Uanset, om du er haveejer, har altan med blomsterkasser eller bare er almindeligt interesseret i det danske vejr, er der gode muligheder for at følge med i, hvor meget det regner.

Få mest ud af din regnmåler

Regnmålere fås nemlig i alle modeller og prisklasser, så de fleste kan være med. En regnmåler kan være alt fra et målebæger i plastik på en pind, der stikkes ned i jorden, til en trådløs, elektronisk måler med indbygget sender. Men alle typer målere påvirkes af flere forhold fx blade, fugleekskrementer og tung sne, som falder ned i målerens åbning.

Derfor findes den perfekte regnmåler ikke, men du kan optimere din måling ved at følge nogle simple råd.

Stil din regnmåler frit

Stil ikke regnmåleren i læ. Regnmåleren bliver påvirket af vinde, som kaster nedbørsmængden sidelæns. Umiddelbart skulle man tro, at en placering i læ kan løse problemet, men sådan er det desværre ikke. En regnmåler skal stå frit. Stilles den helt i læ op ad noget, falder regnen ikke jævnt. Hvis du stiller måleren i læ af et træ, så vil det meste af regnen ramme træet. 

Måleren skal stå frit og cirka en meter over jorden. Står den nede ved jorden, får man turbulens i nedbøren, når vinden rammer jorden, og nedfalden regn kan plaske op i bægeret. Regnmåleren skal stå helt lodret, så åbningsarealet inde i måleren står vandret.

Solmængden i Danmark er ikke stor nok til at påvirke resultatet med fordampning, hvis man har en måler, der opsamler vand. Derfor behøver vandmåleren ikke placeres i skygge.

Forskellige typer regnmålere

De enkleste og billigste modeller er et plastikbæger med påtegnede streger, som markerer nedbørsmængden. I de lidt mere avancerede udgaver er der en indbygget flyder. Disse modeller kaldes husholdningsmodeller og dækker de fleste haveejeres behov.

Du kan også købe en model med en såkaldt tipping-bucket, en lille skål der vipper, når der er opsamlet en bestemt mængde nedbør. Herefter drypper vandet ud for neden.

Husholdningsmodellerne er populære, men har flere minusser. Du kan ikke indstille målingen. Sne og snavs såsom blade og fugleklatter kan tilstoppe vippeskålen, og uden vippeskål skal du selv tømme måleren, når den er fyldt.

Hvad med elektroniske regnmålere?

I takt med de faldende elektronikpriser er det økonomisk overkommeligt at gå et skridt videre og vælge en elektronisk regnmåler.

Mange målere kan i dag fås som trådløse, hvor målingerne kan vises indenfor på et display. På nogle modeller kan du også indlæse informationerne på en pc og videredistribuere dataene over internettet, fx. til Borgervejr på dmi.dk.

Skal du vælge en dyr eller billig regnmåler?

Det kommer helt an på, hvor vigtig målingen er for dig. Der er flere muligheder med dyre regnmålere, men de måler ikke nødvendigvis mere præcist.

Prisforskellen afspejler, at mange af de mere kostbare modeller giver flere teknologiske muligheder. Desuden er de kostbare målere ofte opbygget af komponenter, der har længere holdbarhed end på de billige modeller.

Sådan måler en regnmåler

En regnmåler er et instrument, der anvendes til måling af nedbørsmængder. Den faglige betegnelse er pluviometer, af latin pluvio (regn), og meter (mål). Mængden opgives typisk i mm.

Der findes 3 typer regnmålere:

  1. Et glas eller plastikbæger placeret i en holder på en pind. Koster typisk under 100 kr.
  2. Regnmåler med en vippeskål, som lader vander falde ud i bunden eller har en indbygget flyder. Koster typisk fra 200 kr. og opefter.
  3. Elektronisk, evt. trådløs regnmåler, som også måler vind, lufttryk eller andre meteorologiske forhold. Mange modeller kan sende informationerne til en pc ved hjælp af medfølgende software. Kan ofte tåle fra minus 20 grader Celsius til plus 60 grader Celsius. Koster typisk fra 500 kr. og til over 3.000 kr.

Sådan placeres regnmåleren optimalt

  • Regnmåleren skal stå på et fladt terræn, så opfanget, dvs. den øverste kant af målerens åbning, står helt vandret. Om det er tilfældet, kan du afprøve ved at placere et vaterpas på tværs af opfanget.
  • Måleren må ikke stå for frit, da vinden så kan få nedbøren til at flyve forbi måleren, så den måler for lidt. Den må heller ikke stå i for meget læ, da du risikerer, at det f.eks. er de omgivende træer, der opfanger nedbøren og ikke regnmåleren.
  • Regnmåleren skal helst stå, hvor der fra alle retninger er lige meget læ for vinden. Helst skal alle de lægivende objekter være lige høje. Der skal være en afstand til f.eks. lægivende træer, som svarer til 2 gange træernes højde over niveauet fra målerens opfang. Det vil sige, at et træ på 3 meter giver en afstand på 6 meter plus cirka den meter over jorden, hvor måleren opfanget vandet.
  • Optimalt skal der være en 45 grader vinkel mellem målerens opfang og trætoppen.
  • Måleren skal helst stå en meter over jordens overflade og på kort græs, grus eller småsten, som ikke plasker regnen op. Undgå beton eller asfalt, som kan få regnen til at slå op i stænk.

Kilde: DMI