Spørg Bolius

Hvis sommerhuset IKKE ligger i sommerhusområde

Vores sommerhus ligger ikke i område udlagt til sommerhuse (har tidligere haft helårsboligstatus).

Hvor meget må vi opholde os i sommerhuset?

MVH Anne S.

Kære Anne S.
Historisk set har der været stor forskel på boliger indrettet til helårsformål og til fritidsformål, idet man på grund af isolering og tekniske installationer simpelthen ikke havde mulighed for, at opholde sig i fritidshuset om vinteren. I dag bliver selv de mindste fritidsboliger isoleret og indrettet, således ophold er muligt hele året.
Baggrunden for planlovens nuværende bestemmelser om boliger i sommerhusområder er, at disse områder typisk ikke er indrettet med de samme servicefunktioner og infrastruktur som helårsområder. Ophold i fritidshuse i sommerhusområder må bortset fra kortvarige ferieophold m.v. ikke anvendes til overnatning i perioden fra 1. oktober til 31. marts, medmindre boligen blev anvendt til helårsbeboelse, da området blev udlagt til sommerhusområde, og retten til helårsbeboelse ikke senere er bortfaldet. Det er dog muligt, at få personlige tilladelser til helårsbeboelse.
Hvis en bolig er beliggende i byzone eller landzone er anvendelsen ikke omfattet af sommerhusanvendelsen – i dette tilfælde er der i stedet tale om en bolig uden bopælspligt. Disse kan være meget attraktive i situationer, hvor man i henhold til Boligreguleringslovens bestemmelser ikke må benytte mere end én helårsbolig i samme kommune (kommunerne i Region Hovedstaden, undtagen Bornholms Kommune, samt Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns Kommuner betragtes i denne henseende som én kommune).
I henhold til Boligreguleringslovens §50  må en bolig, der inden for de sidste 5 år har været benyttet til helårsbeboelse, må ikke uden kommunalbestyrelsens samtykke tages i brug til sommerbeboelse, el. lign. midlertidig benyttelse, der er til hinder for, at boligen fortsat benyttes til helårsbeboelse. Det er muligt, at opføre en bolig i helårsområde og tage den i brug som fritidsbolig – såfremt der ikke er lokalplanbestemmelser som fastlægger anvendelsen.

Det korte svar er således efter min bedste overbevisning, at der ikke er begrænsninger i, hvor meget I må opholde jer i huset.

Med venlig hilsen
Kristian Baatrup, Landinspektør

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Kristian Baatrup, ekstern fagekspert

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden