Brugervilkår og persondatapolitik for Videncentret Bolius’ platforme

Herunder Videncentret Bolius’ persondatapolitik samt generelle betingelser for kampagner, brug af services og digitale platforme ved Videncentret Bolius A/S.

Opdateret d. 16. august 2021

1.0 Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Videncentret Bolius A/S
Jarmers Plads 2, 1551 København V
CVR-nummer: 26444276

Videncentret Bolius A/S (herefter omtalt som Videncentret Bolius) blev stiftet d. 1. februar 2002 og er 100 % ejet af foreningen Realdania, og er en uvildig, ikke-kommerciel virksomhed. 

Brugervilkår og persondatapolitik er opdateret 24.05.2018 i relation til Databeskyttelsesloven. Brugervilkår og persondatapolitik er blevet opdateret med de udvidede borgerrettigheder iht. indsigt, sletning og udlevering af egen personhenførbare data (herefter også omtalt som personoplysninger). Derudover er der foretaget mindre justeringer i iht. tredjepart cookies.

Hvis du har spørgsmål til nedenstående politik for brug af data, kan du rette henvendelse til Videncentret Bolius'  på e-mail support@bolius.dk eller telefonnummer 70 23 63 13.

1.1 Indsamling og brug af dine persondata

Videncentret Bolius indsamler og behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med Databeskyttelsesloven (også kendt som GDPR). Primært i relation til, men ikke begrænset til - Bolius.dk, Bolius app og e-mails (herefter Bolius platforme).

I forbindelse med din brug af services og funktioner på Bolius platforme, kan det være nødvendigt, at du laver en profil-oprettelse, således Videncentret Bolius kan opbevare flere personoplysninger på din brugerprofil. Videncentret Bolius registrerer i den forbindelse personhenførbare oplysninger om dig.

Videncentret Bolius indsamler ikke personfølsomme oplysninger, og du bedes ikke efterlade personfølsomme oplysninger på vores platforme. Personoplysninger, som Videncentret Bolius indsamler, omfatter således ikke oplysninger såsom kreditoplysninger, personnumre, pasoplysninger og/eller indtægtsoplysninger.

Dine personhenførbare oplysninger, som Videncentret Bolius indsamler efter at have opnået dit samtykke, dækker oplysninger som fx fornavn, efternavn, adresse, e-mail, postnummer, telefonnummer, interesser samt konkrete valg af services og funktioner hos Videncentret Bolius. Herudover indsamler Videncentret Bolius oplysninger om din bolig, som fx hvornår dit hus er bygget, boligtype, boligens antal kvadratmeter, og om der er have, kælder og etager. Boligens oplysninger indhentes via det offentligt tilgængelige BBR-register. (Se OIS.dk

BBR-oplysninger indhentes kun, såfremt du giver samtykke hertil. Det være sig, når du opretter en profil, laver en abonnementsregistrering, deltager i en quiz eller konkurrence, vælger at anvende en særlig service (fx Spørg Bolius), eller blot giver tilladelse til dataoverførsel fra andre eksterne databaser. De specifikke betingelser for anvendelse af de enkelte services er anført i særskilte afsnit nedenfor, eller i relation til den pågældende service.

Oplysninger vedr. forbrugsdata og angivelse af interesseområder, der er afgivet på Bolius platforme, bruges bl.a. til bedre at kunne yde en personlig abonnementssupport, tilpasse relevante services samt vise mere målrettet indhold til dig. Herunder også tilbud om events i forbindelse med videreudvikling og forbedring af Bolius platforme. 

Derudover benyttes dine personoplysninger i anonymiseret form til statistik, såsom internt brug for formidling i Videncentret Bolius eller til informationskampagner, seminarer (fx energiseminarer), hjælpeværktøjer (fx anbefalede artikler), infografikker (fx Danmarkskort over huspriser), udvikling af indhold (fx faktaartikler og nyheder) og rapporter (fx boligejeranalyse), der understøtter Videncentret Bolius’ mission.

1.2 Overførsel og videregivelse af dine persondata

Videncentret Bolius videregiver som udgangspunkt kun personhenførbare oplysninger til tredjepart, hvis du selv aktivt giver samtykke hertil. Eneste undtagelse er få og udvalgte underleverandører, der har adgang til dine personoplysninger i forbindelse med deres arbejde for Videncentret Bolius. Videncentret Bolius har jvf. bestemmelserne i Personbeskyttelsesloven indgået databehandleraftaler med alle underleverandører, og de er derigennem forpligtiget til fortrolighed og ordentlig omgang med dine personhenførbare oplysninger. 

Dog kan Videncentret Bolius være forpligtiget til at udlevere personoplysninger ved lovovertrædelser, som fx krænkelse af ophavsret i debatindlæg og injurier, hvis lovgivningen kræver det.

Videncentret Bolius forbeholder sig desuden ret til at foretage dataoverførsler fra andre offentlige databaser, der databehandler og offentliggør offentlig tilgængelige data (fx oplysninger om boligejernes bolig). Disse data kan kobles til registrerede brugere i Bolius’ platforme med henblik på at skabe bedre informationskampagner, digitale hjælpefunktioner samt målrettet viden på din profilside, i dine e-mails samt notifikationer, som Videncentret Bolius leverer til dig.

Dine personoplysninger opbevares, indtil du selv sletter dem eller din bruger, eller i op til 2 år efter du sidst har været aktiv på din bruger - eller anvendt Videncentret Bolius’ services.

1.3 Behandling af dine persondata

Videncentret Bolius er dataansvarlig for den data, du afgiver på Bolius platforme.

Videncentret Bolius kan vælge at få hjælp til behandling af data fra underleverandører/databehandlere med hvem, der indgås separate databehandleraftaler, jvf. afsnittet ovenfor om ‘Indsamling og brug af dine persondata’.

Videncentret Bolius og Danske Medier Research er fælles dataansvarlig for den del af målingen, der består af lagringen af cookies samt indsamlingen af oplysninger på de registreredes enheder. Oplysningerne indsamles af DMR, der er ene dataansvarlig for den videre behandling. Målingen udføres af Gemius SA, som er databehandler for Danske Medier Research.

Videncentret Bolius og DMR er ansvarlig for sikringen af de registreredes rettigheder, som fastlagt i databeskyttelsesforordningen. Udgiver og DMR har aftalt følgende rollefordeling i forhold til de registrerede:

- Videncentret Bolius er ansvarlig for behandlingen af anmodninger eller henvendelser fra de registrerede vedrørende de forhold, der vedrører samtykke (cookie) indhentelsen og lagringen af Gemius cookies på Udgivers [indsæt udgiver] website.

- DMR er ansvarlig for behandlingen af anmodninger eller henvendelser fra de registrerede vedrørende behandlingen af personoplysninger til trafikmålinger, og derved den viderebehandling, der sker i DMR regi.

- Videncentret Bolius og DMR er ansvarlige for at bistå hinanden i det omfang, at dette er relevant og nødvendigt for, at begge parter kan efterleve forpligtelserne over for de registrerede.

- De registrerede kan dog, uanset denne rollefordeling, udøve sine rettigheder i medfør af databeskyttelsesforordningen over for den enkelte dataansvarlig.

1.4 Sikkerhed ved behandling og opbevaring af dine persondata

Videncentret Bolius træffer som dataansvarlig de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, mod at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.

I Videncentret Bolius opbevares brugeroplysninger i henhold til gældende dansk og europæisk lovgivning.

Lagringsmedier, sikkerhedskopier af data mv. opbevares forsvarligt aflåst, således at uvedkommende ikke kan få adgang til oplysningerne.

Alle brugeroplysninger beskyttes af et personligt brugernavn og en krypteret adgangskode, som du, når som helst, kan vælge at udskifte. Videncentret Bolius har ikke adgang til dit password. 

Videncentret Bolius webside bolius.dk er SSL Certificeret. HTTPS:// er en certificeret godkendelse for at sikre dataudvekslingen mellem dig som bruger og websiden. HTTPS:// kendes også fra netbanker, offentlige websider samt sociale medier.

 • Eksempel: Hvis du bruger en formular eller opretter en profil, bliver den tekst du indtaster krypteret, således at den ikke uden videre kan tilgås af udefrakommende.

Hvis din forespørgsel indeholder personfølsomme oplysninger (fx private forhold), bør du dog bruge digitalsignatur til at sende en sikker e-mail til Videncentret Bolius. Alternativt kan du anvende almindelig post.

Videncentret Bolius og Videncentret Bolius' databehandlere opbevarer dine personoplysninger på servere med høj sikkerhed og begrænset adgang, der løbende bliver sikkerhedstestet. 

Grundet den hurtige tekniske udvikling og krav til teknologi og datasikkerhed forbeholder Videncentret Bolius sig ret til at justere og opdatere krav om retningslinjer for behandling og sikkerhed af dine personoplysninger.

1.5 Din ret til indsigt og indsigelser vedr. dine persondata

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagekalde dit samtykke til Videncentret Bolius' ’Brugervilkår og persondatapolitik’, jf. vores behandling af dine persondata. 

Du har ligeledes ret til indsigt i, hvilke data Videncentret Bolius behandler - som vedrører dig. Alternativt kan du bede os eller selv slette eller korrigere oplysninger fra din brugerprofil.

Endeligt kan du, jf. Databeskyttelsesloven, få dine digitale personoplysninger udleveret i et maskinlæsbart format.

Ønsker du at gøre brug af disse rettigheder, kan du rette henvendelse til Videncentret Bolius'  på e-mail support@bolius.dk eller telefonnummer 70 23 63 13.

Du har ligeledes mulighed for at klage over behandlingen af dine personoplysninger. Sådanne klager kan indgives til Datatilsynet.

1.6 Retningslinjer for journalistisk etik

Det journalistiske indhold du kan læse, når du bladrer igennem Magasinet Bolius, falder under medieansvarsloven. Også Bolius platforme er tilmeldt Pressenævnet, hvilket blandt andet betyder, at du har mulighed for at klage til Pressenævnet over vores journalistik. Nævnet kan på baggrund af din klage udtale kritik, hvis vi har handlet i strid med en god presseskik. 

Men før det kommer så langt, vil vi selvfølgelig gerne høre fra dig, hvis du har ris eller ros. Vores kontaktoplysninger finder du her. Og er du fra pressen, kan du gå igennem vores presseafsnit.

Reglerne for god presseskik uddybes nærmere her. De dikterer bl.a., at oplysninger som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare.

At Bolius platforme er tilmeldt Pressenævnet betyder også, at vi er omfattet af kildebeskyttelsen. Det betyder, at ingen kan pålægge os at afsløre identiteten på vores kilder, medmindre ganske særlige undtagelser er opfyldt. Ønsker du at klage over indhold på Bolius platforme, kan du følge Pressenævnets klagevejledning her.

1.7 Retningslinjer for dialog på digitale platforme

Videncentret Bolius vil gerne sikre mulighed for, at du som bruger kan videregive dine gode råd, ideer, erfaringer samt debattere med andre brugere på Videncentret Bolius' digitale platforme.

Videncentret Bolius forbeholder sig i den forbindelse ret til at moderere, slette og/eller fjerne indlæg eller dele af indlæg, hvis de overskrider en god tone og følgende regler (indlæg skal her læses som alt brugergenreret indhold, der ud af en sammenhæng forudsættes offentliggjort på Bolius platforme):

 • Evt. kritik skal være en faktuel beskrivelse af situationen (Fx: Vi havde aftalt, at prisen blev 25.000 kr., men firmaets regning lød pludselig på 50.000 kr.).
 • Vær ikke anonym, hvis du kritiserer et firma. Firmaer, der kritiseres, skal have en chance for at genkende kunden og dermed situationen, så de på fair vis kan tage til genmæle i debatten med deres version af situationen.
 • Det er ikke tilladt at viderebringe løse rygter, eller noget du har hørt på 2. eller 3. hånd. Skriv kun om egne oplevelser.
 • Undlad at skrive nedsættende om andre. Hold en god og sober tone.
 • Indlæg må ikke indeholde injurier.
 • Tænk dig om en ekstra gang, inden du evt. deler oplysninger om dig selv og andre.
 • Undlad at inddrage dine egne og andres personfølsomme oplysninger (personlige oplysninger, adresse, kontaktoplysninger, økonomiske oplysninger osv.).
 • Det er ikke tilladt at indsætte ophavsretligt beskyttede tekster i dine indlæg.
 • Du må ikke gengive links til åbenlyst ulovlige hjemmesider.
 • Indlæg må ikke indeholde reklamebudskaber. Det er i orden at anbefale produkter og tjenester, du selv har købt og prøvet - eller komme med vurderinger. Firmareklame samt aktive links til egne produkter og tjenester er ikke tilladt. Ligeledes er det heller ikke tilladt at kritisere konkurrenters produkter og tjenester.
 • Du må ikke gengive e-mailkorrespondancer med andre parter.

Overskrider en bruger reglerne en enkelt gang, bliver indlægget fjernet. Bryder en bruger reglerne gentagne gange, kan brugeren udelukkes fra Bolius platforme.

Videncentret Bolius kan ikke stilles til ansvar for brugernes kommentarer og korrigerer ikke indlæg for faglige unøjagtigheder, såsom fejlagtige råd og usandheder.

Videncentret Bolius forbeholder sig ret til at bringe brugernes indlæg eller dele heraf i alle Videncentret Bolius’ medier. Videncentret Bolius forbeholder sig også ret til at kontakte brugere på e-mail på baggrund af deres indlæg.
 

1.8 Betingelser for brug af funktionen ‘Spørg Bolius’

Videncentret Bolius tilbyder alle brugere at benytte servicen ’Spørg Bolius’, som er gratis.

Videncentret Bolius’ ekspertpanel består af flere forskellige typer fagpersoner med speciale i boligområdet – bl.a. arkitekter, bygningskonstruktører, ingeniører, advokater, økonomiske rådgivere samt gartnere.

Vi besvarer dine spørgsmål bedst muligt på baggrund af de oplysninger, som du giver os. Husk dog, at vores besvarelser er af generel karakter og dermed ikke kan erstatte specifik og individuel rådgivning. Videncentret Bolius kan derfor ikke pålægges rådgiveransvar i forbindelse med eventuelle negative konsekvenser forbundet med din ageren i henhold til vores svar.

1.9 Betingelser for deltagelse i konkurrencer

Deltagelse i Videncentret Bolius' konkurrencer er frivillig og ikke købsbetinget. For at deltage i Videncentret Bolius' konkurrencer skal du være fyldt 15 år og være bosiddende i Danmark.

Ansatte i Videncentret Bolius og deres husstande kan ikke deltage i konkurrencerne. Det samme gælder for ansatte hos Realdania og disses husstande. Det er heller ikke muligt at deltage i konkurrencer, hvis en person i husstanden er deltidsansat, projektansat, konsulentansat, freelancer eller lignende hos ovennævnte.

Ved at deltage i en konkurrence accepterer du, at Videncentret Bolius må offentliggøre dit navn, byen du bor i samt dit svar på konkurrencespørgsmålet. Du accepterer samtidig, at evt. indsendte billeder må anvendes på alle Bolius platforme samt i de tredjepartsmedier, som Videncentret Bolius samarbejder med.

Alle konkurrencevindere kontaktes direkte via e-mail, såfremt korrekt e-mailadresse er opgivet ved deltagelse. Ved deltagelse i konkurrencer på Videncentret Bolius’ facebookside kontaktes vindere på facebooksiden i konkurrenceopslaget.

Præmier kan ikke ombyttes til andre varer eller til kontanter. Alle skatter og afgifter til staten er betalt.

Ved begrundet mistanke om snyd forbeholder Videncentret Bolius sig ret til at udelukke deltagere fra konkurrencen.

For nogle konkurrencer vil det være en betingelse for deltagelse, at du opretter en brugerprofil på bolius.dk.

De konkrete forhold for at deltage i en konkurrence, finder du i relation til den enkelte konkurrenceside, hvorpå der også henvises til vores brugervilkår.

Som deltager i en konkurrence accepterer du Videncentret Bolius’ ovennævnte konkurrenceregler.

2.0 Cookies og pixel tracking på bolius.dk

Bolius.dk understøtter følgende browsere, i deres til en hver tid nyeste versioner:

 • Edge
 • Firefox
 • Chrome
 • Safari

Videncentret Bolius anvender teknologier som fx cookies, pixeltags (pixels) og HTML local storage, som er lokal lagring i din browser. Der anvendes både førstepartscookies og tredjepartscookies. 

Bolius.dk bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Videncentret Bolius er non-profit og tjener ikke penge på dine data. I stedet bruges data til at forbedre din og andre besøgendes, oplevelse. Du kan læse mere og justere dine cookies - nederst på bolius.dk.

Disse teknologier bruges desuden til at forbedre brugeroplevelsen, således at Videncentret Bolius kan levere relevant indhold, services samt annoncer på - og uden for Videncentret Bolius' digitale platforme. 

Ved besøg på Bolius.dk vil man blive bedt om at tage stilling til, hvilken grad af cookies man ønsker at acceptere. Her er det også muligt se, hvilke cookies der vil blive sat, og hvilket formål de tjener. 

Videncentret Bolius er tilsluttet målingen i Dansk Online Index. Når du besøger vores website, lagres derfor cookies på din enhed med henblik på udarbejdelse af statistik. Der anvendes cookies fra domænet *.gemius.pl til indsamling af tidspunkt, tekniske oplysninger om udstyr, URL på besøgte sider samt brugerens IP-adresse (de sidste 4 tegn gemmes ikke). Brug af cookies finder sted på grundlag af samtykke, der til enhver tid kan trækkes tilbage ved at slette cookies, hvorved indsamlede data i praksis ikke længere kan sammenkædes med en computer, mobil og/eller tablet.

3.0 Privatlivspolitik på Facebook

Denne privatlivspolitik gælder for Videncentret Bolius og Facebook Ireland Ltd.’s (”Facebook”) behandling af de personoplysninger, som du efterlader og/eller afgiver, når du besøger Videncentret Bolius’s Facebookside (”Facebooksiden”). 

Videncentret Bolius og Facebook er fælles dataansvarlige for dine personoplysninger.  
 
Videncentret Bolius’ selskabsoplysninger:  
 
Jarmers Plads 2 
1551 København V 
CVR: 55 54 22 28 
 
Facebooks selskabsoplysninger:  
 
Facebook Ireland Ltd.  
4 GRAND CANAL SQUARE, GRAND CANAL HARBOUR  
D2 Dublin 
IRELAND 
Selskabsnummer: 462932  
 
Videncentret Bolius følger Datatilsynets retningslinjer vedrørende det delte dataansvar og Videncentret Bolius forsøger med de gældende redskaber på bedst mulig vis at sikre, at du får informationer om behandlingen af dine personoplysninger, inden du besøger Facebooksiden. Vi forsøger sammen med andre virksomheder løbende at indgå i en dialog med Facebook omkring reguleringen af det fælles dataansvar og ansvarsfordelingen.  

Facebook anvender ”Facebook Indblik” (på engelsk ”Facebook Insight”) på Facebooksiden for at indsamle anonymiserede statistiske oplysninger om besøgendes adfærd på Facebooksiden, herunder alder, køn, forholdsstatus, arbejde, livsstil, interesseområder, oplysninger om køb, og geografiske oplysninger. Til dette formål, har Facebook placeret cookies på dit udstyr, når du besøger Facebooksiden. Hver cookie indeholder en unik identifikationskode, som forbliver aktiv i en periode af to år, medmindre den bliver slettet før udløbet af denne periode. Facebook modtager, gemmer og behandler dine personoplysninger gennem disse cookies.  
 
For at læse mere om Facebooks brug af cookies på Facebooksiden, bedes du læse Facebooks generelle cookiepolitik. 
 
Se Facebooks cookiepolitik på følgende link: https://www.facebook.com/policies/cookies/