Er du utilfreds med fortovet foran dit hus, skal du kontakte din kommune. Reglerne for udbedring af fortove er nemlig forskellige fra kommune til kommune og ikke mindst forskellige, alt efter om du bor på offentlig vej eller privat fællesvej.

Hvem har ansvaret for dit fortov?

Som tommelfingerregel er det kommunen, som har ansvaret for fortove langs offentlige veje, og de private boligejere selv, der ifølge privatvejsloven har ansvaret for at vedligeholde fortovene langs private veje.

Men der findes undtagelser, for kommunerne kan også indgå aftaler med grundejerforeninger om, at de sørger for vedligeholdelsen langs en offentlig veje, og omvendt kan kommunen vedligeholde fortovene langs en privat vej.

Ring derfor altid først til kommunen og tjek, hvem der har ansvaret for fortovet, hvis du ønsker at rette op på fortovets ødelagte eller skæve fliser.

Sådan gør du

Offentlig vej: Kommune skal vurdere fortovets tilstand

Hvis kommunen har ansvaret for fortovet foran dit hus, har kommunen også pligt til at sørge for, at fliserne er i en forsvarlig stand.

Tag i så fald selv kontakt til kommunen og bed om at få rettet fliserne, eller bed din grundejerforening om at tage kontakten.

Om flisernes tilstand er så dårlig, at de skal rettes op, er et vurderingsspørgsmål, og det kan der godt opstå uenighed omkring mellem kommune og grundejerforening. Falder en person på fortovet på grund af fortovets dårlige stand, er det dog kommunen, som har ansvaret.

Privat vej: Ret selv fortovet

Bor du på privat vej, er det typisk grundejerforeningen, og dermed foreningens medlemmer i fællesskab, der betaler for udbedring af fortovene på jeres vej. Men det er ikke alle veje, der har grundejerforeninger, og så er det den enkelte grundejer, der har ansvar for at vedligeholde det fortov, der grænser op til vedkommendes grund.

Du må godt selv rette op på fortovet foran dit eget hus, hvis du bor på en privat vej, og i eksempelvis Københavns kommune opfordrer man boligejere med bolig på en privat fællesvej til at vedligeholde fortovet selv. 

Det kræver som udgangspunkt ingen tilladelser at reparere mindre skader i fortovet, som fx udskiftning af fliser eller nyt asfalt ved for og bagkant. Kun hvis du skal grave dybere, så der er risiko for at ramme ledninger i jorden, skal du indhente en gravetilladelse fra kommunen først.

Du har ansvaret for skæve og ødelagte fliser

Husk, hvis du bor på privat fællesvej, har du altid det juridiske ansvar for at fortov , der grænser op til din grund og vej er i en forsvarlig stand, så trafikanterne ikke kommer til skade, når de færdes på vejen. Vejmyndigheden (kommunen) har tilsynspligten og skal jævnligt føre tilsyn med vejen og udstede påbud til grundejerne på de private fællesveje, hvis de opdager forhold, som skal afhjælpes.