Styr dit elforbrug med Smart grid

Smart grid er en intelligent måde at styre landets el-forbrug og produktion. I de kommende år skal en stadig større del af Danmarks elforbrug dækkes af vedvarende energikilder som fx vindkraft, og smart grid gør det lettere at udnytte al strømmen fra vindmøllerne.

Med smart grid kan vi nemlig styre vores elforbrug, så vi bruger mere strøm, når vindmøllerne leverer strømmen, og samtidig kan strømforbruget fordeles mere ud over døgnet, så der fx bruges mere strøm om natten og mindre om dagen.

Det sker ved hjælp af intelligent teknologi, der automatisk sørger for, at overskudsvindenergi fx bruges til at oplade elbiler om natten.

Om få år vil danskerne formentlig vaske tøj eller oplade den nye elbil om natten, for et intelligent elsystem, smart grid, vil sørge for, at vi bruger strømmen, når den er billigst.

I dag er det til gengæld næsten umuligt at spare på elregningen, hvis du fx flytter noget af dit elforbrug til om natten, hvor strømmen ikke koster så meget.

Hos de store energiselskaber kan du som privatkunde endnu ikke få afregnet dit elforbrug på timebasis, og derfor får du ingen økonomisk gevinst ved at skubbe dele af dit strømforbrug til stille perioder.

For få penge at spare på strøm om natten

Virksomheder kan dog godt købe el til timepriser. Men en privat husstand har simpelthen ikke et elforbrug, der er stort nok til, at besparelsen bliver rigtig interessant.

En mønsterborger med et almindeligt forbrug på 4.000 kWh årligt, der køber el på alle de rigtige tidspunkter, vil kun kunne spare 300-400 kr. om året.

Vi vil ikke gamble med elregningen

Desuden er der en lille risiko for elkunderne ved at skifte til timeafregning. I et forsøg fra Sønderjylland ville kun en promille af deltagerne skifte elleverance fra faste priser til timeafregning.

Folk spurgte, om de kunne tabe penge på den ny ordning. Og ja, det kan du jo godt, hvis du tænder dine apparater på alle de forkerte tidspunkter. Til gengæld kan du spare ved at bruge strøm på de rigtige tidspunkter.

Modstrøm giver gratis strøm om natten

Undtagelsen er energiselskabet Modstrøm, der tilbyder sine kunder gratis strøm om natten. Kunden skal selv betale 999 kr. for en elaflæser for at komme med i ordningen, og det tilbud har et par tusinde benyttet sig af.

Modstrøm oplevede, at folk, der fik intelligente elmålere, hurtigt holdt op med at bruge dem til noget. Derfor har virksomheden lavet en ordning, hvor folk selv skal betale for elaflæserne, og til gengæld giver Modstrøm dem et incitament til at bruge den. Og Modstrøm oplever, at når kunderne først har investeret, vil de også sikre sig, at udgiften bliver tjent hjem.

Men selvom selve strømmen er gratis om natten, skal der stadig betales afgifter og transport af el, og de poster udgør en stor andel af den samlede elpris. Derfor er der stadig ikke meget at spare ved at lade vaskemaskinen køre efter midnat.

Elbil og varmepumpe øger elbesparelser

Eksperter peger på, at elkunderne skal have en større belønning i sigte, før de vil begynde at jagte lave elpriser. Og det skal de nok få i fremtiden:

Når en familie får installeret varmepumpe i huset, vokser elforbruget med 6.000 kWh, og har familien også en elbil, ryger der 3.000-4.000 kWh oveni. Og så kan det pludselig godt betale sig at købe el i de billigste timer.

Lavere elpriser ændrer ikke vaner

Desuden er både varmepumpe og elbil fleksible i den forstand, at det fx normalt ikke gør nogen forskel for dig, om elbilen bliver ladet op om eftermiddagen eller om natten. Strømforbruget er let at flytte rundt på.

Resten af strømforbruget i en husstand er derimod komfortafhængig og sværere at rykke ved. Folk begynder nok ikke at spise 2 timer senere, for at de kan spare 2 kr., når de laver mad.

Elkunder kan belønnes med lav elafgift om natten

En anden måde at motivere elkunderne på er at differentiere elafgifterne, så der er lavere afgifter på el om natten. Det vil øge gevinsten ved at flytte sit strømforbrug.

En sådan ordning er på plads i Tyskland, men i Danmark er det ikke umiddelbart på den politiske dagsorden.

Der oplever vi en vis træghed fra politisk hold.

Variable elpriser kan friste forbrugere

Derfor venter det intelligente elnet – smart grid - på, at elkunder kan fristes af en tilstrækkelig stor gevinst til at lade deres elforbrug påvirke af priser, der skifter fra time til time. Det er en af de sidste store hurdler for at få det intelligente elnet op at køre.

Det hele er klar, til når du er klar til at blive afregnet på timebasis.

De tekniske forudsætninger for et smart grid er nemlig ved at være på plads. Der er udviklet teknologi, der kan styre husets apparater, så du bruger mere strøm på tidspunkter af døgnet, hvor elforbruget ellers er lavt. Du kan bare ikke spare noget på manøvren, før din elpris bliver timeafregnet.

Smart grid er næsten klar

Der er 3 hovedforudsætninger for at få det intelligente elnet smart grid til at fungere i private hjem:

  • Digitale elmålere, der kan afregne dit elforbrug på timebasis.
  • Smart grid-elektronik i hjemmet, der får vaskemaskine, tørretumbler osv. til at tænde, når elprisen er lav.
  • Elpriser, der varierer fra time til time, så det er billigere at bruge strøm udenfor spidsbelastningsperioder.

Halvdelen af de danske hjem har fået digitale elmålere, og firmaet Greenwave Reality har udviklet udstyr, der kan modtage prissignaler fra energiselskabet og tænde boligens apparater automatisk, når elprisen er lav.