselskaber. 

Forbrugerrådet Tænk kritisk over elpris.dk

Forbrugerpolitisk rådgiver i Forbrugerrådet Tænk, Christian Sand, er overordnet set glad for prisportaler, der gør det muligt at sammenligne priser.  

- Men vi er meget kritiske over for det forhold, at Forsyningstilsynet angiveligt ikke fører systematisk kontrol med selskabernes indberettede oplysninger. Og det forventer vi, at der bliver rettet op, og at elselskaberne retter ind. 

- Derudover bør portalen indeholde langt flere og mere standardiserede oplysninger. Fx bør spottillæg og abonnementspris anføres. Det samme gælder forbrugertilfredshed med enkelte selskaber, klageandel, medholdsprocent for klagerne og resultater fra tilsyn og kontrol. Endelig bør de såkaldte net-håndteringsgebyrer, gebyrer for at betale med Betalingsservice, mobile pay eller kort også fremgå, siger han. 

Christian Sand ser gerne en prisportal i stil med Forsikringsguiden, der drives i et samarbejde mellem Forsikring & Pension og Forbrugerrådet. 

- Elpris.dk er ikke særligt forbrugervenlig. Det kan være svært for den forudsætningsløse forbruger at benytte den, og når den samtidig leverer fejlagtige oplysninger, er den jo helt gal, fastslår han 

Elselskaber tjener penge på gebyrer, spottillæg og abonnement

Et elselskab køber et børsnoteret aktiv – en via mængde strøm - fra elbørsen, Nordpool. Via netselskabet sendes strømmen videre til dig.  

Elselskabet står for opkrævning af betaling for strømmen og sender stort set alle pengene videre til Nordpool, Energinet, netselskab og staten.  

Elselskabets fortjeneste på arrangementet hentes hjem gennem gebyrer, spottillæg (tillæg til den officielle elpris) og abonnement. Langt fra alle elselskaber skilter med deres priser på hjemmesiden, og elpris.dk giver heller ikke fyldestgørende oplysninger om de reelle priser. 

Man kan sige, at elselskabet formidler dit køb af strøm på Nordpool og dermed leverer dig en service, som de skal have betaling for. Det vil sige, at det er prisen for denne service, som er det afgørende parameter for forbrugeren.

Energidrift ligger i top på trods af høje gebyrer

Energidrift har også opnået en plads i toppen over listen over de billigste elselskaber på elpris.dk.   

Dette uagtet, at Energidrift objektivt set befinder sig i den absolut dyre ende med en pris på 798 kr. for levering af 1.800 kWh årligt. 

Den årlige pris er baseret på et månedsgebyr på 19 kr., et tillæg til spotprisen på 25 øre og et månedligt såkaldt ”nethåndteringsgebyr” på 10 kr

Billige elselskaber langt nede på listen

Energi Fyn er med en årlig pris på 180 kr. et af de billigste selskaber. Årsagen er et lavt månedsgebyr på 15 kr. og intet spottillæg.  

Det sidste betyder, at selskaber sælger strømmen videre til sine kunder til den samme pris, som strømmen koster på Nordpool. Nordpool er den officielle markedsplads (børs), hvor elprisen fastsættes time for time.  

På trods af en samlet pris, der er markant lavere end både Grøn Elforsyning og Energidrift, er det fynske selskab havnet nede på en 9. plads på elpris.dk´s rangliste. 

Det samme gælder for el-leverandøren, Vindstød, der ikke beregner sig noget abonnement og kun forlanger et tillæg til spotprisen på 0,63 øre pr. kWh. I undersøgelsen fra Videncentret Bolius optræder Vindstød som den suverænt billigste udbyder af el, men er ikke at finde på listen over de 25 billigste selskaber. 

Netselskab og elselskab – hvem tager sig af hvad?

Netselskaberne sørger for transport af strømmen frem til de enkelte husstande. Netselskaberne (fx Radius, Cerius og N1) er under offentligt tilsyn, da de har monopol på drift af ledningsnettet. Alle takster og gebyrer skal derfor godkendes af Energistyrelsen. 

Elselskaberne – ofte benævnt som el-leverandørerne - skal ikke have gebyrer eller takster godkendt, da de opererer på et frit marked. Selskaberne er i lighed med andre virksomheder underlagt reglerne om markedsføring og aftaleloven.  

Elselskabernes indtægter strammer fra et tillæg til Spotprisen, månedlige abonnementer og/eller andre gebyrer. Tillægget til spotprisen udgør ifølge Forsyningstilsynets prisstatistik for 2020 i gennemsnit 12 øre pr. kWh.  

I Videncentret Bolius´s aktuelle undersøgelse varierer spottillægget mellem 0 og 32,5 øre. 

Det vil sige, at hvis Nordpools (officiel børs, der fastlægger prisen på el time for time) spotpris udgør 85 øre, lægger elselskabet op til 32,5 øre over i prisen (eksemplet er inkl. moms).  

Forsyningstilsynet erkender udfordringer med elpris.dk

Videncentret Bolius har forelagt sin test af elpris.dk for Forsyningstilsynet, der erkender, at prisportalen kan forbedres ”på nogle punkter”.  

Ifølge kontorchef Jon Trap Jespersen fra tilsynet lever portalen dog ”op til lovgivningens krav om en prissammenligningsportal for detailmarkedet for el”. 

I en e-mail anfører han videre, at:  

”Forsyningstilsynet fører tilsyn med, at oplysningerne på elpris.dk er korrekte. El-handelsselskaberne er forpligtede til at informere om tilgængelige priser og vilkår på deres hjemmesider, og til at sikre, at de samme oplysninger fremgår af elpris.dk”.  

”Hvis Forsyningstilsynet enten af egen drift i forbindelse med faste tilsyn, eller på baggrund af en henvendelse, bliver opmærksom på fejlagtige eller mangelfulde oplysninger på elpris.dk, retter Forsyningstilsynet henvendelse til det pågældende selskab med henblik på at få rettet op”. 

Videncentret Bolius må dog konstatere, at små to uger efter første henvendelse til Forsyningstilsynet, optræder der stadig vildledende prisoplysninger på elpris.dk.

Spørgsmål og svar til og fra Forsyningstilsynet 

Videncentret Bolius har sendt Forsyningstilsynet en række spørgsmål i forbindelse med research til denne artikel. Læs spørgsmål og svarene her: 

Videncentret Bolius:  

Hvorfor er der ikke indregnet afgifter til Energinet? Og hvorfor optræder el-afgiften med moms, hvorefter der beregnes moms en gang til? 

Forsyningstilsynet:  

Pt. oplever vores it-leverandør problemer med deres automatiske opdatering af tariffer og afgiftssatser. Vi er i dialog med dem og forventer, at problemerne er udbedret hurtigst muligt. Når det er implementeret, skulle alle tariffer samt den opdaterede elafgift fremstå korrekt af elpris.dk. Fejlen i elafgiften skyldes således ikke, at der tillægges moms to gange, men at det er et tidligere afgiftsniveau, der indgår. 

Videncentret Bolius:  

Hvordan er betaling for el sammensat i skemaet? Jeg kan ikke se, at fx et månedligt net-håndteringsgebyr på 37,42 kr. er indregnet i et eksempel med Grøn Elforsyning. Hvorfor er dette gebyr ikke opgivet? 

Forsyningstilsynet: 

Gebyrer fremgår på forskellige måder af elpris.dk. Obligatoriske faste gebyrer skal indgå i oversigten. Situationsbestemte gebyrer fx i forbindelse med bestemte betalingsformer fremgår af punktet eventuelle gebyrer. 

Forsyningstilsynet fører tilsyn med, at oplysningerne på elpris.dk er korrekte. El-handelsselskaberne er forpligtede til, at informere om tilgængelige priser og vilkår på deres hjemmesider, og til at sikre, at de samme oplysninger fremgår af elpris.dk.  

Hvis Forsyningstilsynet enten af egen drift i forbindelse med faste tilsyn, eller på baggrund af en henvendelse, bliver opmærksom på fejlagtige eller mangelfulde oplysninger på elpris.dk, retter Forsyningstilsynet henvendelse til det pågældende selskab med henblik på at få rettet op.   

Videncentret Bolius:  

Hvorfor er selskabernes spottillæg på timeafregning ikke opgivet?   

Forsyningstilsynet: 

Selskabernes tillæg til spotpris indgår ikke p.t. som selvstændigt krav til elhandelsselskabernes indberetninger til elpris.dk, men det indgår i Forsyningstilsynets overvejelser om udvikling og forbedring af siden, at inkludere det som et selvstændigt kriterie.  

Videncentret Bolius:  

Hvorfor opgiver I ikke faktorer bag beregningen, så den nysgerrige forbruger selv kan kontrollere efter? Det er jo god praksis inden for både forskning og journalistik.  

Forsyningstilsynet: 

Forsyningstilsynet ønsker, at Elpris.dk skal kunne give forbrugere tilstrækkelig viden til at kunne vælge den rette elleverandør i forhold til deres behov. Hvis der er behov for yderligere gennemsigtighed i data, eller bedre forklaringer på, hvad der indgår i beregningerne, vil vi tage det med i vores videre overvejelser.  

Videncentret Bolius:  

Synes du selv, at hjemmesiden giver et dækkende billede af forbrugernes vilkår på dette marked? 

Forsyningstilsynet: 

Elpris.dk lever op til lovgivningens krav om en prissammenligningsportal for detailmarkedet for el. Vi er dog opmærksomme på, at den kan forbedres på nogle punkter.  

Videncentret Bolius:  

Kan jeg stole på, at det selskab, der bliver fremhævet som det billigste, nu også er det billigste? 

Forsyningstilsynet: 

Forsyningstilsynet fører tilsyn med, at oplysningerne på elpris.dk er korrekte. Elhandelsselskaberne er forpligtede til at informere om tilgængelige priser og vilkår på deres hjemmesider, og til at sikre, at de samme oplysninger fremgår af elpris.dk.  

Hvis Forsyningstilsynet enten af egen drift i forbindelse med faste tilsyn, eller på baggrund af en henvendelse, bliver opmærksom på fejlagtige eller mangelfulde oplysninger på elpris.dk, retter Forsyningstilsynet henvendelse til det pågældende selskab med henblik på at få rettet op. 

Forsyningstilsynet opfordrer altid til, at man som forbruger læser de konkrete vilkår og betingelser for et bestemt produkt igennem før eventuel indgåelse af aftale. 

Videncentret Bolius:  

Når jeg indtaster et årsforbrug på 25.000 kWh under postnummeret 2000, kommer Grøn Elforsyning frem som den billigste. Og det er ikke korrekt. Selskabet forlanger et abonnement på 30 kr. månedligt (en krone om dagen), et net-håndteringsgebyr på 37,42 kr. månedligt og et tillæg til spotprisen på en øre.  

Til sammenligning har EWI ikke noget tillæg til spotprisen og abonnementsprisen udgør 29 kr. månedligt. EWII burde altså optræde foran Grøn Elforsyning i rangfølgen, men det er ikke tilfældet. Har I en forklaring på dette forhold? 

Forsyningstilsynet: 

Som udgangspunkt indgår EWII’s og Grøn Elforsynings produkter med de oplysninger, som selskaberne selv har indtastet på Elpris.dk. Det er selskaberne, der har ansvaret for, at det er korrekte oplysninger. Selskabernes indtastede oplysninger er en del af vores tilsyn jf. besvarelsen ovenfor.