Spørg Bolius

Fugt i kælder – hvad kan vi gøre for at få tørre vægge og sænke luftfugtigheden?

Kære Bolius,

Først tak for en fremragende side!

Problem: Vi har et hus fra 1937 hvor vi har fået af vide at vi har skimmelsvamp og meget fugtige kældervægge, et sted blev der målt 36. Jeg kan forstå at det skal ligge under 10 for at der ikke kan gro skimmelsvamp. Vores kælder er istandsat med poxy gulve og nymalede vægge, der er flere stedet saltudtræk, men der er ikke nogen mørke skjolder samt et generelt udtryk for skimmelsvamp, dog er der en mindre kælder lugt. Vi opbevarer alt vores tøj dernede og vi vasker en del. Der bliver også tørret tøj i kælderen, men dette sker for lukket dør og med ventilation kørende. Vi har ligeledes badeværelse i kælderen. Der er radiatorer i samtlige rum, de står på 21 grader. Der er et nyere omfangsdræn med isolering udvendigt. Vi måler hele tiden fugtigheden i kælderen og det ligger imellem 40 og 60 procent i gennemsnit. Vores hus er forberedt til genvex. Der er nye termoruder med udluftningssprækker.

Spørgsmål: Hvad skal vi gøre for at tørre vores vægge eller sænke luftfugtigheden? Er det overhovedet nødvendigt at gøre nogle store tiltag eller kan vi ændre adfærd og væggene vil tørre af sig selv og skimmelsvampen forsvinde? Vi har kigget på en masse løsninger, herunder drytech, varmepumpe, genvex og alt muligt andet.. Håber meget i kan hjælpe os da vi er blevet meget forvirrede over alt hvad der findes. Det er også et økonomisk aspekt i alle de forskellige løsninger.

De bedste hilsner

Familien Hoffmann

Hej Familien Hoffmann

Jeg besøger mange fugtige kældre og halvfrustrerede husejerne hver eneste uge, og jeg bruger omkring 2 timer derude hver gang, for at fortælle dem/jer om alle de mange muligheder der er. Det hele handler dog om forventningsafstemning, for hvad skal kælderen bruges til. Skal den blot bruges til opbevaring og tøjvask, så overvej hvor meget energi, (læs penge) der skal kastes i en den. Men skal den omvendt bruges til ophold af den ene eller anden art, (hjemmeerhverv, motionsrum, stue, badeværelse eller gud-forbyde-det soveværelser) så er det nogle helt andre tiltag der skal til! Og økonomi… For nogle er kælderens kvadratmeter af stor betydning pga. et mindre hus, og så kan det godt forsvares at lave nogle dyrere tiltag, (omfangsdræn, nye gulve, gulvvarme, fugtsikring, ventilationsanlæg mv.).

En kælder fra 1937 har en række udfordringer når det kommer til fugt, men det helt helt normalt. Jeres største problem er med største sandsynlighed den opstigende grundfugt. Det problem løser hverken omfangsdræn, udv. isolering eller ventilation. Men det hjælper dog alt sammen.

Hertil kommer den indvendige fugtpåvirkning. I vil have en masse fugt dernede som både kommer fra jeres badeværelse, jeres tøjtørring, og hertil jeres ophold dernede, sammen med den almindelige fugtpåvirkning fra hhv. gulve og vægge.

Og alle disse fugtproblemer/-udfordringer kan give jer problemer med skimmelsvampe, hvis I ikke er opmærksomme på akilleshælene. De målinger og tal som I refererer kan jeg ikke lige gennemskue hvad der er blevet målt efter. Der findes mange målemetoder og tilhørende tal.

Skulle jeg fortælle om det hele her omkring kældre, vil jeg næsten hellere sende jer en bog om emnet. Men overvej at få en uvildig rådgiver/byggesagkyndig hjem til jer, for at fortælle jer om de mange muligheder der er. Og hvis I er bekymret for skimmelsvampe, så kan vi evt. tage prøver for samme.

Man kan komme langt med ændret adfærd som typisk handler om ventilation, som er det absolut bedste tiltag der kan ske i kælder. Der findes også en række produkter til behandling af kældervæggene, (og gulve) som kan holde problemerne i ave, og sikre en god og brugbar kælder. Men der vil altid være udfordringer med fugten uagtet hvad vi næsten laver af tiltag. Og det skal man blot lære at forholde sig til.

Som I kan læse i en række andre spørgsmål/svar herinde, så er vi ikke glade eller overbevidste når det kommer til Drytech metoden. Fysikken virker, og jeg har da også oplevet kældre der var blevet mere tørre efter dette, men om det holder i længden tør jeg ikke står garant for, og så løser det ligesom omfangsdrænet kun enkelte af fugtproblemerne.

Håber svaret kan bruges.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Morten Mathiasen, ekstern fagekspert

Aktuelt på forsiden