Viden om boliglivet i byen og på landet

Videncentret Bolius har undersøgt danskernes forhold til boliglivet i byen og på landet.

Undersøgelsen er gennemført i perioden 12. - 14. maj 2020 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet og blandt danskere i alderen 18+ år.

Brug af undersøgelsen

Du kan bruge undersøgelsen frit, sålænge du lever op til vores pressekrav.

Hvis du er journalist og ønsker en kommentar til undersøgelsens resultater, kan du kontakte Videncentret Bolius' senioranalytiker Henrik Sonne.

By og land - de vigtigste pointer

  • Bor man udenfor de større byer, ser man i højere grad ulemper ved at bo på landet/yderområder
  • Ringe jobmuligheder og lukning af institutioner ses i mindre grad som en ulempe i dag sammenholdt med 2014
  • Retorikken/omtalen af yderområderne er blevet mildere i forhold til 2014 - færre mener den er negativ i dag og der er færre i dag, der bliver påvirket af retorikken/omtalen
  • Blandt dem der bor i ”Resten af Danmark” mener man at affolkningen af yderområderne er uundgåelig - det er ikke tilfældet, hvis man bor i ”Yder Danmark”
  • Effektiv offentlig transport er det tiltag, der har størst positiv effekt for yderområderne - det er uanset hvor man bor. Både i dag og i 2014
  • Generelt er vurderingen, at politikerne ikke prioriterer yderområdernes problemer nok - der er dog en stigende positiv ændring i holdningen at spore i forhold til 2014
  • Der er ingen forskydninger, når de to undersøgelser holdes op mod hinanden i forhold til hvor man vil bo i 2030
  • Generelt er tilfredsheden med at bo der hvor man bor høj - højest i ”Yder Danmark”, lavest i hovedstadsområdet

Hent hele undersøgelsen her