Spørg Bolius

Grundejerforening - skal nye vedtægter tinglyses, og må grundejerforeningen bruge penge på at bygge en legeplads?

Hej Bolius

I et sommerhusområde, som jeg bebor, er der en lodsejerforening, Der er tinglyst, pligtigt medlems skab og vedtægterne, der er tinglyst er fra 1970 og der er tinglyst en deklaration om, at der skal være en lodsejerforening. Det drejer sig selvfølgelig om vedligeholdelse af fælles v eje mm.

I 2018 er vedtægterne ændret og de er godkendt af kommune og generalforsamling. Ændringerne er væsentlige og de giver bestyrelsen vidtgående beføjelser og sanktionsmuligheder.

1. Skal de nye vedtægter tingslyses for at være gældende ? De fremgår jo ikke af tingsbogen, hvis man køber et hus.

2. Kan bestyrelsen f.eks etablere en stor skov legeplads eller for den sags skyld en svømmepøl, hvis generalforsamlingen godkender dette med et snævert flertal og det i øvrigt ikke strider imod vedtægternes formålsgummiparagraf fra 2018 ??

3. Hvor er grænsen, når man er pligtig medlem af en forening, man ikke kan komme ud af ?

Venlig hilsen Steen

Hej Steen.

Spørgsmål 1:
Imellem de eksisterende ejere vil vedtægtsændringen som udgangspunkt være gyldig fra og med den forskriftsmæssige vedtagelse på en generalforsamling, selv om tinglysning ikke har fundet sted. Kommende medlemmer af ejerforeningen vil dog ikke nødvendigvis blive bundet, såfremt vedtægterne ikke tinglyses, såfremt disse ikke i forbindelse med deres køb af ejendomme gøres bekendt med vedtægternes ordlyd. Derudover vil medlemmernes kreditorer mv. heller ikke nødvendigvis skulle respektere vedtægterne, såfremt de ikke er tinglyst. (Tidligere fulgte det af ejerlejlighedsloven for ejerforeningers vedkommende, at tinglysning af vedtægter og vedtægtsændringer var en egentlig gyldighedsbetingelse. Denne regel blev imidlertid lavet om, bl.a. fordi domstolene fastslog, at bestemmelsen ikke nødvendigvis kunne eller skulle forstås således, at der i alle tilfælde var tale om en gyldighedsbetingelse.)

Spørgsmål 2 og 3 besvares under ét:
Det beror på en konkret vurdering, om der (f.eks.) bliver tale om et så vidtgående indgreb, at der kræves enighed blandt alle foreningens medlemmer, og/eller om indgreb/beslutninger f.eks. kun tilgodeser enkelte ejere, hvorefter beslutningen/indgrebet efter omstændighederne kan blive ugyldigt af denne grund.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Nikolaj Wessel Tromborg, advokat

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden