Danskernes brug af og viden om køkkener

Videncentret Bolius har undersøgt danskernes brug af og viden om køkkener.

Undersøgelsen er gennemført i perioden 26. - 29 marts 2021 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet blandt danskere i alderen 18+ år.

Brug af undersøgelsen

Du kan bruge undersøgelsen frit, sålænge du lever op til vores pressekrav.

Hvis du er journalist og ønsker en kommentar til undersøgelsens resultater, kan du kontakte Videncentret Bolius' senioranalytiker Henrik Sonne.

Væsentlige pointer fra undersøgelsen

  • Stort set lige mange har åbent køkken og separat køkken. Samme tendens sås i tidligere undersøgelse fra december 2016​
  • Gennemsnitsalderen for et køkken er ca. 11,2 år i dag. Ca. hver femte har et køkken, der er mere end 20 år gammelt. I 2016 var gennemsnitsalderen ca. 11,5 år​
  • Størstedelen af danskerne vil helst have et åbent køkken. Sådan var det også i 2016​
  • 54 % svarer, at de har fået skiftet køkken i deres nuværende bolig​
  • I gennemsnit er der ca. givet 95.000 kr. for et nyt køkken - adspurgt om,  hvor meget danskerne i gennemsnit er parate til at give for et nyt køkken, lander beløbet på ca. 85.000 kr.​
  • Økonomi, manglende tid samt problemer med håndværkere er de tre væsentligste barrierer for at skifte køkken​
  • Netto 17 % overvejer at skifte køkken på kort eller lang sigt. Det er i højere grad de unge​, der ønsker at skifte
  • Generelt er bæredygtighed ikke et umiddelbart et fokusområde ved anskaffelse af nyt køkken og vurderes som et vigtigt element et sted mellem i mindre grad og i nogen grad​

Hent hele undersøgelsen her