Spørg Bolius

Må en nedgravet olietank bruges til opsamling af regnvand til havevanding?

Hej Bolius

Må jeg bruge min nedgravede 4000 liter glasfiberamerede olietank som regnvandsbeholder til havevanding?

Den har ligget tom og afblændet, siden vi fik naturgas i 1988.

Med venlig hilsen Solveig

Kære Solveig.

Den nedgravede olietank kan under visse betingelser benyttes til opsamling af regnvand, der senere skal bruges til havevanding, idet den lovligt sløjfede olietank formelt set ikke er en olietank mere.

Men det er vigtigt at fyldningsstudsen først fjernes, så der ikke på nogen måde er risiko for, at den kan forveksles med en olietank i brug. Derved sikres det, at der ikke er nogen risiko for, at der ved en fejltagelse fyldes olie på den nedlagte tank.

Tanken skal renses, inden den benyttes til opsamling af regnvand. Du skal undersøge, hvilke krav der er til rensning af tanken i den kommune, hvor i har huset.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden