Danskernes viden om og interesse for at bo bæredygtigt i boligen

Videncentret Bolius har kortlagt danskernes viden om bæredygtighed generelt og i forbindelse med boligen. Undersøgelsen af dækker deres interesser, adfærd og barrierer i forbindelse med bæredygtighed.

Målgruppen for undersøgelsen er den danske befolkning over 18 år. Der er gennemført interview i ugerne 42 og 43 (fra. d. 16/10 – 23/10 2019). Undersøgelsen er stratificeret og vejet på køn, alder, landsdel og uddannelse.

Undersøgelsen er gennemført via online interviews (CAWI) ved rekruttering i Kantar Gallups eget panel - GallupForum.

Brug af undersøgelsen

Du kan bruge undersøgelsen frit, sålænge du lever op til vores pressekrav.

Hvis du er journalist og ønsker en kommentar til undersøgelsens resultater, kan du kontakte Videncentret Bolius' senioranalytiker Henrik Sonne.

Væsentlige pointer fra undersøgelsen

 • Der er høj interesse for bæredygtighed generelt og i boligen
 • Danskerne vurderer, at ”energiforsyning”, ”levetid og genanvendelse” samt ”adfærd i
  hjemmet” er de områder, som er vigtigst at fokusere på
 • Hverdagstingene ”Affaldssortere grundigt” og ”Spare på vandet” er de områder, hvor
  danskerne er mest villige til at ændre adfærd
 • ”Bo på mindre areal” og ”Skrue ned for varmen” er de områder, hvor danskerne er mindst
  villige til at ændre adfærd
 • De største barrierer for at leve bæredygtig i boligen er ”de økonomiske omkostninger” og
  ”manglende viden”

Hent hele undersøgelsen her

Uddrag fra undersøgelsen