Spørg Bolius

Ejerforening, urimelig fordeling af fællesudgifterne mellem forhus og baghus – må vi bare acceptere det?

Hej Bolius

Jeg har en ejerlejlighed, ejerforeningen består at et forhus og et baghus. Forhuset udgør 670 etage kvm og baghusene udgør 2.354 etage kvm.
Fordelingen af ejendomsforsikringen er 50 pct til forhuset og 50 pct til baghusene. Forsikringsselskabet har oplyst at præmien er beregnet ud fra etage kvm.
Jeg fremsatte et forslag til vores generalforsamling om at fordelingen skal opgøres efter etage kvm fordi det er sådan at præmien bliver fastsat.
Advokaten i ejendomsadministrationen påstod at hvis man skal lave om på fordelingen af en udgift, skal alle der kommer til at betale mere stemme for forslaget. Alle i baghusene stemte selvfølgelig imod forslaget, fordi de så vil komme til at betale mere. Men ved simpelt flertal var der flertal for forslaget.

Kan det virkelig passe at det er umuligt at ændre på en fordeling i en ejerforening, og hvis det
er korrekt hvilke paragraf står det så i.

Venlig hilsen Inge A

Hej Inge A

Det er ikke usædvanligt, at vedtægterne i en ejerforening indeholder, hvad nogle medlemmer opfatter som en "urimelig fordeling af udgifter" mellem foreningens medlemmer. Praksis er imidlertid, at domstolene ikke accepterer en ændring af disse fordelingsnøgler uden samtykke fra samtlige medlemmer af ejerforeningen.

Argumentationen er, at du ved købet har været vidende om, at du i det konkrete tilfælde ville komme til at betale et relativt højere ejerbidrag end beboerne i baghusene. Ved købet havde du mulighed for at forlange dig kompenseret for den økonomiske ulempe gennem en lavere pris for lejligheden.

Medmindre der er hjemmel i vedtægterne til at ændre på fordeling af foreningens udgifter, må jeg derfor give jeres administrator ret.

Du har dog altid mulighed for at lade sagen prøve ved domstolene.  Prøv eventuelt at tale med en advokat om det og få en vurdering af sagens eventuelle udfald ved retten.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Jørgen Munksgaard Rasmussen, boligøkonomisk fagekspert

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden