Spørg Bolius

Bevaringsværdigt hus, hvordan skifter vi tag uden at krav til undertag og isolering medfører at taget hæves så husets arkitektur skæmmes?

Hej,

Vi bor i et gammelt hus i Hellebæk fra 1825, som har bevaringsværdi 4. Huset er i dag et dobbelthus, hvor vi bor i den ene halvdel. Tag og kviste trænger til udskiftning og vi har spurgt vores nabo, om de vil være med til det. Det vil de ikke.

Taget i dag er understrøget tegl uden undertag. Vi havde tænkt os, at det nye tag skulle isoleres og være med undertag, men det kræver, at taget bliver hævet 12-18 cm, hvilket jo ikke fungerer, da vi kun skifter vores del af taget. Derudover har vi set på muligheden for at lægge et nyt understrøget tag uden undertag, men det vil kræve væsentlig nedbrydning af indvendige gipslofter etc. Endelig har vi set på en tagsten, som har indbygget undertag, men den tvivler vores håndværker på, at kommunen vil godkende på grund af bevaringsværdigheden.

Inden vi nu tager kontakt til kommunen var jeg interesseret i at høre, om der er nogle alternative muligheder, som vi ikke har tænkt på eller kender til?

Jeg ser frem til at høre fra jer.

mvh/Michael

Kære Michael T

Synd at naboen ikke vil være med – eller måske et held ?

Det er svært af afgøre herfra, når ikke alle præmisser er kendt og der ikke er medsendt billeder. Det er naturligvis helt afgørende for videreførelse af dobbelthusets arkitektoniske helhed, at de to bygningshalvdele følges ad i alle henseender. Det være sig vinduer og døre og andre fælles arkitektoniske elementer som formentligt også kvistene.

Et fast undertag er på mange måder en god løsning, som sikrer et tæt hus som beskytter mod fremtidige byggeskader grundet indtrængende fugt. Det ændrer dog ret markant ved tagprofilet/tagudhænget, som du selv beskriver det med en hævning af taget på 12 til 18 cm., og det medfører endvidere, at kvistene må hæves tilsvarende, hvis ikke de skal ”drukne” i tagfladen.

En traditionel understrygning er ikke at foragte og har visse umiddelbare fordele ved at sikre en større grad af udluftning og tørring i tagrummet. Omvendt kræver det at taget løbende holdes under observation for utætheder i understrygningen, ligesom det kræver faglig indsigt i mørtler og teknik  for en korrekt og holdbar udførelse.

Et alternativ kan være at lægge det faste undertag med mellem spærene så det oprindelige tagprofil bibeholdes intakt. Måske kan det få naboen med på ideen, hvis hans argument er at arkitekturen vil lide skade ved en hævning af taget.

 

 

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Frants Frandsen, arkitekt

Aktuelt på forsiden