Der er masser af myter om håndværkere, men er de sande eller falske?

De to eksperter, Jeannette Standly Mikkelsen, bygningskonstruktør og tidligere fagekspert hos Videncentret Bolius, og Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri, vurderer, om myterne passer.

1. Håndværkere forventer, at du stiller øl frem

Jeannette Standly Mikkelsen: - Nej, det gør de ikke. Det er meget få håndværkere, der drikker øl i arbejdstiden i dag. Det er en god gestus, hvis du stiller en sodavand til dem, men det er ikke noget, at de forventer.

Michael H. Nielsen: - Øl og alkohol har ikke noget at gøre på en byggearbejdsplads. Hvis man ønsker at beværte sine håndværkere - hvilket på ingen måde er et krav - så tag en snak med dem, om det er kaffe, eller vand de vil foretrække.

2. Håndværkere kommer ikke til tiden

Jeannette Standly Mikkelsen: - Der er nogle håndværkere, der ikke kan finde ud af at komme til tiden, og håndværkere er ikke bundet af helt faste mødetider lige som andre. Vi hører tit fra private, at håndværkerne ikke kommer til de aftalte tidspunkter og undlader at ringe og sige, at de ikke kan komme på det aftalte tidspunkt, og så kan de være svære at komme i kontakt med.

- Vores oplevelse som rådgivere er, at håndværkere stort set altid overholder tiden, når vi holder byggemøder med dem.

Michael H. Nielsen: - Når håndværkere arbejder, har de ofte flere pladser og opgaver, som skal løses. Ofte skal der også hentes materialer og løses opgaver på et værksted, som en del af byggeopgaven. Det betyder, at håndværkere kører meget omkring og derfor kan blive forsinket af trafik eller andre opgaver. Men det er ikke en bevidst handling.

- Pointér derfor gerne over for en håndværker, hvis der er tidsplaner eller mødetidspunkter, som er vigtige, at håndværkerne skal overholde. Så vil de gøre, hvad de kan for at indfri dine forventninger.

3. Håndværkere bliver aldrig færdige til tiden

Jeannette Standly Mikkelsen: - Det er relativt ofte, at en håndværker ikke bliver færdig til den aftalte tid, men det er langt fra altid hans skyld. Det skyldes i nogen grad, hvis du som kunde laver om i aftalen undervejs, ændrer materialevalg, eller vil have udført ekstra arbejde. Men der findes da også håndværkere, som kronisk ikke kan finde ud af at blive færdige til tiden.

Michael H. Nielsen: - Lav altid en aftale, hvor færdiggørelsestidspunktet er aftalt og præciseret. Men husk på, at hvis opgaven ændres undervejs, hvis der skal laves flere opgaver, eller der aftales nye løsninger - så har det betydning for færdiggørelsestidspunktet. Så spørg ind til det undervejs i processen.

4. Håndværkere sviner

Jeannette Standly Mikkelsen: - Alle, der har håndværkere indenfor, forventer, at de efterlader huset præcis, som de modtog det. Men håndværk sviner og støver, og håndværkere er ikke rengøringsfolk - det må du forvente. Ellers skal du aftale skriftligt, at fx gulvet skal vaskes, og vinduerne pudses, men det er dyrt. Du kan dog godt forvente, at håndværkeren skal rydde op efter sig og tage byggeaffald med.

Michael H. Nielsen: - Aftal, hvad du forventer omkring oplagring af byggematerialer, byggeaffald og oprydning på byggepladsen. Når det er aftalt, og dine ønsker er præciseret, så vil håndværkerne gøre deres til at rydde op undervejs i processen.

5. Håndværkere laver ikke tingene ordentligt

Videncentret Bolius' Boligejeranalyse 2018, som Kantar Gallup har lavet for Videncentret Bolius, viser, at 80 procent har generelt gode erfaringer med håndværkere. De, der har dårlige erfaringer, mener især, at arbejdet ikke er af en ordentlig kvalitet, og at håndværkerne er upålidelige. 

Jeannette Standly Mikkelsen: - I de fleste tilfælde synes jeg, at de rent byggeteknisk laver deres arbejde ordentligt. Det, der er problemet, er, at vi som kunder bliver mere og mere krævende og stiller nogle skærpede krav i forhold til de faglige tolerancer, fx er det ok, at der er små ujævnheder i spartlingen, som er synlige, når der er modlys eller spotlys på.

Michael H. Nielsen: - Sørg altid for at få aftalt - og helst på skrift, - hvad der skal laves, og hvad der skal leveres af materialer og kvalitetsniveau. Er der tydelige aftaler og afstemte forventninger om, hvilken kvalitet der skal leveres, - så leveres byggeprojektet også ordentligt!

6. Kan du ikke blive andet, kan du blive håndværker

Jeannette Standly Mikkelsen: - En gammel talemåde siger, at "Hvis du ingen hjerne har, kan du blive håndværker". Men det passer ikke. Det tager som udgangspunkt mindst tre år at blive håndværker, og der er en masser bogligt i det også. Og fordi, at man er god til at bruge sine hænder, er det jo ikke ensbetydende med, at man ikke kan bruge sit hoved.

Michael H. Nielsen: - At få et svendebrev som håndværker tager typisk 3,5-4 år, og uddannelsen foregår på en erhvervsskole i kombination med praktikpladsophold i en virksomhed. Der er stopprøver undervejs, og kan en lærling ikke sit stof - praktisk og teoretisk - så får han eller hun heller ikke et svendebrev. Der er stor respekt omkring det danske erhvervsuddannelsessystem rundt om i verden. Så det er en myte, at alle kan blive håndværker!

Quiz: Test din viden om håndværkerudtryk

Tag quizzen herunder og se, om du kender de gamle udtryk inden for håndværkerfaget.