Der opstår løbende uenigheder mellem naboer, og disse uenigheder kan udvikle sig til konflikter, der er svære at løse.

Landinspektør Kristian Baatrup giver her 5 eksempler på ting, du ikke skal sige til naboen, da det kan være med til at optrappe konflikterne. Få gode råd til, hvad du i stedet kan gøre.

1) Jamen, jeg sagde da også ...

Udsagnet er ikke konstruktivt, og det kan medføre en optrapning af konflikten.

Godt råd: Undlad at håne din nabo, og overvej, om det er nødvendigt at sige det højt eller ej. Selvom du – måske – har ret, så bidrager det ikke til en løsning af konflikten at kigge bagud frem for fremad. Undgå også at bagtale din nabo over for andre naboer i området.

2) Hvis du ikke ... så skal jeg nok sørge for at ...

En trussel er sjældent med til at skabe dialog. Selvtægt ender altid skidt, og du risikerer at ende med enten et erstatningsansvar eller en uoprettelige nabokonflikt.

Godt råd: Stop op og tænk dig om. Undlad at overgive dig til følelserne og gøre noget uhensigtsmæssigt, selvom du har lyst til at tage sagen i egen hånd. Fokusér på mulige løsninger i stedet for konsekvenserne af en manglende løsning. I mange tilfælde vil modparten gerne lytte og bidrage til en løsning af konflikten, men hvis der kommer trusler på bordet, vil modparten gå i den modsatte retning af en løsning.

3) Det er bare SÅ typisk dig, du gør altid ...

Når du fokuserer på manden frem for bolden, bringer det jer kun længere væk fra en løsning.

Godt råd: Undgå at generalisere eller blive personlig. Også selvom det måske er typisk din nabo. Hold dig til neutrale observationer og beskrivelser, og tilføj efterfølgende hvordan det påvirker dig, så du holder bolden på egen banehalvdel. Det kan også være godt at se indad og overveje, hvad du selv gør, som kan genere din nabo i den igangværende konflikt.

4) Tavshed

Det er svært at tie en konflikt ihjel, og der er overhængende fare for, at den bryder ud igen med fornyet styrke.

Godt råd: Din nabo kan ikke læse dine tanker. Søg dialogen, selvom det er svært.

5) Jeg ringer til min advokat ...

Ved at inddrage en advokat flytter det fokus. En advokat har ofte større fokus på at nå frem til en afgørelse end en løsning. Derudover er det nogle gange en bekendt advokat, som ikke nødvendigvis er specialiseret inden for området.

Godt råd: Søg professionel hjælp hos en mediator frem for en advokat. En mediator må ikke overtage en konflikt, men skal facilitere en løsning.

Eksemplerne er taget fra aktuelle sager, og det er landinspektør Kristian Baatrups erfaring, at naboer i konflikt altid begår mindst en af fejlene.