Når frosten er gået af jorden, og den ikke er for våd, er det tid til at klargøre jorden i køkkenhaven. Det kan være, at der går lidt tid, før du for alvor skal i gang med dyrkningen, men det er en god idé at gå i gang med at forberede jorden nu, så du er helt klar til køkkenhavesæsonen.   

Du kan også begynde at planlægge, hvad du skal have hvor i køkkenhaven, så du ikke ender med at så eller plante steder, der senere virker uhensigtsmæssige – fx kan der opstå konkurrence mellem planter i form af størrelse eller skygge. 

Lug

Lug jorden godt igennem og fjern alt ukrudt og gamle planterester fra sidste år. Er det et helt nyt bed, fx i den gamle græsplæne, skal tørv og andet plantemateriale graves op og fjernes helt.   

Det er godt givet ud at komme helt i bund med lugningen nu, da ukrudtet både tager næring fra jorden senere og kan være svært at luge væk uden at skade de små nye spirer fra grøntsagerne senere på sæsonen.  

Grav jorden igennem

Jorden løsnes ved at grave jorden godt igennem med en greb. Det er vigtigt at komme godt ned i dybden, så rødderne på dine grøntsager senere kan vokse uhindret og vand kan trænge helt ned i jorden.   

Vær særligt opmærksom på ikke at grave for meget rundt i jorden hvis den er for våd eller klæg. Behandling af en våd jord kan resultere i en sammenpakket jord, hvor rødder og vand senere kan have svært ved at trænge igennem. 

Forbedring af jorden

Er jorden meget leret og hård og knoldet kan du tilføre vasket sand for at gøre den lettere at arbejde med og sikre, at rødder og vand bedre kan trænge gennem jorden. Læg et lag på 3-5 cm ud på jorden, og bland det godt ned i jorden med en greb.  

En meget sandet jord, kan have sværere ved at holde på fugt og tørrer derfor hurtigere ud. Samtidig kan en sandet jord ofte også mangle næring, netop fordi vandet løber hurtigere igennem og vasker næringsstofferne med ud.  

En sandet jord kan forbedres ved at tilsætte kompost, der både indeholder næring samt holder bedre på vandet. Vær opmærksom på, at kompost indeholder meget næring, læs derfor også nedenstående om tilsætning af næring og kompost. 

Tilsæt evt. næring/kompost

Nogle afgrøder har godt af at få tilsat næring allerede fra start, så det kan være en fordel fx at blande 5-10 cm kompost i jorden allerede nu, uanset jordtype. En tommelfingerregel siger, at frø, der sås direkte i jorden, IKKE skal have næring tilsat, før der er kommet gang i spiringen.  

På en sandet jord, hvor man ønsker at jordforbedre med kompost, men samtidig vil så direkte i jorden, kan man: 

  • Grave de øverste 5-10 cm sandet jord af.
  • Blande komposten i den blivende jord.
  • Lægge den rene, sandede jord tilbage på toppen.  

På den måde sikrer man, at de små frø ikke kommer i kontakt med den kraftige kompost, før rødderne og planten er kommet i gang med spiringen. Alternativt kan man tilsætte kompost i efteråret da næringsindholdet da vil falde i løbet af vinteren.

Planlæg

Mange afgrøder kræver såkaldt sædskifte, der betyder, at der typisk skal gå 4-5 år, før du dyrker den samme type afgrøde på samme sted. Planlæg derfor i god tid hvor du skal dyrke hvad, inden du skal til at så, plante ud eller lægge de første knolde.

Det kan også være, at der er brug for fx espalier, som med fordel kan etableres før, der kommer gang i spiringen, eller at du allerede nu ved, at nogle af dine afgrøder kan ende med at skygge for andre lavere planter, hvis de ikke står rigtigt i forhold til hinanden.  

Grøntsagernes forskellige krav til næring, vand og pleje kan også have indflydelse på placeringen af dem i forhold til hinanden. De næringskrævende grøntsager er fx en god ide at have i samme bed, når eller hvis du skal gøde.