Fakta om undersøgelsen om yderområder

Undersøgelsen om yderområder er gennemført af analyseinstituttet YouGov og bygger på 1.004 interviews med danskere i alderen 18-74 år. Undersøgelsen er gennemført første gang i 2014 og igen i 2020 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet.

Data er vægtet på dimensionerne køn, alder og geografi på baggrund af et ideal fra Danmarks Statistik, således at resultaterne er repræsentative for befolkningen i relation til ovenstående målgruppe.

Mange danskere drømmer om højt til himlen, frisk luft og fuglesang.

En ny undersøgelse, som analyseinstituttet YouGov har lavet for Videncentret Bolius, viser, at hver femte person, der bor i byen, kan se en fremtid i at bo på landet eller tæt på en mindre bymæssig bebyggelse i 2030.

Tallet var nogenlunde det samme, da Bolius gennemførte den samme undersøgelse i 2014.

Oplagt at bo på landet og arbejde i byen

Anne-Marie Dahl, fremtidsforsker og ejer af Futuria, forventer, at folk snart gør alvor af drømmen om at flytte på landet.

- Arbejdsbegrebet ændrer sig. Vi behøver ikke at tage ind på en arbejdsplads for at arbejde.

- Jeg sidder fx lige nu i mit sommerhus og passer mit arbejde virtuelt, og det vil de fleste andre også kunne gøre. Og så møde fysisk op på arbejdspladsen, fx en gang om ugen, siger Anne-Marie Dahl til Videncentret Bolius.

Danskerne vil bo i parcelhuse

Også Jesper Bo Jensen, direktør i Center for Fremtidsforskning, tror på, at flere vil søge væk fra byerne i fremtiden.

- Jeg er ret sikker på, at vi inden for de næste 2-3 år vil se en ny parcelhus-udflytterbølge, som vil betyde en spredning fra byerne, siger han.

Forsker: Ikke alle ender med at flytte på landet

Ifølge forskningschef i Statens Byggeforskningsinstitut og dr. scient i bygeografi, Hans Thor Andersen, stemmer resultaterne i undersøgelsen, YouGov har lavet for Videncentret Bolius, godt overens med, hvad forskningen på området viser.

- Vi ved, at folk har dette ønske om at flytte på landet, men vi kan også konstatere, at der ikke er lige så mange af de, som ønsker det, der rent faktisk også gør det.

- Hvorfor de så ikke får gjort det, er til gengæld ikke beskrevet så godt i forskningslitteraturen endnu. Men et godt bud er nok, at det har noget med udbuddet af arbejdspladser og transporttiderne til de større byer at gøre. Og der måske virker lidt tomt om vinteren, når det kommer til stykket, siger Hans Thor Andersen.

Fra land til by til land

Ifølge Hans Thor Andersen, er bevægelsen fra landet mod byerne generelt ikke så entydig, som det ofte bliver fremstillet i medierne. Typisk flytter de unge fra provinsen mod de større byer, hvor uddannelsesinstitutionerne ligger. Men når de får familie og kommer i 30'erne og senere, flytter ganske mange ud af byen igen, mens de stadig er erhvervsaktive, fortæller Hans Thor Andersen.

- Men vi må også erkende, at der er mange, der ikke er erhvervsaktive, der flytter ud af de større byer til landområderne og de små byer, fordi det er billigere at bo der, og det belaster disse kommuners økonomi relativt mere, siger han.

Flere unge ønsker at flytte på landet

Ifølge YouGovs undersøgelse er det særligt den yngre del af befolkningen, der ser sig selv have en fremtid væk fra de større byer.

I undersøgelsen svarer 35 % af de 18-29 årige således, at de i høj grad eller meget høj grad kan se sig selv på landet i 2030. Tilbage i 2014, da Bolius senest spurgte danskerne, var andelen kun 23 %. 

Blandt de ældre i alderen 50+ svarer 35 %, at de kan se en fremtid for sig på landet, og det markerer en beskeden vækst i forhold til 2014, hvor andelen var 31 %.