Viden om corona-epidemiens konsekvenser for boligejerne

Videncentret Bolius har undersøgt, hvilke konsekvenser corona-epidemien har haft for danske boligejere.

Undersøgelsen er gennemført i perioden 15-18. maj 2020 blandt danskere i alderen 25+, som bor ejer- eller andelsbolig.

Brug af undersøgelsen

Du kan bruge undersøgelsen frit, sålænge du lever op til vores pressekrav.

Hvis du er journalist og ønsker en kommentar til undersøgelsens resultater, kan du kontakte Videncentret Bolius' senioranalytiker Henrik Sonne.

Corona-epidemiens konsekvenser for boligejerne - de vigtigste pointer

  • Ca. 7 % svarer at corona-epidemien har haft betydning for, hvor man i fremtiden vil bosætte sig
  • Hænderne holdes rene, både med håndsprit og med vask (oftere end før)
  • Blandt de unge (25-34 år) er der færre, der har renset hænder med håndsprit eller vasker hænder. Blandt dem der bor i hovedstadsområdet er der færre, der har renset hænder med håndsprit
  • Ca. 68 % svarer at der er mulighed for at isolere corona-smittede – enten i eget rum eller i eget rum og med adgang til eget toilet
  • Netto har 11 % foretaget et eller flere tiltag i boligen pga. corona-epidemien. Det er især bedre indretning af hjemmearbejdsplads samt etablering af hjemmearbejdsplads
  • For langt størstedelens vedkommende har corona-epidemien ikke medført, at ellers planlagte aftale med håndværkere er blevet aflyst
  • Set i forhold til alle i undersøgelsen, er der ca. dobbelt så mange blandt dem, der bor i hovedstadsområdet, der svarer, at corona-epidemien har haft betydning for, hvor de i fremtiden vil bosætte sig

Hent hele undersøgelsen her