Hvis du har forvarmet jorden, kan du typisk lægge dine kartofler fra slutningen af marts til midten af april afhængigt af jordtemperaturen. Hvis ikke du forvarmer må du vente til slut april eller starten af maj med at lægge dine kartofler. 

Jordtemperaturen skal være minimum 8 grader. Tjek evt. temperaturen med et jordtermometer, hvis du vil være på den sikre side. 

Har du ikke fået opvarmet jorden, må du altså enten vente eller skynde dig at dække jorden til med en fiberdug. Du skal regne med, at det tager op til 2 uger at opvarme jorden 'kunstigt'.  

Se, hvordan du lægger kartoflerne i jorden i denne video:

Mange nye små - eller få større kartofler

Har du forspiret dine kartofler, er de klar til at blive lagt, når spirerne er ca. 1 cm lange. Hvis jorden endnu ikke er varm nok, kan de godt spire videre indendørs, men pas på ikke at knække spirerne af, de knækker nemmere når de bliver længere.

Læg store kartofler med mange spirer i jorden, hvis du vil have mange små nye kartofler, og læg små kartofler med få spirer, hvis du vil have få, men større kartofler.

Ingen forspiring? Læg kartoflerne direkte i jorden

Har du ikke fået forspiret dine kartofler, kan du sagtens lægge kartoflerne direkte i jorden. Bortset fra selve forspiringen, er metoden her den samme. Har du forspiret skal du lægge kartoflerne forsigtigt med de fleste spirer opad, så de ikke så let knækker af.  

Sådan gør du: 

  1. Lav en 6-8 cm dyb rende i hele bedets længde, brug fx et skuffejern. Spænd evt. en snor ud for at lave helt lige rækker.
  2. Læg forsigtigt kartoflerne med 30-40 cm afstand og dæk til med jord.
  3. Hold afstand på 60-70 cm mellem rækkerne. Afstanden mellem rækkerne er for at sikre nok plads og jord til senere at hyppe dine kartofler. Hyppe er at flytte den omkringliggende jord op omkring planternes stængler, for at sikre at kartoflerne i jorden ikke får lys.
  4. Hvis jorden ikke er fugtig, så vand den efter, du har lagt kartoflerne. 

Hvis du er tidligt ude og har forvarmet jorden, skal du holde jorden dækket med fiberdug, indtil planterne er kommet i god vækst, og frostrisikoen er ovre.