Har du gamle frø til overs fra de forrige år, eller har du selv høstet frø fra selvdyrkede eller indkøbte grøntsager, så kan det være en god idé at lave en spiretest, inden det for alvor bliver tid til at begynde årets fremspiring. Man kan nemlig hurtigt komme bagud med årets høst, hvis den planlagte spiring slår fejl.

Ved en spiretest kan du afgøre, dels om det er værd at forsøge sig med de frø du har, dels hvor mange frø du skal så for at få det ønskede antal planter. I sidste ende kan du også få et overblik over, hvilke frø du skal nå at skaffe hjem inden foråret, og hvilke du har rigeligt af. Januar er et godt tidspunkt at teste frøene.

Forskel på spiringsevne

Der kan være stor forskel på, hvor hurtigt de forskellige arter og sorter spirer. Nogle vil begynde at spire allerede efter et par dage, andre et par uger. Hvis frøene slet ikke spirer, kan de enten være for gamle eller været opbevaret forkert, og så må du ud at købe eller samle nye. De kan også være samlet fra frugter, der er sterile. Det betyder, at frøene slet ikke er i stand til at spire uanset alder eller opbevaring. 

Udregn spiringsprocenten

Spirer dine frø kan du beregne spiringsprocenten. Det gør du ved at notere, hvornår den første spire begynder at bryde frem, og derefter hvornår de næste frø spirer af samme sort. Kun de frø, der spirer senest tre dage efter den første, skal tælles med i spiringsprocenten. Frø, der spirer senere, vil nemlig typisk være af en dårligere kvalitet med mindre energi, og dette vil følge den kommende plante resten af sæsonen. 

Spiringsprocenten er den andel af den samlede udsåede frømængde inden for en sort, der spirer i et interval på 3-4 sammenhængende dage. Spirer fx 7 frø ud af 10 inden for 4 sammenhængende dage, har du en spiringsprocent på 70 procent. Du skal derfor regne med, at 3 ud af 10 frø ikke bliver til noget. 

Hvornår en spiringsprocent er acceptabel, kommer igen an på sorterne. Nogle er meget spirringsvillige, hvor andre har en naturlig lav spiringsprocent, men en tommelfingerregel er, at spiringsprocenten bør ligge over 50 procent for at frøene er i orden. 

Testede frø er ubrugelige

Desværre kan de frø, som du anvender til testen, ikke bruges til noget, da de er fremspiret alt for tidligt. Så du er desværre nødt til at kassere frøene, når testen er afsluttet.

Til gengæld kan du bruge den kommende tid til at søge efter nye frø eller glæde dig over dem, du allerede er lykkedes med. Og så kan du se frem til, at det for alvor bliver tid til forspiring og udsåning. 

Du skal have nok frø til din test

Jeg havde en del poser tilovers fra sidste år med forskellige typer frø til grøntsager og krydderurter. For at få et retvisende resultat af testen skal du bruge et vist antal frø af hver sort. Tag derfor cirka 10 frø af hver sort fra til testen. Dette kræver selvfølgelig, at du har frø nok til at kunne så nok planter senere på året. Har du kun få frø af en sort, kan det måske bedre betale sig at tage chancen, springe spiretesten over og vente med at så dem alle, til det er rette tid.

Værktøj

  • Bakke eller dyb tallerken
  • Papir og kuglepen

Materialer

  • Frø fra sidste år
  • Køkkenrulle eller vatrondeller (eller andet der kan holde på fugt)
  • Vand
  • Plastikpose

Sådan tester du dine frø

1

Læg et lag af vat, køkkenrulle eller andet underlag, der kan holde på fugt, i en bakke, dyb tallerken eller evt. en gammel muffinform. Fugt underlaget godt, uden at det svømmer i vand.

2

Del underlaget op, så du nemt kan kende frøene fra hinanden. Giv dem et nummer og skriv sortsnavnene ned, eller læg et lille navneskilt ved.

3

Læg de ønskede frø inden for hver sit område, og tryk dem let ned, så de har god kontakt med det fugtige underlag. 

4

Dæk med film, eller læg det hele ned i en tætsluttende plaistikpose. Det er vigtigt, at dækket lukker helt tæt, da der skal holdes på fugten. Placér dine frø lunt og lyst, men ikke i direkte sol.

5

Hold løbende øje med, at frø og underlag ikke tørrer ud. Der skal være dug på indersiden af dækket.

6

Lav et lille skema, og notér ned, hvornår og hvor mange frø der spirer dag for dag.

7

Efter 10 dage spirede de fleste af frøene i testen. Frøene fra poserne kan derfor genbruges, når det igen er tid til fremspiring